aktuality1

Kategorie: Uncategorised
Zveřejněno úterý 13. září 2016 18:18
Napsal Super User

Nové fotky každý den na http://zshnevosice.rajce.idnes.cz/

 Organizace školního roku 2016/2017Období školního vyučování ve školním roce 2016/2017 začne ve čtvrtek 1. září 2016.

Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno v úterý 31. ledna 2017.
Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek
30. června 2017.

Podzimní prázdniny připadnou na středu 26. října a čtvrtek 27. října 2016.

Vánoční prázdniny budou zahájeny v pátek 23. prosince 2016 a skončí v pondělí
2. ledna 2017. Vyučování začne v úterý 3. ledna 2017.

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 3. února 2017.

Jarní prázdniny budou od 27. února - 5. března 2017.

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 13. dubna a pátek 14. dubna 2017.

Hlavní prázdniny budou trvat od 1. července 2017 do 1. září 2017.

Období školního vyučování ve školním roce 2017/2018 začne
v pondělí 4. září 2017.

 

 

Třídní výlet žáků 4. ročníku

Žáci 4. ročníku jeli na třídní výlet v pátek 1. července 2016.
Trasa výletu směřovala do Jiříkova, kde si prohlédli Pradědovu galerii, dále na hrad Sovinec
a do Šternberka. Tam navštívili Expozici času a zamířili na koupaliště.
Dobrý výběr výletu, doprava obecním autem, výborný řidič pan Kašný a slunečné počasí  
nastartovalo krásný prázdninový den.
                                                        Třídní učitelka Mgr. Vlasta Ohnheiserová

http://zshnevosice.rajce.idnes.cz/Tridni_vylet_-_4._rocnik/

WP_20160701_001
WP_20160701_001 WP_20160701_001
WP_20160701_002
WP_20160701_002 WP_20160701_002
WP_20160701_004
WP_20160701_004 WP_20160701_004
WP_20160701_005
WP_20160701_005 WP_20160701_005
WP_20160701_006
WP_20160701_006 WP_20160701_006
WP_20160701_008
WP_20160701_008 WP_20160701_008
WP_20160701_247
WP_20160701_247 WP_20160701_247
WP_20160701_248
WP_20160701_248 WP_20160701_248

 


Ukončení pětileté školní docházky - 30.6.

Ve čtvrtek 30. června 2016 dostali žáci 5. ročníku vysvědčení , rozloučili se
s vyučujícími a zakončili tak definitivně školní docházku v ZŠ v Hněvošicích.
Chladná zmrzlina pro osvěžení byla společným rozloučením.
                                   Třídní učitelka Mgr. Vlasta Ohnheiserová

http://zshnevosice.rajce.idnes.cz/Ukonceni_skolniho_roku_2015-2016/


 
Vystoupení pro děti z MŠ a žáky ZŠ - 29.6.

Ve středu 29. 6. 2016 se žáci ZŠ společně s dětmi z MŠ rozloučili se školním rokem 2015/2016.
Žáci z dramatického kroužku pod  vedením Mgr. Vlasty Ohnheiserové zahráli pohádku RumplCimprCampr.               
Děti z MŠ a žáci jednotlivých ročníků zazpívali písničky a společnou písní Rodné údolí
se všichni naladili na prázdniny.          
                                                    Mgr. Vlasta Ohnheiserová


Hněvošický odpust - 25.6.    

Žáci 4. a 5. ročníku vystoupili v sobotu 25.června 2016 na Retro odpustu v Hněvošicích
s taneční skladbou  Poupata.
Velký potlesk přítomných svědčil o tom, že se vystoupení všem libilo. 
                                                  Třídní učitelka Mgr. Vlasta Ohnheiserová


Posezení  a rozloučení se školním rokem 2015/2016 - 24.6.

V pátek 24. června 2016 se žáci 4. a 5. ročníku rozloučili společně s rodiči se školním rokem 2015/2016.
Zvláště významným dnem byl pátek pro žáky 5. ročníku, protože to bylo poslední společné setkání.
Program měl čtyři části. V té první zahrály děti z dramatického kroužku rodičům pohádku RumplCimprCampr.
Následovalo poděkování rodičů a žáků třídní učitelce Mgr. Vlastě Ohnheiserové.
Také paní učitelka ocenila pětiletou spolupráci rodičů poděkováním a předáním pamětního
listu .
Druhá část byla sportovní. Chlapci a děvčata zatančili na píseň Poupata, zahráli si
s rodiči fotbal a vybíjenou. Nechybělo ani malé pohoštění.
Třetí část byla zaměřena na odvahu, statečnost a noční orientaci v přírodě.
Rodiče připravili pro děti krásnou Stezku odvahy nočním lesem. Cíl byl na hřišti,
kde čekala všechny chladivá odměna. Od sportovců dostal každý odvážlivec nanuk.
Závěrečná část patřila pouze dětem. Před spaním ve škole hrály hry, povídaly si,
zpívaly a pojídaly dobroty, které jim maminky připravily.
Sobotní budíček  všechny vytáhl na menší rozcvičku a běh lesem. Po snídani ,úklidu
a malém popovídání se po desáté hodině děti postupně rozcházely domů, protože v 17,00 hod.
vystupovaly na Hněvošickém odpustu.
                                       Třídní učitelka Mgr. Vlasta Ohnheiserová


Třídní výlet žáků 5. ročníku - 16.6.

Poslední výlet školní docházky v Hněvošicích si žáci 5. ročníku užili.
Vybrali si hned dvoudenní na Malou Morávku s výšlapem na Praděd,
prohlídkou Karlovy Studánky se zakončením v místním termálním bazénu.
Vyjeli ve čtvrtek ráno  16. června 2016  a zpět se vraceli 17.června
ve večerních hodinách .
Příjemně unaveni, ale plni dojmů a zážitků opouštěli autobus ve Služovicích
a v Hněvošicích.
                                                              Třídní učitelka Mgr. Vlasta Ohnheiserová

http://zshnevosice.rajce.idnes.cz/Tridni_vylet_zaku_5._rocniku_-_MalaMoravka/


Beseda s dobrovolným hasičem - p. Gebauerem - I.st. a MŠ - 9. 6. 2016

Dnešní den si všechny děti mohly nejen vyzkoušet práci s hasícími přístroji,
ale také se dozvědět více o práci dobrovolných hasičů. Děkujeme za ochotu
besedu připravit a podělit se o své zkušenosti.


DEN DĚTI  - 1. 6. 2016

Celý I. stupeň oslavoval tento den ve škole Wielkie Sciborzyce,
kde paní ředitelka Bluj se svými kolegy připravili sportovní dopoledne, počasí se vydařilo
a všem se nám moc u nich líbilo.

Poděkování - sběr netříděného papíru - 25., 26.5. 2016

Sběr netříděného papíru se konal ve dnech 25. a 26. 5., kterého se účastnili všichni občané Hněvošic
za účelem soutěžit společně s dětmi z MŠ a ZŠ a současně vybranou částku použít na výtvarný materiál pro děti.
Za MŠ se vybralo 1 268 kg, za ZŠ 2 407 kg a 615 kg bylo vybráno za občany obce. Celková částka byla 6 006,- Kč.
Tyto finance se rozdělily mezi ZŠ, MŠ  a ŠD. Nejlepší sběrače vyhodnotí paní učitelky ve svých třídách. Další sběrovou
akci pořádáme v měsící říjen 2016. Přesné datum bude upřesněno. Děkujeme za spolupráci při výběru a zapisování váhy
a tím i obecnímu úřadu za pomoc a uvolnění pracovnic k tomuto účelu.
Zapsala: Mgr. A. Lintnerová - ředitelka ZŠ a MŠ

                                  
Exkurze do Chráněných dílen ve Vlaštovičkách - 27.5.


Žáci 4. a 5. ročníku jeli v pátek 27. května 2016 na exkurzi do Vlaštoviček.
Byla jim představenaChráněná dílna, která se spolu s Domem sv. Cyrila a Metoděje
pro zrakově postižené nachází v budově Charity.
Po celkové prohlídce celého zařízení měli žáci možnost sami si vyzkoušet
potřeby a pomůcky, které ulehčují lidem se zdravotním znevýhodněním práci.
V Chráněné dílně, kde se vyrábí keramické, tkané a šité výrobky, si každý
koupil malou památku. Zakoupením jakéhokoliv výrobku žáci podpořili snahu zdravotně
znevýhodněných občanům začlenit se do společnosti a žít život, který je podobný zdravým
lidem. Exkurze byla pro všechny velice zajímavá.
                                 Třídní učitelka Mgr. Vlasta Ohnheiserová


http://zshnevosice.rajce.idnes.cz/Vlastovicky_2016/

Vystoupení pro seniory z Hněvošic


Škola nezapomíná ani na své seniory.
Žáci 4. a 5. ročníku v hodině informatiky vytvořili pozvánky a pozvali starší občany obce na vystoupení, 
které připravili chlapci a děvčata  z dramatického kroužku. 
Pod vedením Mgr. Vlasty  Ohnheiserové sehráli pohádku O princezně, která ráčkovala.
Velký potlesk a slova chvály svědčily o tom, že pro všechny diváky to bylo příjemně strávené odpoledne.
V závěru nechyběla ani sladká odměna pro herce – čokolády, sušenky, bonbony.
                                        Třídní učitelka Mgr. Vlasta Ohnheiserová

http://zshnevosice.rajce.idnes.cz/Vystoupeni_pro_seniory_v_Hnevosicich/

IMG_1150
IMG_1150 IMG_1150
IMG_1151
IMG_1151 IMG_1151
IMG_1153
IMG_1153 IMG_1153
IMG_1154
IMG_1154 IMG_1154
IMG_1155
IMG_1155 IMG_1155
IMG_1157
IMG_1157 IMG_1157
IMG_1158
IMG_1158 IMG_1158
IMG_1159
IMG_1159 IMG_1159


Výukový program v Hrabyni – 4., 5. roč. - 20. 5. 2016

 

DEN MATEK – 8. 5. 2016 

ZŠ a MŠ připravila bohatý program pro všechny ženy obce Hněvošice.
Moc děkujeme za přípravu všem vystupujícím, paní učitelkám, obci a těšíme se na další rok.

ŠD - OVOCNÉ JEDNOHUBKY, 13. KVĚTNA 2016

Pro procvičení cukrářského umění a zručnosti si družinové děti zvolily opět výrobu lehkého
občerstvení v podobě piškotovo ovocných jednohubek. Všichni naši malí cukráři byli velice
šikovní, práce ve „studené kuchyni“ byla pro ně zábavou i hračkou. V závěru činnosti si
na vlastnoručně vyrobených zdravých dobrotách pochutnali.

Zapsala: M. KubínováŠD – BESEDA SE VČELAŘEM, 11. KVĚTNA 2016

Jednoho slunečného odpoledne přišel do naší školní družiny besedovat pan Jan Šimeček,
včelař z Hněvošic. Tentokrát jsme my nešli navštívit jeho včelí domek, stojící v blízkosti
přilehlého lesa, ale zaposlouchali jsme se na školní zahradě do poutavého vyprávění
ze života včel i práce včelařů. Děkujeme panu Šimečkovi za velmi zajímavou besedu,
za čas, který věnoval našim dětem a za možnost osahat si a vyzkoušet různé včelařské potřeby.

Zapsala. M. Kubínová

 


ZÁPIS DO MŠ - 5. 5. 2016


Tel.: 553 762  675 - paní vedoucí MŠ - Vladimíra Chudobová

 

DEN ZEMĚ - 22.4.2016

Den Země je den věnovaný Zemi, který se každoročně koná 22. dubna. Tento svátek
 je ovlivněn původními dny Země, které se konaly při oslavách jarní rovnodennosti, 21. března,
a oslavovaly příchod jara. V moderním pojetí jde o ekologicky motivovaný svátek upozorňující
lidi na dopady ničení životního prostředí.Dnes slaví Den Země víc jak miliarda lidí ve 175 státech
světa. Den Země se tak stal největším sekulárním svátkem, který slaví lidé společně na celé planetě
bez ohledu na původ, víru či národnost.

