EU

Kategorie: Uncategorised
Zveřejněno úterý 16. květen 2023 11:08
Napsal admin

 

 

 

 

 

Projekt ŠABLONY II, který v současné době na naší škole probíhá, se stal přímo navazujícím na ŠABLONY I. Doba realizace projektu je od 1.2.2019 do 31.1.2021. Celková finanční částka poskytnutá pro ZŠ, MŠ a ŠD činí 928 049,- Kč.

 

 

Pro mateřskou školu je vyčleněna částka 391 625,- Kč. Budou z tohoto zdroje financovány tyto položky:

-          Chůva

-          Vzdělávání pedagogických pracovníků

-          Projektový dne ve škole

-          Projektový den mimo školu

-          Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči v MŠ.

-          Pomůcky pro MŠ

Pro základní školu je vyčleněná částka 384 936,- Kč. Bude použita na realizaci těchto programů:

-          Zapojení ICT technika do výuky v ZŠ

-          Využití ICT ve vzdělávání

-          Projektový den ve škole

-          Projektový den mimo školu

-          Pomůcky pro ZŠ

Pro školní družinu je vyčleněná částka 151 488,- Kč. Bude použita k financování:

-          Klub čtenářský a klub logiky

-          Projektový den ve ŠD

-          Pomůcky pro ŠD

 

 

 

Projekt ŠABLONY I byl úspěšně realizován v období od 1. 9. 2017 do 31. 1. 2019. Výše podpory pro naši mateřskou školu činila  266 402,-Kč. Cílem projektu byla podpora osobnostně profesního rozvoje pedagogických pracovníků, vzdělávání v oblasti čtenářské a matematické pregramotnosti. Z tohoto projektu byla dále financována pozice chůvy a nákup pomůcek pro mateřskou školu.

 

 

Aktuality 2023

Kategorie: Uncategorised
Zveřejněno čtvrtek 13. duben 2023 7:50
Napsal admin

 

 

Výběrové řízení - výdej stravy v ZŠ Hněvošice

 

Seznam přijatých dětí do 1. ročníku

 

Zápis ZŠ Hněvošice

 

Zápis ZŠ 2023 formuláře pro rodiče

 

Den otevřených dveří 2023

 

Zahájení školního roku 2022 - 2023 žáci

 

Rozhodnutí o přijetí žáků do 1. ročníku 7.4.2022

 

Zápis MŠ Hněvošice 2022 - 2023 plakát

 

Zápis ZŠ Hněvošice - plakát

 

Zápis ZŠ 2022 formuláře pro rodiče

 

Organizace školy od 1.9.2021

 

Výsledky voleb do Školské rady 11. 06. 2021

 

Rozhodnutí o přijetí do 1. ročníku

 

Provoz školy od 12.4.2021

 

Výběrové řízení - učitelka MŠ Hněvošice

 

Školnice - oznámení výběrového řízení

 

Zápis ZŠ Hněvošice - plakát

 

Formuláře k zápisu do ZŠ

 

Distanční výuka od 1.3.2021

 

Rozvrh hodin během distanční výuky od 1.3.2021

 

Rozvrh hodin během distanční výuky

 

ZŠ Hněvošice nabízí...

 

Informace k hodnocení na konci 1. pololetí  

 

Leták pro rodiče - digiděti 25.1.2020

 

Informace o provozu školy od 30.11.2020

 

Rozvrh hodin během distanční výuky 

 

Distanční výuka 13.10.2020 

 

Aktuální informace k chodu školy v souvislosti s Covid 19

 

Zahájení školního roku 2020 - 2021

 

 

 

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí roku 2019/2020 


Informace pro rodiče - provoz ZŠ

 

Čestné prohlášení

 

 

 

 

Rozcestník

Kategorie: Uncategorised
Zveřejněno pátek 6. leden 2023 10:02
Napsal admin