U nás na škole jsme měli pozvaného na návštěvu pana Bořka Frýbu - malíře, který žákům povídal, maloval a

mnoho úsměvu rozdával. Moc mu děkujeme za návštěvu. A protože nám paní uč. Havlíčková

s 4. a 5. roč. připravila pozemek na setí a počasí nám přálo, upravili jsme si políčka a zaseli

různá semínka - jako hrášek, ředkvičky, brambory, slunečnice, dýně aj. Poté jsme zemi poděkovali,

že ji máme a popřáli semínkám, aby se jim dobře dařilo. No a nyní čekáme, co za úrodu sklidíme.

Držte nám pěsti:-)

 

ŠD – DEN ZEMĚ, 22. DUBNA 2016

U příležitosti Dne Země jsme s žáky školní družiny obdivovali krásu Božího stvoření - naší planety Země.
Připomněli jsme si také vznik a vývoj Země a tím jsme si procvičili učivo z ekologické a náboženské výchovy. 
Děti soutěžily na různá environmentální témata, ve kterých už mají na svůj věk patřičný přehled.
Na sedmi stanovištích plnili žáci zadané úkoly a v závěru hry si všichni vybojovali pestré sladké odměny.

Zapsala: M. Kubínová

 

Výlet do Prahy - 23.4.

V sobotu 23. dubna 2016 v 5:51 hod. vycestovalo z Opavy-východ 38 rodičů a 24 dětí
směr Praha. Pod vedením Mgr. Vlasty Ohnheiserové si vyjeli na prohlídku hlavního města
a na muzikál Mýdlový princ.
Příjemně unaveni a obohaceni novými zážitky se vraceli v 19:43 hod. zpět do Opavy.
                                                                 Mgr. Vlasta Ohnheiserová

 http://zshnevosice.rajce.idnes.cz/Vylet_s_rodici_do_Prahy/

WP_20160423_001
WP_20160423_001 WP_20160423_001
WP_20160423_004
WP_20160423_004 WP_20160423_004
WP_20160423_005
WP_20160423_005 WP_20160423_005
WP_20160423_006
WP_20160423_006 WP_20160423_006
WP_20160423_007
WP_20160423_007 WP_20160423_007
WP_20160423_008
WP_20160423_008 WP_20160423_008
WP_20160423_009
WP_20160423_009 WP_20160423_009
WP_20160423_010
WP_20160423_010 WP_20160423_010

 

Soutěž ve florbalu - 21.4.2016

Vybraní žáci naší školy (Lukáš Strzibný, Ondřej Hula, Mirek Sitta, Filip Kurzica, Viktor Hanzlík,

Jakub Schwacha, Tomáš Bielák) se rozhodli jít si vyzkoušet velké utkání ve florbale, které se

konalo v Ostravě - Dubině ve sportovní hale. Paní uč. Aichmaierová vytvořila družstvo a

trénovali na utkání. I když jsme nevyhráli (5:3), těšilo nás, že se kluci dokázali udržet a

ten adrenalin jsem prožili všichni společně. Všem děkujeme i panu řidiči Kašnému a obci,

že jsme měli možnost se účastnit.

 

Dopravní hřiště - Malé Hoštice - 4., 5. roč. - 19.4.2016

 

ŠD - závody na koloběžkách - 15.4.2016

 

Planetárium - Ostrava - Poruba - 2.- 5.roč. - 6.4.2016

Dne 6. dubna se žáci 2. - 5. roč. zajeli podívat na nově rekonstruovanou budovu Planetária v Ostravě.

Bylo se nejen na co dívat a povídat si, měli jsme možnost také se na chvílí stát kosmonautem, vyzkoušet si

létat, cítít stav bez tíže, točit se na stroji, vidět umělé tornádo nebo být na okamžik někde na měsící a mávat domů.

Děkujeme i doprovodu z řad maminek - paní Dornové a paní Hanzlíkové, kterým se výlet také líbil a slíbili,

že opět s námi pojedou.

 

HAPPY ENGLISH DAY - soutěž 4.,5. roč. - 1.4.2016

V pátek 1. dubna 2016 proběhl na ZŠ Opava-Vrchní  8. ročník soutěže Happy English Day,
kterého se zúčastnilo 17 družstev. Za naši školu soutěžili žáci Amálie Šteyerová, Marie Wiltawská, Filip Stříbný
a Jakub Schwacha. Žáci si mohli v pěti náročných kolech ověřit své znalosti anglického jazyka
a zároveň si i vyzkoušet práci v týmu.
Všem soutěžícím děkuji a blahopřeji.
                                   Třídní učitelka  Mgr. Vlasta Ohnheiserová

 http://zshnevosice.rajce.idnes.cz/Soutez_Happy_English_Day/

WP_20160401_001
WP_20160401_001 WP_20160401_001
WP_20160401_002
WP_20160401_002 WP_20160401_002
WP_20160401_003
WP_20160401_003 WP_20160401_003
WP_20160401_004
WP_20160401_004 WP_20160401_004
WP_20160401_005
WP_20160401_005 WP_20160401_005
WP_20160401_006
WP_20160401_006 WP_20160401_006
WP_20160401_016
WP_20160401_016 WP_20160401_016
WP_20160401_017
WP_20160401_017 WP_20160401_017

28.3.2016 - KRÁSNÉ VELIKONOCE A BOHATOU POMLÁZKU:-)

 

28.3. - DEN UČITELŮ

Tento den oslavili všichni učitelé svůj svátek a já přidávám

z eposu ST.DOMINITA "COMENIUS IN FULNEK"

tento bod - č.10.

"Štítem ti buď vždy pravda! To bude šlechtit tvůj život.

Lež je každému muži hanbou, každému dítěti zkázou.

Sám přijdeš na to, že nade vše vzácný je ráj srdce,

že jedno potřebné ti nevezme žádná moc.

Vědomost tě neobohatí, je ti jen cestou ke štěstí,

pokladem, který nikdy neztratí cenu je cnost."

Na naší škole byla pro tento rok oceněna paní uč. Mgr. V. Ohnheiserová

za dlouhodobou pedagogickou činnost, a to za:

- aktivní pedagogická práce, kde kromě nových nápadů a tvořivosti využívá paní učitelka
moderní technologii při výuce a prezentuje své zpracované materiály na interaktivní tabuli
- nadstandardní práce – péče o žáky se specifickými vývojovými poruchami učení a chování
- vedení dramatického kroužku, kde paní učitelka děti s láskou vede k přirozenému projevu
nejen v hodinách, ale také v divadelních vystoupeních, kterými každým rokem potěší společně
se svými žáky nejen nás s dětmi ze ZŠ a MŠ, ale také rodiče, babičky, dědečky na besídkách
a celou širokou veřejnost (např.: žáky v ZŠ Kobeřicích nebo vystoupením v Domově důchodců)
- aktivně organizuje pro školu zájezdy do hor, na muzikály nebo exkurze ve spolupráci s klubem rodičů
- pro zaměstnance organizuje kulturní akce
- pro žáky výlety, besedy, divadelní představení, výjezdy na kolech aj.
- má velmi pěkný osobní přístup v kolektivu, k dětem a přátelům školy
Paní učitelka je spolehlivá a velmi aktivní. Její pedagogická a odborná činnost je nejen velmi
kvalitní, ale hlavně svou práci dělá s velkou péči a laskavostí.

Děkuji tímto paní učitelce a gratuluji.

Mgr. Anděla Lintnerová

 

Pythagoriáda - 5. roč. -  21.3.2016

Okresního kola matematické soutěže Pythagoriáda se zúčastnili dne 21.března 2016
žáci 5. ročníku - Filip Majvelder, Filip Stříbný, Ondřej Hula a Marie Wiltawská .
Mgr. Vlasta Ohnheiserová, která byla jako doprovod těmto žákům, byla v době
soutěže na přednášce s názvem Hejného matematika / zaměřeno na základní informace
o metodě, ukázce učebnic, zamyšlením nad zajímavými úkoly/. Všem soutěžícím blahopřeji.
                                                   Třídní učitelka Mgr. Vlasta Ohnheiserová

 http://zshnevosice.rajce.idnes.cz/Pythagoriada/

WP_20160321_001
WP_20160321_001 WP_20160321_001
WP_20160321_002
WP_20160321_002 WP_20160321_002
WP_20160321_003
WP_20160321_003 WP_20160321_003
WP_20160321_004
WP_20160321_004 WP_20160321_004
WP_20160321_005
WP_20160321_005 WP_20160321_005
WP_20160321_006
WP_20160321_006 WP_20160321_006
WP_20160321_007
WP_20160321_007 WP_20160321_007
WP_20160321_008
WP_20160321_008 WP_20160321_008

Zdravé zoubky - 1. roč. - 15.3.201

Dne 15. března si první ročník v rámci učiva zopakoval,

jak se mají starat o své zoubky. Paní učitelka jim připravila

povídání se Stejblem a Hurvínkem, pod záštitou Dm - drogerie,

která zaslala tento připravený materiál s pěkným dárkem pro každého žáka.

 

Prodejní výstavka v obecním sále - 13.3.2016

Úspěšná každoroční výstavka proběhla v sále, kdy žáci a paní učitellky z MŠ a ZŠ

připravili překrásné jarní výrobky, které tvořili jak žáci, tak paní učitelky pro radost.

Děkujeme všem, kteří si výrobky přišli nejen prohlídnout, ale také koupit.

 

Okresní kolo recitační soutěže - 11.3.2016

 

Beseda s ornitologem - p. Křempek - 4.,5. roč. - 4.3.2016

 

Divadelní představení - "Popelka" - 4.3.2016

Dne 4. března si žáci 1. ročníku s dětmi z mateřské školky shlédli

známou pohádku o Popelce. Bylo se na co dívat a po cestě si

povídat.

 

 

Divadelní představení - "Káťa a Škubánek" - 2.3.2016

Dne 2. března se žáci 2. - 5. roč. zajeli podívat na představení do Opavy.

Pěkné představení ocenili žáci potleskem.

_____________________________________________________________________________________________________________

Třídní schůzky

Dne 26. 4. 2016 od 16.00 hodin se konají třídní schůzky a mimořádná schůze s KRPŠ.

 

Zápis do MŠ

Dne 5. 5. 2016 od 9.00 do 15.00 hodin v budově MŠ.

Tel.: 553 762  675 - paní vedoucí MŠ - Vladimíra Chudobová

 

Oznámení pro rodiče, kteří mají zájem přihlásit své dítě do MŠ

Základní škola a Mateřská škola Hněvošice, okres Opava, příspěvková organizace informuje o aktuální volné kapacitě v mateřské škole.
Dítě přijímáme do naší školky po celý rok. Docházka dítěte do školky je maximální míře flexibilní.

Velkým oceněním je bezúplatné předškolní vzdělávání.

Přijetí do školky předchází adaptace v přítomnosti rodičů ve školce. Hlavním cílem adaptace je seznámení dítěte s prostorem školky, navázání kontaktu s paní učitelkou, která o dítě bude pečovat. Adaptace s asistencí naší pedagožky také vyhodnocuje schopnost dítěte školku navštěvovat. Jedná se tedy o nenásilný a přirozený přechod mezi domácím prostředím a prostředím školky.

Během adaptace nese odpovědnost za dítě rodič. Adaptace dítěte v naší školce je zdarma a časově je neomezená. Během ní analyzujeme individuální potřeby rodičů i dítěte. Rodiče mají příležitost seznámit se podrobně s deklarovanou kvalitou, osobně poznat naše pedagožky a další personál a prohlédnout si detailně prostory školky. Nestresujeme děti zápisem - nenásilná adaptace, během níž se děti seznamují s prostředím školky a hrají si v tomto prostředí, je to pro rodiče i pro nás vhodný nástroje k identifikaci potřeb dítěte a jeho schopnosti adaptace v prostředí školky. Nepřijímáme děti trpící akutním infekčním onemocněním, abychom neohrožovali ostatní děti.

Po nástupu získáváte zkušební dobu bez jakýchkoli závazků - dáváme vám prostor svobodně se seznámit s naší školkou a našimi službami. Naše pověst mimořádně férového partnera rodičů je pro nás důležitá, docházku můžete kdykoli přerušit nebo zrušit s výpovědní lhůtou do konce aktuálního měsíce. V rámci našich možností vycházíme v těchto odůvodněných případech rodičům vstříc.


V případě vašeho zájmu vás rádi informujeme – (tel.: 553 762 675 – vedoucí učitelka v MŠ – Vladimíra Chudobová,
tel.: 553 762 685 – ředitelka ZŠ a MŠ – Mgr. Anděla Lintnerová).

 


 Okrskové kolo recitační soutěže  - 26.2. 

 V okrskovém kole recitační soutěže, které se uskutečnilo 26. února 2016 v Opavě,
reprezentovali naší školu následující žáci postupující z kola školního :
     0. kategorie - Stříbná Augusta, Stříbný Jonáš
     1. kategorie - Victorie Šimečková, Běláková Eva
     2. kategorie – Stříbná Nikola, Bolacká Barbora
 Do okresního kola v této soutěži postoupil Jonáš Stříbný, kterému blahopřejeme.
                                                                   Mgr. Vlasta Ohnheiserová

Dokumenty školy

Kategorie: Uncategorised
Zveřejněno úterý 1. září 2015 14:18
Napsal Super User

ŠKOLNÍ ŘÁD

 

Školní řád

Řád školní družiny

Školní jídelna

Kategorie: Uncategorised
Zveřejněno pátek 25. červenec 2014 10:11
Napsal Super User

Školní jídelna

Řád školní jídelny

 

zshnevosice.rajce.idnes.cz

Kategorie: Uncategorised
Zveřejněno pátek 25. červenec 2014 11:35
Napsal Super User

Odkaz na kompletní fotogalerii školy naleznete na odkazu zde.

 

http://zshnevosice.rajce.idnes.cz/

Plán školy

Kategorie: Uncategorised
Zveřejněno pátek 25. červenec 2014 10:10
Napsal Super User

ČERVEN 2017


2.6.    Od 8.00    Sál v Hněvošicích - Den dětí – I. stupeň a MŠ podle organizace ZŠ a KRPŠ -  Tř. uč.
6.6.    Od 9.00    Beseda s ČP – I.s tupeň – organizuje Mgr. Ohnheiserová - Tř.uč.
7.- 8.6.  Sběrová akce netříděného papíru - obecní úřad
9.6.     od 8.00    školení FKSP – zástup 4., 5. roč. – Li (Oh)
13.6.    13.30-15.30 Pedagogická porada + metodické sdružení  - Tř. uč.
13.6.    Ukončení zájmových činnosti – uzavření tř. knih těchto činnosti a zápis do ŽK
15.6.    Od 9.00    Knihovna – 3. roč. - Ai
15.6.    Od 8.00 – 12.30    Žáci 4.,5. roč. – v ZŠ Kobeřice, vyplnění bezpečnostního pokynu – vyzvedněte u paní Mudrákové, lékárničku, poj. karty, zápis v TK (poučení o chování a bezpečnosti) - Oh
17.6.     Třídní výlet  - 5. roč. – Praha, vyplnění bezpečnostního pokynu – vyzvedněte u paní Mudrákové,
             lékárničku, poj. karty, písemný souhlas rodičů + zápis v TK (poučení o chování a bezpečnosti) -    Oh
19.6.      Od 19. 6. výběr knih a výměna – do 23. 6. a při poškození či ztrátě nahlásit Mgr. Sýkorové - Tř. uč.
21.6.    16.00    Rozloučení se školním rokem – 3. roč. - Ai
23.6.    16.00    Rozloučení se školním rokem – 4., 5. roč.    - Oh
23.6.    Do 14:00    Kontrola vysvědčení, TK -  odevzdat do ředitelny - Tř. uč.
22.6.    Od 15.30    Rozloučení se školním rokem – 1., 2. ročník - Ha - změna termínu z 26. na 22.6.
26.6.    Vyúčtování KRPŠ finančních prostředků - Tř. uč.
26.6.    Od 26. 6. je vyučování zkráceno na 4 vyučovací hodiny – tř.uč. ve svých třídách – zápis do ŽK - Tř. uč.
27.6.    Školní výlet – 1. – 5. roč. - vyplnění bezpečnostního pokynu – vyzvedněte u paní Mudrákové,
           lékárničku, poj. karty, písemný souhlas rodičů + zápis v TK (poučení o chování a bezpečnosti) - Tř. uč.
28.6.    Vystoupení pro MŠ + ZŠ – dramatický kroužek - Oh
22.6. 13.00-14.00    Pedagogická porada v MŠ - Tř. uč.
30.6. Od 8.00 do 9:35    Slavnostní ukončení školního roku – program – připraví Mgr. Ohnheiserová
        Vydávání vysvědčení – nevydaná vysvědčení odevzdat do ŘŠ - Tř. uč.
       
Začátek školního roku je 4. 9. 2017 (v pondělí)

 

 

KVĚTEN 2017


1.5.    Svátek práce – Svátek práce - vyvěšení státní vlajky   -  Mu
2.5.    Nástup pí Jaškové v MŠ – praxe (do 19.5.)  -  Chu
4.5.    Od 8.00    Školení – Novela zákona - Brno  -  ŘŠ
8.5.    Státní svátek – Den vítězství – vyvěšení státní vlajky  -  Mu
10.6.    Od 8.30    Společné fotografování – MŠ, ZŠ (po deváté hodině)
                Společná fotografie třídy pro žáky - cena = 30,- Kč/kus
                Fotografie jednotlivci – cena = 20,- Kč/kus    - Tř.uč.
10.5.    Od 9.00    Zápis do MŠ - Chu
12.5.    Od 9:00    Generálka v kulturním středisku Hněvošice     - Tř.uč.
14.5.    Od 14.30    Vystoupení ZŠ a MŠ Hněvošice – Den matek - Tř.uč.
18.5.    Od 8.00    Výběrové testování žáků 5. roč. ČŠI – JČ, M, AJ - ŘŠ
19.5.    9.00 – 14.00 Školení  - FKSP – Ostrava, zástup 4., 5. roč. – 1.,2.,3.,4.,5. hod – Oh (Li)    Oh
19.5.    Odevzdat seznam PS a učebnic pro žáky na nový šk. rok - paní Mgr. J. Sýkorové (kopie odevzdat do ředitelny)
25.5.    Od 13.00 - EVVO – společné setkání s p. Lokočem a p. Kubačkou – Bolatice - ŘŠ

30.5.    Od 16.00 - třídní schůzky s rodiči budoucích prňáků  organizuje Mgr. L. Aichmaierová

30.5.    Od 16.30 - třídní schůzky - 3. roč. - Ai

 

DUBEN 2017

2.4.        Od 14.30 - Velikonoční výstavka - KRPŠ   
6.4.        Ředitelské volno – technické důvody, zápis do TK, BOZ
6.4.        Matrika - ŘŠ
7.4.        Od 8.30 - odborný seminář – žáci s PAS - Li
10.4.      Od 10.00 - exkurze 4., 5. roč. - květinářství u sl. Flaschkové - květinová vazba - Oh
10.4.      Od 7.00 - 7.45 - Dopravní výchova - 4., 5. roč. - Oh
11.4.      Od 12.00-18.00  -  Zápis do 1. ročníku - Ai, Li
13. – 14.4. Velikonoční prázdniny, zápis do TK, BOZ    - Tř.uč.
17.4.      Velikonoční pondělí – svátek, zápis do TK, BOZ
20.4.      Od 7.00 - 7.45 - Dopravní výchova - 4., 5. roč. - Oh   
21.4.      Od 9.30 - Planetárium – Opavská univerzita – 4., 5. roč., BOZ - Oh
24.4.      Od 7.00 - 7.45 - Dopravní výchova - 4., 5. roč. - Oh
24.4.      Od 7.50  - Den Země – I. st. – ZOO Ostrava – organizuje Mgr. L. Aichmaierová,
             návrat kolem 14.00, zápis do TK, BOZ, ŠD v provozu - Tř.uč.
25.4.      Od 13.30 – 15.30 - Pedagog. porada
             Od16.00 – 18.00 - třídní schůzky + konzultace -Tř.uč.

27.4.      Od 7.00 - 7.45 - Dopraní výchova - 4., 5. roč. - Oh

             Ovoce do škol – dle dovozu – 2x v měsíci   
Připravuje se:           
             Vystoupení - Den matek – 14. 5. 2017 – tř.uč.

 

BŘEZEN 2017

6. 3.        Od 7.50    Preventivní program – RENARKON – III.blok (1. – 5. roč.)_Tř. uč.
6. 3.        Od 8.00    Elektro-revize – p. Pospěch – ZŠ a MŠ_Mu, Gr
9. 3.        Od 9.00    Beseda OKPB v Kateřinkách – beseda v knihovně 1., 2. roč._Ha
9. 3.        Od 13.00    Školení -  PPP – p. Pavelová_ŘŠ
15. 3.      Od 7.40 – 15.00 - DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ – 1. – 5. roč._Tř. uč.
17. 3.      Od 9.00    Beseda OKPB v Kateřinkách – beseda v knihovně 3. roč._Tř. uč.
20. 3.      Divadlo v Opavě – Popelka – 1. – 3. roč._Tř. uč.
28.3.        Den učitelů    
28. 3.      Od 8.00    Zdravé zoubky – projekt – 1., 2. roč._Ha
31.3. a 1.4. Od 16.00  Noc nad knihou – 4., 5. roč._Oh

ÚNOR 2017

1.2.    9.35 Vyhodnocení recitační soutěže – organizuje Mgr. V. Ohnheiserová_Oh
Od 27.1 – 2.2. 2017 Pythagoriáda- pro 5. roč._Oh
1.2.    Změna RH – ukončení plaveckého výcviku k 26. 1._Tř. uč.
2.2.    Zájezd na hory – Tošovice (2. 2.) – inf. u  Mgr. V. Ohnheiserové ve spolupráci s KRPŠ
         (náhradní program ZŠ – sportovní den v TV).
         Zápis do TK,  poučení o bezpečnosti a chování.   
3.2.    Jednodenní pololetní prázdniny – zápis do TK, poučení o bezpečnosti a chování_Tř. uč.
11.2.  Maškarní ples v sále - KRPŠ   
13.2.  od 10.00    Pohádka – ZŠ Kobeřice (4., 5. roč.)_Oh
13.2.  Porada v MŠ_ŘŠ
23.2.  Od 9.00  -  SUPERSTAR – pěvecká soutěž – organizuje Mgr. J.Havlíčková    _Ha
24.2.  Od 9.00-14.00    Dětská scéna – recitační soutěž – Opava – organizuje Mgr. V. Ohnheiserová


27.2. - 5.3. 2017  

Jarní prázdniny v době jednoho týdne od 27. 2. – 5. 3. 2017.

Zápis do TK a poučení o bezpečnosti a chování o prázdninách.

Nástup do školy 6. 3. 2017.   

Ovoce do škol.


Soukromé činnnosti, dramatická činnost, sportovní činnost dle rozpisu.

 

LEDEN 2017

1.1.  Nový rok , Den obnovy samostatného českého státu
3.1.  Zahájení provozu v MŠ a ZŠ - VšichniTř. uč.
5.1.  Příprava recitační soutěže – třídní kolo (1. – 5. roč.)  - školní kolo se uskuteční  31. 1. 2017 pod vedením Mgr. Ohnheiserové -Tř.uč.
5.1.  10.00 - Plavecký výcvik – ZŠ – zápis do TK-Tř. uč.
6.1.  Od 8.00 - Preventivní program – BLOK č. 2 – 1. - 5. roč. (Renarkon)-Tř. uč.
9.1.  10.45 - Náhradní termín plavecké výuky za 2.2.2017 - zápis do TK - Tř. uč.
12.1.10.00 - Plavecký výcvik – ZŠ – zápis do TK-Tř. uč.
        KRPŠ – maškarní ples
19.1.10.00 - Plavecký výcvik – ZŠ – zápis do TK-Tř. uč.
23.1. Od 10.00 - Divadelní představení – MRAZÍK – Opava (4., 5. ročník)-Oh
24.1. Uzavření klasifikace, uzavření absence k 24. 1. 2017-Tř.učitelky
24.1  Od 13:30-15:30 a od 15:30 -18:00 - Pedagogická rada, třídní schůzky
26.1. 10.00 - Plavecký výcvik,  – ZŠ  – zápis do TK-Tř. uč.
31.1. od 9:50 - Soutěž v recitaci – školní kolo (1. – 5. roč.) – organizuje Mgr. Ohnheiserová + tř.učitelky
31.1. od 11:00 - Vydávání pololetního výpisu vysvědčení, vyučování zkráceno na 4 vyuč. hodiny, zápis do ŽK.
        Zápis do TK – žáci byli poučeni o chování a bezpečnosti. Třídní učitelé učí ve své třídě.-Tř.učitelky
        Ovoce do škol
Připravuje se:
2.2.  Zájezd na hory – Tošovice (2. 2.) – inf. u  Mgr. Ohnheiserové ve spolupráci s KRPŠ (náhradní program ZŠ – sportovní den v TV)
2.2. ZMĚNA VÝUKY – odvolán plavecký výcvik - nahrazeno dne 9. 1. 2017 od 10.45 - 11.45
3. 2. 2017 – jednodenní pololetní prázdniny – poučení  a zápis do TK-Tř. učitelky
Od 27. 2. – 5. 3. 2017 – jarní prázdniny – poučení do TK a zápis do ŽK
Zápis do 1. třídy a výroba dárků, probíhá v tomto roce v termínu od 1. 4. - 30. 4. 2017 - termín bude upřesněn, vyvěšen na vývěsce a vyhlášen obecním rozhlasem.

 

Vážení a milí kolegové, rodičové a přátele školy, dovolte, abych Vám poděkovala za spolupráci v uplynulém roce a do roku nového Vám popřála radost, spokojenost a úspěch jak v pracovním, tak v osobním životě.

Přeji radost a ještě s větší chutí a láskou žitý nový rok 2017 Vám všem.

 

 

PROSINEC 2016


4.12.    Od 14:00   Vystoupení s kulturním programem - vítání občánků, organizuje pí Sýkorová   
5. 12.   Od 08:00   Mikulášská nadílka – v ZŠ, MŠ, KRPŠ
5. 12.   Náboženství - odvoláno    Bu
7.12.    Od 13.30   MS – v Kobeřicích    Oh, ŘŠ
8. 12.    Od 9.00  Plavecký výcvik – zápis o chování a bezpečnosti do TK (1. – 5. roč.)    Tř. uč.
14. 12.    Od 16.00  Vánoční besídka v MŠ    Tř.uč.
15. 12.    Od 9:00    Plavecký výcvik - zápis o chování a bezpečnosti do TK (1. - 5. roč.)    Tř. uč.
20. 12.    Od 16.00  Vánoční besídka ve 4. a 5. roč. s rodiči    Oh
21. 12.    Od 9.50    Vánoční koledování v MŠ    Tř. uč.
22. 12.    Od 9.00    Plavecký výcvik - zápis o chování a bezpečnosti do TK (1. - 5. roč.),cestovné odevzdat do 15. 12. 2016 ředitelce školy   
                                Caruso show - ŠD    Sý

Od 23. 12. 2016 do pondělí 2. 1. 2017 – vánoční prázdniny, vyučování začne v úterý 3. 1. 2017, zápis do ŽK nebo do deníčků + zápis  o bezpečnosti a chování přes prázdniny do TK.


Ovoce do škol   
Zájmová činnost, soukromé kroužky   


Informace předem:

24. 1. 2017 – třídní schůzky, výdej výpisu vysvědčení 31. 1. 2017 ve čtvrté vyučovací hodině (vyučování zkráceno  - 4 hod.) – zápis do ŽK,
31. 1. 2017 – školní kolo recitační soutěže (Oh), 2. 2. 2017 ve čtvrtek – výlet s rodiči – Tošovice – informace u Mgr. Ohnheiserové ,
3. 2. 2017 - jednodenní pololetní prázdniny – zápis do ŽK + zápis o bezpečnosti a chování přes prázdniny do TK.   
         

 

ŘEDITELSKÉ VOLNO 


Dne 18. 11. 2016 vyhlašuje ředitelka školy ředitelské volno

pro žáky ZŠ z organizačních důvodů.

Provoz školní družiny a mateřské školy nepřerušen.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Harmonogram plavecké výuky 2016/2017

 DEN VÝUKY        ZAHÁJENÍ LEKCE        UKONČENÍ LEKCE
ZŠ čtvrtek            od 9.00                          do 10.00

Termíny: 22., 29.11., 8., 15., 22. 12. 2016, 5., 12., 19., 26.1., 2. 2. 2017

Autobus Vás bude vyzvedávat pravidelně ve čtvrtky v 8:20 u školy, odjezd zpět ke škole je naplánován na 10:20.

Ceny:

ZŠ(60 min):provozní náklady 500,- ( platí škola všem žákům)

                  náklady na mzdy 320,- ( platí škola 2.,3., 4. roč.)

                  náklady na pomůcky 60,- ( platí škola 2.,3., 4. roč.)

Celkem: 880,- Kč/ŽÁK

                1. roč. – 380,- + autobus (asi 400,-)
                2. roč. – 4. roč. - zdarma + autobus (asi 400,-)
                5. roč. – 380,- + autobus (asi 400,-)
                Termín výběru - bazén: do 15. 12. 2016

 

 

 

LISTOPAD 2016

 1. 11. - zástup za Ai (Li, Vi)   
 7. 11. - Náboženství odvoláno - Bu
 7. 11. - od 8.00 a od 10.00 - Preventivní program I. blok – 1. – 5. roč.- Tř. uč.
 9. 11. - Beseda s myslivcem - 4., 5. roč. od 10.50 - Oh
10. 11. - Hrabyně – edukační program – 4., 5. roč. - Oh
11. 11. - DVPP – Portfolio dítěte v MŠ - Chu
             Nácvik ve ŠD – vítání občánků na Obecním úřadě - Sý
14. 11. - Náboženství odvoláno  - Bu
17. 11. - Státní svátek – vyvěšení vlajky – poučení pro žáky – zápis v TK    Tř.uč.
18. 11. - od 9.00 – 10.00 - Ředitelské volno, ŠD zajištěna   
22. 11. - ZMĚNA TERMÍNU - 1. a 2. LEKCE
    Plavecký výcvik – (zápis do ŽK  a TK)
               1. roč. – 380,- + autobus (asi 400,-)
               2. roč. – 4. roč. zdarma + autobus (asi 400,-)
               5. roč. – 380,- + autobus (asi 400,-)
             - autobus bude přistaven ke škole kolem 8.20 (bude upřesněno)
             - změna termínu 22., 29. 11. a pak každý čtvrtek od 8. 12. do 2. 2. 2017 - Tř. uč.
22. 11. - 14.00 – 15.30 Pedagogická porada
           - 15.30 – 18.00 Konzultační schůzky - ŘŠ, tř.uč.
25. 11. - od 9.00 - Generálka – vystoupení pro seniory   
26. 11.  - Adventní dílna – pořádá KRPŠ   
28. 11. - od 10.00 - Vystoupení pro seniory – ZŠ a Mš - Tř. uč.
29. 11. - od 9.00 – 10.00 - Bazén -  změna termínu – zápis do TK - Tř. uč.
30. 11. a 1. 12. - Sběr netříděného papíru ve spolupráci s obcí   
           
Ovoce do škol   
Zájmové činnosti a soukromé činnosti dle rozpisu   
        Připravuje se:
                    ŠD – Pěvecká soutěž – „Superstar“   
        Vítání občánků na OÚ  - 4. 12.        
        Mikulášská nadílka – ZŠ, MŠ – 5. 12.   
        Rozsvícení vánočního stromku v obci    
        Koledování v ZŠ + návštěva MŠ – 21. 12.   

 

ŘÍJEN 2016

3. 10.     Zájmová činnost a vedení nápravy 1x týdně – dle rozpisu - Oh,Ai

3. -7. 10.Týden zdraví – projekt – organizuje Mg. Ohnheiserová
             místo a čas upřesní paní učitelka pro vyučující do 3. 10.
             výstava ovoce a zeleniny – chodba 1. p. + vyhodnocení - tř. uč.
4. 10.     Matrika - ZŠ - ŘŠ
11.10.    od  8.00 - BOZP – p. Chalupa - ŘŠ

Od října  - 14.00 - Soukromá činnost - tanečky Beruška - p. Krömerová (do 14.45)

Od října  - 16.00 - Soukromá činnost – hra na flétnu – sl. Hoňková (do 18.00)   

Od října  - 12.30 - Soukromá činnost – logopedické cvičení – sl. Hartmannová (do 15.00)   

Od října - dramatický kroužek - Mgr. V. Ohnheiserová

Od října - florbalový kroužek - Mgr. L. Aichmaierová


13. 10.   od 7.50  -  Landek – Hornické muzeum – 4., 5. roč. - Oh
25. 10.   od 8.30 -  DVPP -  Hry s padákem a šátky – (do 13.30) - Ku, Sý
26., 27.10.Podzimní prázdniny – zápis do ŽK a TK – poučení
                  o bezpečnosti a chování - všichni tř.uč
28. 10.      Den vzniku samostatného československého státu - st. svátek - Mu
                  Drakiáda se ŠD - den bude upřesněn v deníčcích od 13.30 - Sý
    .             Pochod broučku  - KRPŠ  - Šv

        Sběr netříděného papíru – kontejner v obci u obchodního střediska
        (informace přes zaslání lístků rodičům) - ještě na listopad bude přistaven - Obec úřad
        ŠD – Caruso schow - Sý
        Návštěva dětí MŠ v 1. ročníku  - Chu
        Ovoce do škol – 2x měsíčně - Mu
    

 

 

ZÁŘÍ 2016

1.9. od 8.00 - slavnostní zahájení šk. roku 2016/2017    všichni
1.9. Poučení o šk.řádu a BOZ, zápis do TK (nepřítomné žáky proškolit po nástupu do školy a
provést zápis s datem a jménem dítěte, že bylo poučeno a seznámeno se ŠŘ, s bezpečností a chováním)
Omluvenky žáků dle tiskopisu nebo zápis do ŽK. Pokud rodič žádá dřívější ukončení výuky z různých důvodů,
musí uvést na omluvence, že za žáka přebírá zodpovědnost v době, kdy je uvolněn z vyučování.
V opačném případě žák nebude propuštěn ze školy ani po telefonické domluvě. Prosím, dodržujte tento
požadavek a informujte znovu o tom rodiče i děti. Totéž platí i ve ŠD.   - tř. uč.
2.9. Výuka od 2. – 9. 9. – vyučování zkráceno  na 4 vyuč. hod. a 1. roč. na 3 vyuč. hod.,
dohled od 2. 9. v jídelně a na chodbě – vyvěšen ve sborovně, od 12. 9. – výuka podle RH na šk. rok 2016/17
a dohledy, které jsou platné od 2. 9. 2016
19.9. - Náboženství – výuka dle rozvrhu (doplnit do RH)  - vyučuje p. J. Bujňák
20.9. - od 16.00 - Plenární schůzka a školská rada
21.9. - Den otevřených dveří ve stacionáři Mraveneček – 4., 5. roč. - Oh
28.9. - Státní svátek – vyvěšení st. vlajky - Mu
        
„Ovoce do škol“ – dodávky 2x měsíčně pro žáky 1. - 5. ročníku            
Cvičení v přírodě – dle zápisu
Kroužky začnou být v provozu od 1. 10. 2016, přihlášky budou rozdané žákům v měsící září.

 

 

Organizace školního roku 2016/2017Období školního vyučování ve školním roce 2016/2017 začne ve čtvrtek 1. září 2016.

Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno v úterý 31. ledna 2017.
Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek
30. června 2017.

Podzimní prázdniny připadnou na středu 26. října a čtvrtek 27. října 2016.

Vánoční prázdniny budou zahájeny v pátek 23. prosince 2016 a skončí v pondělí
2. ledna 2017. Vyučování začne v úterý 3. ledna 2017.

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 3. února 2017.

Jarní prázdniny budou od 27. února - 5. března 2017.

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 13. dubna a pátek 14. dubna 2017.

Hlavní prázdniny budou trvat od 1. července 2017 do 1. září 2017.

Období školního vyučování ve školním roce 2017/2018 začne
v pondělí 4. září 2017.

 

Plán akcí základní školy ve školním roce 2016/2017


Září:
•    Slavnostní zahájení školního roku 
•    Třídní schůzky ZŠ, plenární zasedání KRPŠ, schůzka školské rady – 20. 9. 2016
•    Cvičení v přírodě

Říjen:
•    Týden zdraví (3. 10. - 7. 10. 2016)
•    Caruso schow ŠD
•    Drakiáda ŠD
•    Výstava ovoce a zeleniny
•    Cvičení v přírodě
Listopad:
•    Nácvik kulturního programu pro seniory a výroba dárků
•    ŠD vítání občánků
•    Účast ve výtvarné soutěži
•    Třídní schůzky ZŠ – 22. 11. 2016
•    Učitelská dílna (MŠ + ZŠ) 
Prosinec:
•    Vystoupení pro seniory
•    Výtvarná soutěž „Vánoční symbol“ ŠD
•    Návštěva dětí MŠ v 1. třídě
•    Mikulášská nadílka – 6. 12. 2016
•    Vítání občánků – ŠD vystoupení
•    Vánoční besídky
•    Vánoční koledování s MŠ – 21. 12. 2016
Leden:
•    Dětský karneval KRPŠ
•    Třídní schůzky ZŠ – 24. 1. 2017
•    Školní kolo recitační soutěže – 31. 1. 2017 + výpis vysvědčení
•    Společný výlet s rodiči – Tošovice – 2. 2. 2017
•    Pololetní prázdniny – 3. 2. 2017
•    Dětský karneval ve ŠD
Únor:
•    Superstar – pěvecká soutěž
•    Jarní prázdniny (od 27. 2. – 5. 3. 2017)
•    Návštěva kulturního programu (1. - 5. roč.) – Popelka, Šíleně smutná princezna
•    Soutěž Vlaštovka ŠD
Březen:
•    Jarní výzdoba školy a výroba velikonočních dárků
•    Besedy v knihovně
•    Výtvarná soutěž ŠD
•    Velikonoční výstavka + prodej – KRPŠ – Kulturní dům Hněvošice
Duben:
•    Dopravní kurz 4. ročník – Malé Hoštice
•    Duhové Velikonoce – 12. 4. 2017. 2016
•    Oslava Dne Země + ZOO Ostrava - 21. 4. 2017
•    Výroba dárků ke Dni matek
•    Třídní schůzky ZŠ – 25. 4. 2017
•    Návštěva dětí MŠ v 1. třídě
•    Zápis žáků do 1. třídy ZŠ od 1. 4. – 30. 4. 2017
Květen:
•    Den otevřených dveří u hasičů
•    Zápis dětí do MŠ – 2. 5. – 16. 5. 2017
•    Hněvošický(á) rekordman(ka)
•    Den matek – besídka  – Kulturní dům Hněvošice
•     „Družina má talent v roce 2017“ – soutěž ŠD
Červen:
•    Oslava dne dětí v obci – KRPŠ a OÚ
•    Třídní schůzky ZŠ – 13. 6. 2017
•    Školní výlet
•    Návštěva páťáků v Kobeřicích
•    Policie ČR – I. stupeň
•    Environmentální výchova – návštěva školy z Polska + oslava Dne dětí
•    Rozloučení se školním rokem – k 30. 6. 2017


Preventivní program: (7. 11. 2016, 4. 1. 2017, 6. 3. 2017 – I., II., III. blok od 8.00 – 1., 2., 3. roč, od 10.00 – 4., 5. roč.)

Plán akcí byl schválen na pedagogické radě 1. září 2016.

______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

ČERVEN 2016

1.6. Od 9.00 Den dětí – návštěva polské školy – V. Sczeborzyce – I. stupeň Tř.uč.
3.6. Od 10.00Společné focení v MŠ a ZŠ (škola až od 11.00) Tř. uč.
3.6. Od 8.00 - DVPP – Novela školského zákona 2016, zástup - 1., 2. hod. (M) - Ha - ŘŠ
9.6. Od 9.00 Beseda o hasičích – p. Gebauer – dobrovolný hasič – pro I. stupeň a MŠ Tř.uč.

9.6. Od 13.30 Beseda s myslivcem - ŠD
10.6. Od 8.00 ZŠ Kobeřice – 4., 5. roč. Oh
14.6. Od 8.30 - NIDV – školení Společné vzdělávání OP VVV - Opava ŘŠ
14.6.Od 14.30-15.30    Pedagogická porada + metodické sdružení Tř. uč.
16.6.Od 13.00-14.00    Pedagogická porada v MŠ Tř. uč.

od 16.6. - 22.6. - výběr učebnic + objednávka - tř. uč., pí. vychovatelka
16. -17.6.    Školní dvoudenní výlet – 5. roč. – Malá Morávka+ vyplnění bezpečnostního pokynu – vyzvedněte u paní Mudrákové,
    lékárničku, poj. karty, písemný souhlas rodičů + zápis v TK (poučení o chování a bezpečnosti)    Oh
21.6.    Školní výlet – 1., 2., 3. roč. – Hradec n. Moravicí+ vyplnění bezpečnostního pokynu – vyzvedněte u paní Mudrákové,
    lékárničku, poj. karty, písemný souhlas rodičů + zápis v TK (poučení o chování a bezpečnosti)    Ha, Ai
24.6. Od 16.00 MŠ – besídka a spaní ve školce    Ch, Š, V
24.6. Od 16.00 Školní besídka pro rodiče – 4., 5. roč.    Oh

23.6. Volba "Ředitele školy" z řad žáků

23.6. Pěvecká soutěž ve ŠD - vyhodnocení, diplomy

24.6. Od 13.30 - konbcert ve ŠD - SOUKROMÝ KROUŽEK FLÉTNY - sl. Hoňková
27.6.Od 27. 6. je vyučování zkráceno na 4 vyučovací hodiny – tř.uč. ve svých třídách – zápis do ŽKTř. uč.
27.6. Vyúčtování KRPŠ finančních prostředků Tř. uč.
28.6.Od 16.00 Školní besídka pro rodiče – 1., 2., 3. ročník Ai, Ha

ŠD - vyhodnocení soutěží: výtvarná soutěž - "Zvířátka"  

                                                                      - "Mořský svět"

                                                                      - "Titanic"
30.6.Od 7.50 do 9:35 Slavnostní ukončení školního roku – program – připraví Mgr. Ohnheiserová
Vydávání vysvědčení – nevydaná vysvědčení odevzdat do ŘŠ  -  Tř. uč.


Začátek školního roku je 1. 9. 2016 (ve čtvrtek), slavnostní zahájení od 7.50 na nádvoří školy (změna dle počasí).

Přejeme všem sluníčkové prázdniny.


OVOCE DO ŠKOL dle dovozu – 2x v měsíci   

 

KVĚTEN 2016

1.5.         Svátek práce – Svátek práce - vyvěšení státní vlajky - Mu
2.5. Od 15.00    Schůzka s MUDr. G. Kalvarovou - ŘŠ
4.5. Od 13.00    Schůzka s rodiči – pí Stříbná - ŘŠ, Ha, Ku
5.5. Od 9.00    Zápis do MŠ - Chu
5.5. Od 8:00    Generálka v kulturním středisku Hněvošice    -Tř.uč.
8.5. Od 15.00    Vystoupení ZŠ a MŠ Hněvošice – Den matek - Tř.uč.
8.5.        Státní svátek – Den vítězství – vyvěšení státní vlajky - Mu
10.5. Od 16.00    Třídní schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků - Ha
11.5. Od 9.00    Školení NIDV – INSPIS – Ostrava – p. Richecký - ŘŠ
12.5. Od 8.00    Školení DVPP – Vítkovice - ŠVP    ŘŠ
16.5.        Sběr hliníku – ukončit do 16. 5.   
17.5.        MŠ – Skřivan – soutěž ve zpěvu - Služovice Tř.uč.
19.5.        Odevzdat seznam PS a učebnic pro žáky na nový šk. rok paní Bc. M. Kubínovou (kopie odevzdat do ředitelny) Tř.uč.
22.5. Od 8.30    Sv. přijímání – 3., 4. roč.   
23.5. Od 8.30    Školení DVPP – Vítkovice – Novela školského zákona    
25.5. Od 13.00    Školení v Opavě – PPP – Mgr. Pavelová    ŘŠ
26.5.        Divadélko v MŠ    Tř.uč.   
PŘIPRAVUJE SE:       
1.6. Od 9:00 Den dětí  - program pro děti připravila polská škola Wielkie Sciborzyce – mgr Jolanta Bluj – ředitelka školy (informace zaslat rodičům + pasy) Tř. uč.
3.6. Od 10.00    Společné fotografování – MŠ, ZŠ
Společná fotografie třídy pro žáky - formát 13x18cm, cena = 30,- Kč/kus
Fotografie jednotlivci – á 3 kusy - formát 10x15cm, cena = 60,- Kč/sada   

OVOCE DO ŠKOL  dle dovozu – 2x v měsíci   

 

DUBEN 2016

1.4. Od 8:30 - Soutěž v AJ, Happy English Day, 4 žáci (v Opavě), zástup 4.,5. roč. (Li za Oh)
5.4. Od 8.00 - Fotografování dětí ZŠ a MŠ ve ŠD – třídy nastupují podle vyzvání
5., 6.4. Od 8.30 - DVPP – Jak Ti mohu pomoci se čtením a psaním? - zástup 2., 3. roč. (Li za Ai)
6.4. Od 9.45 - Planetárium – Ostrava – 2., 3., 4., 5. roč., Oh, Li

8.4. Od 12.10 - pracovní porada

15.4. od 13.00 - ŠD - závody na koloběžkách
19. 4. Od 8.15 - Dopravní hřiště – M. Hoštice – 4., 5. roč., Oh

21.4. od 12.00 - florbalové utkání - Ostrava - Dubina, organizuje Mgr. Aichmaierová
22. 4. Od 7.50 - Projekt – Den Země – ZŠ, MŠ, tř.uč..
26. 4. od 14.30 – 16.00, od16.00 – 18.00 - pedagog. porada + KRPŠ + konzultace + ŠR, tř. uč.

28.4. od 9.15 - 12.35 - Opava - Optys - knihovna - 1. roč., Ha
           
Ovoce do škol – dle dovozu – 2x v měsíci   
Příprava vystoupení na Den matek – 8. 5. 2016 – tř. uč.   
Výroba dárků ke Dni matek (vystoupení v sále a besídky ve třídách)   

 

BŘEZEN 2016

1.3.    Od 13.00 -  Divadelní představení v tělocvičně pro seniory – dramatický kroužek  -  Oh
2.3.    10.00, 8.30 - Divadelní představení  - „Káťa a Škubánek“, Opava – 2., 3., 4., 5. roč. -   Oh, Ai
4.3.    9:15 - Divadelní představení – „Popelka“, Opava - 1. roč. + MŠ  -  Ha, Chu
4.3.    7:50 -  Beseda s ornitologem s p. Křempkem - 4., 5. roč.  -  Oh
4.3.    Od 8.30-14.30 - DVPP – Jak sestavit plán reedukační péče, zástup Li (1. - 4. hod.)  -  Ai
11.3.  Okresní kolo recitační soutěže – Jonáš Stříbný – 1. roč.   
13.3.  Prodejní výstavka v obecním sále – pro občany obce  -  žáci, tř.uč.
15.3.  Zdravé zoubky – projekt – 1. roč.  - Ha

18.3.  Matematická soutěž - KLOKAN (2. - 5. roč.)
21.3.  Pythagoriáda – 5. roč. -   Oh

23.3.  Velikonoční obyčeje - společné posezení - organizuje p. uč. Ohnheiserová (jednobarevné oblečení)
24.3.  Od 9.00 – 16.00    DVPP – Řízení školy - Ostrava  -  ŘŠ

24. a 25.3. - Velikonoční prázdniny - zápis v TK - tř. uč.

25.3. Velký pátek - svátek

28.3.  Velikonoční pondělí - svátek


28.3.  Den učitelů – program je 31. 3. – divadelní představení – organizuje pí uč. Ohnheiserová -  zaměstnanci školy
2. - 31.3. -  Ovoce do škol    

Beseda v knihovně, rozpis dle ročníků.

 Připravuje se:


5.4. - fotografování v ZŠ a MŠ od 8.00 hodin ve ŠD

6.4. - PLANETÁRIUM v Ostravě - 2.,3.,4.,5. roč.- (Oh, Ai, Li)

21. 4. - florbal - soutěž vybraných žáků - (Ai)

ÚNOR 2016


1.2.    9.35    Vyhodnocení recitační soutěže – organizuje Mgr. V. Ohnheiserová - Oh
2.2.    Od 12.00    Zápis do 1. roč. – organizuje Mgr. J. Havlíčková, spoluúčast – Mgr. L. Aichmaierová – do 18.00- dle rozpisu - Ha, Ai
4.2.    Od 9.00    Plavecký výcvik + bowling – poučení- zápis do TK, autobus v 8.25 u školy -Tř.uč
8.2.    Od 14.00    Zasedání – Bolatice - ŘŠ
8.2.    Změna RH – ukončení plaveckého výcviku -Tř. uč.
8. 2.   Hospitace – 2., 3. roč. PČ - Oh  - ŘŠ
9.2.    od 9.00    Kino – představení 2., 3., 4., 5. roč. – Malý princ -Oh, Ai, Li
11. 2. Od 8.30    MŠ  - od 8. 30, ZŠ od 8.30 – SPC – Mgr. Diatilová -Ai, Chu, ŘŠ
11. 2. Od 10.00   Florbal - v ZŠ Kobeřice (vybraní žáci) - organizuje Mgr. L. Aichmaierová, zástup - dle rozpisu
12. 2. od 8.30     Návštěva - 5. roč. ze ZŠ Kobeřice přijedou na představení - pohádka - organizuje Mgr. V. Ohnheiserová
15. - 21.2.  Jarní prázdniny v době jednoho týdne od 15. – 21. 2. 2016. Zápis do TK a poučení o bezpečnosti a chování o prázdninách.
                                Nástup do školy 22. 2. 2016.   
18.2.  Od 8.30    Školení  ŠJ – pí Granzerová M., pí Stříbná R., Opava  - Gr, St
19.2.  Od 8.30    Školení – Reedukační péče – Mgr. L. Aichmaierová, Ostrava -Ai
23. 2. Od 8.15     Domov důchodců (od 10.00 do 11.00 hod) - 4., 5. roč. - představení pohádky - organizuje Mgr. V. Ohnheiserová
23.2    Kontrola výsledků činností žáků – výkresy, písemné pololetní práce -ŘŠ
23.2.   Kontrola dohledů ve ŠJ -ŘŠ
24.2.   Od 13.00    Porada ředitelů škol -ŘŠ
25.2.   Od 9.40    SUPERSTAR – pěvecká soutěž – organizuje Mgr. J.Havlíčková   
26.2.   Od 11.30-14.00 Dětská scéna – recitační soutěž – Opava – organizuje Mgr. V.Ohnheiservá   

___________________________________________________________________________________________________

LEDEN 2016

Vážení a milí kolegové, rodičové a přátele školy, dovolte, abych Vám poděkovala za spolupráci v uplynulém roce a do roku nového Vám popřála radost, spokojenost a úspěch jak v pracovním, tak v osobním životě.

Přeji radost a ještě s větší chutí a láskou žitý nový rok 2016 Vám všem.

_____________________________________________________________________________


1.1.        Nový rok , Den obnovy samostatného českého státu   
4.1.        Nástup nový žákyň do 2. roč. a 4. roč.
4.1.        Zahájení provozu v MŠ a ZŠ   
4.1.        Inventarizace – odevzdat opravené seznamy dle předmětů – elektronicky do 16. 1. 2016   
6.1.        Divadelní představení pro I. stupeň a MŠ v 9.30 – dramatický kroužek – organizuje Mgr. Ohnheiserová 

7.1.        Plavecký výcvik a badminton - ZŠ a MŠ - tř. uč.

8.1.        CIRKUS - HUBERT - vystoupení pro děti a žáky  ZŠ a MŠ Hněvošice - v TV - vstupné 50,- Kč

11.1.      NÁBOŽENSTVÍ - ODVOLÁNO
11.1.      Beseda - na téme: Osvoboz. boje v Hněvošicích - 4., 5. roč. - Oh

14.1.      Plavecký výcvik a badminton - ZŠ a MŠ - tř. uč.

17.1.      Maškarní ples - KRPŠ
19.1.      Kontrolní pol. práce z M, JČ, AJ – informace podat ŘŠ  -  Tř. uč.
19.1.      Uzavření klasifikace, uzavření absence k 19. 1. 2016   
19.1.      Pedagogická rada - 14:30- 15:30, 15:30 – 18:00 - Třídní schůzky, konzultace   
20.1.      Ukončení inventarizace - Komise

21.1.      Plavecký výcvik a badminton - ZŠ a MŠ - ZMĚNA VÝUKY - od 9.00

31.1.      ŠD - Okresní soutěž v plavání - od 13.00 - 15.00 (Městské lázně v Opavě) - organizuje Mgr. Rotherová
27.1.      Soutěž v recitaci – školní kolo (1. - 5. roč.)  od 9. 00 – organizuje Mgr. Ohnheiserová
27.1.      Vydávání pololetního výpisu vysvědčení
               Vyučování zkráceno na 4 vyuč. hodiny, zápis do ŽK. Zápis do TK – žáci byli poučeni o chování a bezpečnosti.
               Třídní učitelé učí ve své třídě.
28.1.      Zájezd na hory – Tošovice (28. 1.) – inf. u  Mgr. Ohnheiserové ve spolupráci s KRPŠ
               - (náhradní program ZŠ – sportovní den v TV) - plavání a badminton - odvolán, náhradní termíny 21.1 a 4.2.
29.1.      29. 1. 2016 – jednodenní pololetní prázdniny – poučení do TK a zápis do ŽK   
       
Připravuje se:
        Dětský karneval ŠD -    p.vychovatelka
        Od 15. – 21. 2. 2016 – jarní prázdniny – poučení do TK a zápis do ŽK   
        Zápis do 1. třídy a výroba dárků, předběžný termín -  2. 2. 2016 od 12:00-17:00
        Ovoce do škol    
        Dětský MAŠKARNÍ PLES -  KRPŠ  - 17.1.   
        Kroužky a školní činnosti dle programu   
           

 

 

PROSINEC 2015

 

1. 12.  Nástup do ŠD – Mgr. P. Rotherové za Bc. M. Kubínovou do 12. 2. 2016
3. 12. Od 9.30 - Plavecký výcvik + badminton - zápis o chování a bezpečnosti do TK (1. - 5. roč.)
4. 12. Od 08:15 - Mikulášská nadílka – v MŠ, ZŠ - KRPŠ
6. 12.Od 14:00 - Vystoupení s kulturním programem - vítání občánků, organizuje Bc. M. Kubínová
6. 12.Od 16.00 - Rozsvícení vánočního stromu v obci KRPŠ
10. 12.Od 9:30 - Plavecký výcvik + badminton - zápis o chování a bezpečnosti do TK (1. - 5. roč.)
                           Vánoční trhy – 2., 3. roč. - Ai
15. 12. - Vánoční besídka ve 4. a 5. roč. s rodiči - Oh
17. 12. - Vánoční koledování v MŠ - Tř. uč.
17. 12. - Plavecký výcvik + badminton – zápis o chování a bezpečnosti do TK (1. - 5. roč.), cestovné odevzdat do 15. 1. 2016 ředitelce školy,   rozpis bude na nástěnce (celková částka je 15. 199,- Kč) - Tř. uč.
18. 12. Od 9:30 - Vánoční koledování ZŠ v 1. poschodí – společné setkání s MŠ - Tř. uč.

Ovoce do škol - dle nabídky projektu - 2 x v měsíci

Soukromá činnost dle harmonogramu.

Od 19. 12. 2015 do neděle 3. 1. 2016 – vánoční prázdniny, vyučování začne
v pondělí 4. 1. 2016, zápis do ŽK nebo do deníčků + zápis  o bezpečnosti a chování přes prázdniny do TK , (zaměstnanci čerpají dovolenou nebo samostudium) -Tř. uč.
Od 21., 22. 12. ŘEDITELSKÉ VOLNO – pro žáky ZŠ z organizačních důvodů. Provoz školní družiny a mateřské školy nepřerušen.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Informace předem: od 4. 1. 2016 – nástup 2 žákyň – 2. roč. – Barbora Nováková, 4. roč. - Marie Nováková,
19. 1. 2016 – třídní schůzky, výdej výpisu vysvědčení 27. 1. 2016 ve čtvrté vyučovací hodině (vyučování zkráceno  - 4 hod.) – zápis do ŽK, 27. 1. 2016 – školní kolo recitační soutěže (Oh), 27. a 28. 1. 2016 – sběr netříděného papíru v obci, 28. 1. 2016 ve čtvrtek – výlet s rodiči – Tošovice – informace u Mgr. Ohnheiserové , 29. 1. 2016 - jednodenní pololetní prázdniny – zápis do ŽK + zápis o bezpečnosti a chování přes prázdniny do TK.

 

LISTOPAD 2015


2. 11.    Vycházka na obecní hřbitov – 1. roč.    Ha
2. 11.     15.00 - schůzka s paní Tyburcovou – mzdy a personalistika - ŘŠ
 4. 11.     Optys – schůzka dle objednávky     ZŠ,MŠ
 4. 11.    17.00 - schůzka – Obecní úřad – seznámení se stavem dětí v MŠ a dofinancování p.uč. - ŘŠ
         Nácvik ve ŠD – vítání občánků na Obecním úřadě - Ku
10. 11.     8. 30 – 17. 30 - KVIC – školení DVPP – zástup v 2., 3. roč. a 4., 5. roč. – (Ai ) – Li (1. – 5. hod.)   
11. 11.     8.00 – 13.00 - KVIC – školení DVPP – zástup v 2., 3. roč. – (Ai) – Li (1. – 3. hod.)   
14. 11.     ŠD - pečení pizzy - Ku
17. 11.    Státní svátek – vyvěšení vlajky – poučení pro žáky – zápis v TK    - Tř.uč.
19. 11.     8.00 – 13.00 - KVIC – školení DVPP – MŠ - Vá   
19. 11.    Plavecký výcvik a badminton – (zápis do ŽK  a TK)
                1. roč. – 320,- + 60,- + autobus (asi 400,-)
                2. roč. – 4. roč. zdarma + autobus (asi 400,-)
                5. roč. – badminton (vlastní úhrada) + autobus (asi 400,-)
                Termín výběru - bazén: do 15. 12. 2015 ( dá se proplatit pojišťovnou – info na TS)
                MŠ – 280,- + 53,- + autobus (asi 400,-)   

Harmonogram plavecké výuky a badmintonu 2015/2016

DEN VÝUKY        ZAHÁJENÍ LEKCE        UKONČENÍ LEKCE
ZŠ čtvrtek            od 9.30                        do 10.30
MŠ čtvrtek           od 9.30                        do 10.15
Termíny: 19., 26.11., 3., 10., 17.12., 7., 14., 21., 28.1., 4.2.2015/2016

Autobus Vás bude vyzvedávat pravidelně ve čtvrtky v 8:50 u školy, odjezd zpět ke škole je naplánován na 10:45.
Tělocvičnu pro druhou skupinku dětí máte zajištěnou.

Ceny:

ZŠ(60 min):provozní náklady 500,-

                  náklady na mzdy 320,-

                  náklady na pomůcky 60,-

Celkem: 880,- Kč/ŽÁK

                1. roč. – 320,- + 60,- + autobus (asi 400,-)
                2. roč. – 4. roč. zdarma + autobus (asi 400,-)
                5. roč. – badminton (vlastní úhrada) + autobus (asi 400,-)
                Termín výběru - bazén: do 15. 12. 2015 ( dá se proplatit pojišťovnou – info na TS)

Ceny:

MŠ (45 min):provozní náklady 437,50

                    náklady na mzdy 280,-

                    náklady na pomůcky 52,50

Celkem: 770,- Kč/DÍTĚ


                MŠ – 280,- + 53,- + autobus (asi 400,-)  

               Termín výběru - bazén: do 15. 12. 2015 ( dá se proplatit pojišťovnou – info v MŠ)


21. 11.     ŠD – Pěvecká soutěž – „Superstar“ - Ku
24. 11.     14.30 – 15.30 +15.30 – 18.00 - Pedagogická porada, konzultační schůzky - ŘŠ, tř.uč.
27. 11.     Od 12.00 - Kontrola katalogových listů a třídních výkazů - ŘŠ
30. 11.     Kontrola učeben, TK, ŽK
               Kontrola chodeb, kabinetů, úklidu a ŠJ
               Fotografování – Vánoce ZŠ, MŠ - Tř. uč. (termín bude upřesněn)   
               Zájmové činnosti a soukromé činnosti dle rozpisu   
           
Ovoce do škol:    1 JABLKO Gala + 100 % HELLO Jablko - mrkev 250 ml       
           
           
        Připravuje se:   
        Vítání občánků na OÚ – 6. 12.    
        Mikulášská nadílka – ZŠ, MŠ – 4. 12.   
        Rozsvícení vánočního stromku v obci – 5. 12.   
        Koledování v ZŠ + návštěva MŠ – 18. 12.   
        Od 1. 12. 2015 – zástup za paní vychovatelku Bc. M. Kubínovou do 29. 2.2016   

 

 

ŘÍJEN 2015

 

1. 10. - Zájmová činnost a vedení nápravy - info rodičům - Oh,Ai,Ha,Li
1. 10. - 9.00 - Školení Opava – OZO (zástup ve ŠD – Li) - Ku, Vá
1. 10. - 9.00 - DVPP – KVIC Opava – Nové postupy ve výuce slohu (zástup ve 4., 5. roč – 1., 2., 3., 4. hod. – Li) - Oh
2., 9., 16., 23. 10. - Od 12.45 - Soukromá činnost – hra na flétnu – sl. Hoňková (do 15.45)   
2., 9., 16., 23. 10. - Od 12.30 - Soukromá činnost – logopedické cvičení – sl. Hartmannová (do 14.00)   
5. - 9. 10. - Týden zdraví – projekt – organizuje Mgr. Ohnheiserová - místo a čas upřesní paní učitelka pro vyučující do 2. 10.
                   výstava ovoce a zeleniny – chodba 1. p. + vyhodnocení - Tř. uč.
5. 10. - Od 8.30 - Metodické sdružení pro ředitelky MŠ - Li, Chu
6., 13., 20., 27.10.  - Od 13.00 - Soukromá činnost – tvořivá dílna – pí Bolacká (do 14.00)   
8. 10.  - Od 13.30 - Drakiáda se ŠD - Ku
26, 27.10. - Sběr netříděného papíru – kontejner v obci u obchodního střediska
(informace přes zaslání lístků rodičům) - Obec, ZŠ, MŠ (26.10. - od 11.00 - 17.00, 27.10. - od 8.00 - 14.00)
28. 10. - Den vzniku samostatného československého státu - st. svátek  -  Mu
29., 30.10.  - Podzimní prázdniny – zápis do ŽK a TK – poučení o bezpečnosti a chování - Tř. uč.

OVOCE DO ŠKOL- 1ks/žák - MANDARINKA

19.10. - odvoláno náboženství

 Připravuje se:

Pochod broučku - KRPŠ - Šv

 

 ZÁŘÍ 2015


1.9.    8.00 Slavnostní zahájení šk. roku 2015/2016
1.9.    Poučení o šk.řádu a BOZ, zápis do TK (nepřítomné žáky proškolit po nástupu do školy a provést zápis s datem a jménem dítěte,
že bylo poučeno a seznámeno se ŠŘ, s bezpečností a chováním).
Omluvenky žáků dle tiskopisu nebo zápis do ŽK. Pokud rodič žádá dřívější ukončení výuky z různých důvodů, musí uvést na omluvence,
 že za žáka přebírá zodpovědnost v době, kdy je uvolněn z vyučování.
V opačném případě žák nebude propuštěn ze školy ani po telefonické domluvě. Prosím, dodržujte tento požadavek. Totéž platí i ve ŠD.   
2.9.    informace o plaveckém výcviku (od 19. 11. 2015 – 4. 2. 2016 - každý čtvrtek od 9.30 – 10.30 hod./10 lekcí) pro MŠ a ZŠ:
- cena pro MŠ 770,- Kč – dítě/333,- a škola/437,- Kč,
- cena pro ZŠ 880,- Kč – žák/380,- Kč a škola/500,- Kč - platí jen 1. ročník (možné využít proplacení zdravotní pojišťovnou)
 a výuka badmintonu pro 5. roč. ve šk. roce 2015/2016 (Bully Aréna Kravaře) - cena dle domluvy – od 19. 11. 2015 – 4. 2. 2016).
Doprava – autobus na objednávku (cena dle nabídky) – hrazeno rodiči.
2.9.     Výuka od 2. – 4. 9. – vyučování zkráceno  - 1. roč. – 3 vyuč. hod.,
2. – 5. roč. – 4 vyuč. hod., třídní učitelé jsou ve svých třídách, dohled od 2. – 4. 9. v jídelně a na chodbě – vyvěšen ve sborovně,
od 7. 9. – výuka podle RH na šk. rok 2015/16 a dohledy, které jsou platné od 7. 9. 2015

10.9.    od 8.00 - focení v 1. ročníku - Ha
14.9.    Náboženství – výuka dle rozvrhu (doplnit do RH)  - vyučuje p. J. Bujňák
(každé pondělí – začíná v I. třídě od 12. 45 - 13.30, pak přechází do II. třídy od 13.35 - 14.20 a od 14.30 - 15.15 hodin)
22.9.    od 16.00 - Plenární schůzka a školská rada
23.9.    do 13.00 - Zpracování rozvrhů zájmových mimoškolních činností ( dramatická činnost, keramická dílna, angličtinka)
23.9.    do 13.00 - Vyhotovení záznamů o práci v zájmových mimoškolních útvarech -  od 1. 10. 2015 - dle přihlášek   
23.9.    do 13.00 - Zpracování rozvrhů výuky integrovaných žáků – odevzdat do 23. 9. 2015 - výuka od 1. 10. 2015   

25.9.    od 9.00 - Den otevřených dveří - VĚTRNÁ ELEKTRÁRNA - Oldřišov - exkurze pro I. stupeň a občany obce
28.9.    Státní svátek – vyvěšení st. vlajky - Mu
       
„Ovoce do škol“ – dodávky 2x měsíčně pro žáky 1. - 5. ročníku ( 1žák/1 hruška),( 1žák/1 jablko)
Cvičení v přírodě
Výuka soukromá: hra na flétnu, logopedická činnost

 

Plán akcí základní školy ve školním roce 2016/2017


Září:
•    Slavnostní zahájení školního roku 
•    Třídní schůzky ZŠ, plenární zasedání KRPŠ, schůzka školské rady – 20. 9. 2016
•    Cvičení v přírodě

Říjen:
•    Týden zdraví (3. 10. - 7. 10. 2016)
•    Caruso schow ŠD
•    Drakiáda ŠD
•    Výstava ovoce a zeleniny
•    Cvičení v přírodě
Listopad:
•    Nácvik kulturního programu pro seniory a výroba dárků
•    ŠD vítání občánků
•    Účast ve výtvarné soutěži
•    Třídní schůzky ZŠ – 22. 11. 2016
•    Učitelská dílna (MŠ + ZŠ) 
Prosinec:
•    Vystoupení pro seniory
•    Výtvarná soutěž „Vánoční symbol“ ŠD
•    Návštěva dětí MŠ v 1. třídě
•    Mikulášská nadílka – 6. 12. 2016
•    Vítání občánků – ŠD vystoupení
•    Vánoční besídky
•    Vánoční koledování s MŠ – 21. 12. 2016
Leden:
•    Dětský karneval KRPŠ
•    Třídní schůzky ZŠ – 24. 1. 2017
•    Školní kolo recitační soutěže – 31. 1. 2017 + výpis vysvědčení
•    Společný výlet s rodiči – Tošovice – 2. 2. 2017
•    Pololetní prázdniny – 3. 2. 2017
•    Dětský karneval ve ŠD
Únor:
•    Superstar – pěvecká soutěž
•    Zápis žáků do 1. třídy
•    Jarní prázdniny (od 27. 2. – 5. 3. 2017)
•    Návštěva kulturního programu (1. - 5. roč.) – Popelka, Šíleně smutná princezna
•    Soutěž Vlaštovka ŠD
Březen:
•    Jarní výzdoba školy a výroba velikonočních dárků
•    Besedy v knihovně
•    Výtvarná soutěž ŠD
•    Velikonoční výstavka + prodej – KRPŠ – Kulturní dům Hněvošice
Duben:
•    Dopravní kurz 4. ročník – Malé Hoštice
•    Duhové Velikonoce – 12. 4. 2017. 2016
•    Oslava Dne Země + ZOO Ostrava - 21. 4. 2017
•    Výroba dárků ke Dni matek
•    Třídní schůzky ZŠ – 25. 4. 2017
•    Návštěva dětí MŠ v 1. třídě
•    Zápis žáků do 1. třídy ZŠ od 1. 4. – 30. 4. 2017
Květen:
•    Den otevřených dveří u hasičů
•    Zápis dětí do MŠ – 2. 5. – 16. 5. 2017
•    Hněvošický(á) rekordman(ka)
•    Den matek – besídka  – Kulturní dům Hněvošice
•     „Družina má talent v roce 2017“ – soutěž ŠD
Červen:
•    Oslava dne dětí v obci – KRPŠ a OÚ
•    Třídní schůzky ZŠ – 13. 6. 2017
•    Školní výlet
•    Návštěva páťáků v Kobeřicích
•    Policie ČR – I. stupeň
•    Environmentální výchova – návštěva školy z Polska + oslava Dne dětí
•    Rozloučení se školním rokem – k 30. 6. 2017


Preventivní program: (7. 11. 2016, 4. 1. 2017, 6. 3. 2017 – I., II., III. blok od 8.00 – 1., 2., 3. roč, od 10.00 – 4., 5. roč.)

Plán akcí byl schválen na pedagogické radě 1. září 2016.

 


______________________________________________________________________________________________________________  

Informace školy

 

1. Organizační opatření – zřízení ranní ŠD (od 7.00 do 7.35) - od 2. 9. 2015, podklady pro paní vychovatelku od 1. 9. (zápisové lístky) – rodiče

budou seznámení paní vychovatelkou Bc. M. Kubínovou.

Provozní doba ŠD je stanovena takto:

ráno 7.00 - 7.35 hodin (do 7.20 hodin - příchod do ŠD); odpoledne 11.40 - 16.00 hodin.

______________________________________________________________________________________________________________
Vstup na nádvoří školy je otevřen od 7.00, zodpovědnost za žáka přebírá zákonný zástupce.

Budova se pro žáky otevírá od 7.35 hodin - ( viz. vnitřní řád školy).

Přicházejí-li žáci do ŠD, zazvoní na vyučujícího a to od 7.00 do 7.20 hodin, který je do budovy vpustí - ( viz. vnitřní řád školní družiny).

 

2. Personální změny:

Byl uzavřen pracovní poměr s paní Monikou Grancerovou – výdej jídla v MŠ.

Výuka náboženství – změna vyučujícího od šk. roku 2015/16, náboženství bude vyučovat nový pan farář.

 

3. Přidělení tříd a úvazků na další školní rok –        I. třída – 1. roč. – Mgr. Havlíčková

         II. třída – 2. a 3. roč. – Mgr. Aichmaierová

         III. třída – 4. a 5. roč. – Mgr. Ohnheiserová

 

4. Předběžný seznam pro další školní rok má 41 žáků, tj. pokles o 1 žáka.

 

5. Návrh ředitelky školy na uložení důtky ředitele školy byl: - 0 - a napomenutí třídního učitele: - 3 -

 

6. Návrh na udělení pochvaly ředitelky školy byl:  - 22 - a pochvaly třídního učitele: - 20 -

 

7. Návrh na udělení pochvaly ve ŠD byl: - 32 –

 

8. Sběrová akce – starý papír – vyhlášení výsledků a předání odměn – paní Mgr. J. Havlíčková,

informace vystavené na chodbě školy a školních stránkách.

 

9. Ukončení projektu 5. roč. - „Jak nám chutná“ a vyhlášení výsledků – paní Mgr. J. Havlíčková,

informace vystavené na chodbě školy.

 

10. Organizace závěru školního roku 2014/2015

- období školního vyučování ve druhém pololetí bylo ukončeno v úterý 30. června 2015, žáci po předání vysvědčení odcházeli domů, školní družina nebyla v provozu, obědy se nevydávaly.

 

11. Výuka plavání ve školním roce 2015/2016 (plavecká škola Hastrmánek – Bully Aréna Kravaře) – od 19. 11. 2015 – 4. 2. 2016 (každý čtvrtek od 9.30 – 10.30 hod./10 lekcí) pro MŠ a ZŠ (1. - 4. roč.):

- cena pro MŠ 770,- Kč – dítě/333,- a škola/437,- Kč,

- cena pro ZŠ 880,- Kč – žák/380,- Kč a škola/500,- Kč - (2. - 4. roč. výuka placena školou v rámci ŠVP).

Výuka badmintonu pro 5. roč. ve šk. roce 2015/2016 (Bully Aréna Kravaře) – od 19. 11. 2015 – 4. 2. 2016 – cena bude upřesněna na začátku šk. roku.

Doprava – autobus na objednávku (cena dle nabídky) – hrazeno rodiči.

 

12. Volba zástupců školy pro nový školní rok 2015/2016 mezi žáky (vyhodnotila paní Bc. M. Kubínová) – nejvíce hlasů získali: Filip Stříbný a Adam Bolacký.

 

13. Období školního vyučování ve školním roce 2015/2016 začne v úterý 1. 9. 2015 slavnostním přivítáním na nádvoří školy (podle počasí - od 7.50 hod. nástup a v 8.00 hod. zahájení).

Po ukončení programu žáci odcházejí domů. Školní družina není v provozu a obědy se v tento den nevydávají.

Zápisové lístky do ŠD pro prvňáky si je možné vyzvednou u paní vychovatelky do 10.00 hod. osobně, ostatním žákům budou předány

ve třídách.

 

ČERVEN 2015

1.6.        Den dětí – výuka dle rozvrhu    Tř.uč.
2.6.    Od 9.30    Planetárium – 1. – 5. roč. + MŠ – v budově MŠ    Tř.uč.
3.6.    Od 10.00    Loutkové divadlo Ostrava – Hodina Komenského – 3., 4. roč.    Oh
3.6.    Loutkové divadlo Ostrava – pohádka pro MŠ – dle domluvy    Tř.uč.
8.6.    Od 7.45    Společné focení v MŠ a ZŠ – cena 30,- Kč a 15,- Kč skupinka    Tř. uč.
9.6.     Pěvecká soutěž „ Skřivánek“ v MŠ – Služovice – dle domluvy    Tř. uč.
10.6.   Beseda o Bangladeži ve ŠD – MUDr. Moskala    Ku
12.6.   Cvičení v přírodě – 3., 4. roč.  - Stříbrné jezero
16.6.   14.30-15.30    Pedagogická porada + metodické sdružení     Tř. uč.
o bezpečnosti a chování v době letních prázdnin + odevzdat do ŘŠ.    Tř. uč.
17.6.    9.30    Vystoupení pro MŠ v ZŠ – POHÁDKA pro děti (vystoupí dramatický kroužek)    Oh
18.6.    13.00-14.00    Pedagogická porada v MŠ    Tř. uč.
19.6.     MŠ – besídka a spaní ve školce   
             Beseda ve ŠD – Větrná elektrárna Oldřišov + exkurze    K
22.6.    Od 17. 6. výběr knih a výměna – do 22. 6.
22.6.    Vyučování zkráceno na 4 vyučovací hodiny – tř.uč. ve svých třídách – zápis do ŽK    Tř. uč.
23.6.        Školní výlet (1. – 5. roč.) – JESENÍKY – organizuje Mgr. Havlíčková
+ vyplnění bezpečnostního pokynu – vyzvedněte u paní Mudrákové, lékárničku, poj. karty, písemný souhlas rodičů + zápis v TK (poučení o chování a bezpečnoti)    Tř. uč.
24.6.        Vyúčtování KRPŠ finančních prostředků.    Tř. uč.
25.6.        Besídka pro rodiče – 3., 4. ročník   
25.6.        MŠ – besídka a rozloučení   
26.6.       Od 15:30    Besídka pro rodiče – 1., 2. ročník + 5. ročník (spaní ve škole do 27. 6. – zápis do TK - žáci seznámení s chováním a bezpečnosti) + informace pro rodiče    Ho
30.6.       Do 9:35    Slavnostní ukončení školního roku – program – připraví  Mgr. Havlíčková
Vydávání vysvědčení – nevydaná vysvědčení odevzdat do ŘŠ    Tř. uč.

Ovoce do škol – dle dovozu – 2x v měsíci
                                Náboženství - dle rozpisu
                                Soukromá výuka hry na flétnu - dle rozpisu
                                Soukromý kroužek logopedie - dle rozpisu

KVĚTEN 2015


1.5.    Svátek práce – Svátek práce - vyvěšení státní vlajky – zápis do TK a zapsat poučení o bezpečnosti a chování    
4.5.    Od 8:00    Školení – Zdravotník -Ha
5.5.    Od 8:00    Školení – DVPP – Práce s dětmi s odliš. projevy v chování - MŠ - Vá

5.5.     Od 10:00 - Opava - Den čistých rukou - 3., 4. roč. - Oh
8.5.     Státní svátek – Den vítězství – vyvěšení státní vlajky – zápis do TK a zapsat poučení o bezpečnosti a chování    
10.5.   Od 15:00 – 15:30 Vystoupení pro maminky – Den matek – obecní sál (I. stupeň a MŠ), tř. uč.
11.5.   Od 8:00    Školení – DVPP - Makrame – Ha

18. 5.  Od 8:00 - HASÍK - beseda pro 1., 2. roč. - práce hasičů a zkouška evakuace školy

19.5.   Od 8:00 - Gypstrend Kobeřice - exkurze + cyklistika 3., 4. roč. - Oh

20.5.  Od 8:00 - cyklistický výlet do Oldřišova + přátelská vybíjená - 3., 4. roč. - Oh
22.5.   Od 9:00    Beseda s ČESKOU POLICIÍ  pro I. stupeň – organizuje Mgr. V. Ohnheiserová - všichni
25.5.   Od 7.30    ZMĚNA !!!- Kapka medu pro Verunku – 1., 2., 3., 4., 5. roč. - Opava -  Ai, Oh, Ha - ZMĚNA!!!

Z DŮVODU NÍZKÉHO POČTU ŠKOL BYLO PŘEDSTAVENÍ ZRUŠENO, NÁHRADNÍ PROGRAM - Svět techniky v Ostravě


28.5.  Od 16:00 -  Třídní schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků - informace Mgr. Havlíčková
          
29.5.  Od 9:00    Den dětí  - program pro děti ze ZŠ, MŠ a Polska – organizuje Mgr. J. Havlíčková + tř. uč.
           
           

        Ovoce do škol – dle dovozu – 2x v měsíci
                                Náboženství - dle rozpisu
                                Soukromá výuka hry na flétnu - dle rozpisu
                                Soukromý kroužek logopedie - dle rozpisu

DUBEN 2015

1.4.        od 8:30 - Divadlo v Opavě – Popelka – 1., 2. roč. - Ai a doprovod pí Hanušová
1.4.        Vyhodnocení VV soutěže ve ŠD - Ku
2., 3.4    Velikonoční prázdniny – 1. stupeň ZŠ
               Zápis do TK – poučení o chování a bezpečnosti.   
6.4.        Velikonoční pondělí
               Všem zaměstnancům ZŠ a MŠ přeji krásné prožití velikonočních svátků a mokrou pomlázku.     
7.4.        Nástup do školy.   
7.4.       Od12.50  -  Matrika - ŘŠ
10.4.     Od 11.40    ŠD – zástup za Bc. Kubínovou – Mgr. Havlíčková (od 11.40 – 16.00) - Ha
10.4.     Od 19.00    Divadelní představení v Opavě pro zaměstnance školy – Den učitelů - všichni
16.4.     Vystoupení pro ZŠ Kobeřice – pohádka Dlouhý, Široký a Bystrozraký – dramatický kroužek pod vedením Mgr. Ohnheiserové
16.4.     Od 8.30  -  Školení ŠVP – Ostrava-Kunčičky -  ŘŠ
17.4.     ŠD – závody na kolech a koloběžkách -  Ku
20. 4.    Od 10.45    Projekt – Den Země – EVVO – divadelní představení Ententýny pro ZŠ a MŠ - Tř.uč.
22.4.     Od     Projekt – Den Země – čajování, soutěže – ZŠ, organizuje Mgr. Havlíčková   - Tř.uč.
23.4.     Od 8.00    Den mláďat – 3., 4. roč.    Oh
28.4.     9:00 – 15:00    Zápis do MŠ -  Tř.uč.
28.4.     14.20 – 16.00
              16.00 – 18.00    Pedagog. porada + konzultace s rodiči  -    Tř.uč.

       
        Ovoce do škol – dle dovozu – 2x v měsíci (jablko 2x/žák), pro každého žáka1 kornout ředkviček +100% Hello JABLKO 250ml
                                Náboženství - dle rozpisu
                                Soukromá výuka hry na flétnu - dle rozpisu
                                Soukromý kroužek logopedie - dle rozpisu
        RH - změna od 1. 4. 2015 - Tř. uč.

 BŘEZEN 2015 

 

  3.3.    8:00    OKPB v Opavě – 5. roč. - Ha
  4.3.    8:00    IQ park + velikonoční tradice a tvoření v Opavě – 3., 4. roč. - Oh
  5.3.    od 14.00    OPTYS – Den otevřených dveří    - Tř. uč.   
  9.3.    od   8:45    Duhový týden – organizuje Mgr. Havlíčková - Ha
12. 3.   od 13:00    Koncert ve ŠD - vystoupí kroužek flétny pod vedením pí uč. Hoňkové
13.3.    od 16:00    Velikonoční tvoření ve třídě – 1., 2. roč. - Ai, Li
19.3.    od   8:00    Národní systém hodnocení vzdělávací soustavy v ČR – seminář - Ostrava - ŘŠ
22.3.                      Prodejní výstavka v obecním sále – pro občany obce a přátelé - žáci, tř.uč.
24.3.    od 13:00   Návštěva knihovny v Hněvošicích - ŠD

25.3.    od 9:40     Sázení ovocných stromů na školní zahradě - p. Lokoč a žáci I. stupěně ZŠ

25.3.                     Osobní návštěva paní Bc. M. Kubínové v polské škole, předání přání za školu

                              a převzetí pozvánky na vel.výstavku v Polsku

27.3. od 9:00        Školní soutěž v anglickém jazyce - ZŠ - Vrchní, Opava - žáci 5. roč. + Mgr. Aichmaierová
28.3.                     Den učitelů
2. - 31.3.        Ovoce do škol - 2ks rajčat/žák, balíček hrachových lusků/žák, pro každého žáka  1 BLUMA žlutá + 100% Hello JABLKO-VIŠEŇ          250 ml                                            

Soukromá výuka a kroužek: hra na flétnu, logopedie- dle domluvy.
Beseda v knihovně, rozpis dle ročníků.

ÚNOR 2015

 

2.2.    9.35    Vyhodnocení recitační soutěže – organizuje Mgr. V. Ohnheiserová    Oh
2.2.    Změna RH z důvodu opravy tělocvičny – do odvolání    Tř. uč.
3.2.    Od 12.00    Zápis do 1. ročníku – od 12.00 – 17.00 – dle rozpisu – organizuje
           Mgr. J. Havlíčková, Mgr. L. Aichmaierová     Ha, Ai
5.2.    Od 16.00    Školská rada    Ku, ŘŠ, Do, Hl
6.2.    14:00    Maškarní ples – ŠD, soutěž o nejkrásnější masku    Ku
7.2.     Maškarní ples - KRPŠ   
9. – 15.2. Jarní prázdniny v době jednoho týdne od 9. – 15. 2. 2015. Zápis do TK a poučení o bezpečnosti a chování o prázdninách.
            Nástup do školy 16. 2. 2015.   
16.2    Kontrola výsledků činností žáků – výkresy, písemné pololetní práce    ŘŠ
17.2.   Kontrola dohledů ve ŠJ    ŘŠ
18.2.   Od 13.00    Porada ředitelů škol    ŘŠ
20.2.   Od 9.00    Dětská scéna – recitační soutěž – Opava – organizuje Mgr. V.Ohnheiservá    Oh
26.2.   Od 9.40    SUPERSTAR – pěvecká soutěž – organizuje Mgr. J.Havlíčková    Ha

Ovoce do škol - ovocný 100% džus, 2ks pomerančů/1 žák

Soukromá výuka a kroužek: hra na flétnu, logopedie- dle domluvy

 

 ..............................................................................................................

 

Vážení a milí zaměstnanci školy, rodičové, žáci a přátelé školy a školky,

 

dovolte, abych Vám poděkovala za spolupráci v uplynulém roce a do roku

 

nového Vám popřála radost, spokojenost a úspěch jak v pracovním, tak

 

v osobním životě.

 

Přirozenotí života je hrát si, bavit se, radovat se a tvořit svobodně:-)


Ať štěstí a tvořivost jsou po celý rok 2015 nablízku Vám všem.

 

Anděla Lintnerová

 

 LEDEN 20151.1.     Nový rok , Den obnovy samostatného českého státu   
5.1.     Zahájení provozu v MŠ a ZŠ
            Rozvrh hodin – změna- informace pro žáky, výměna ve třídách   
5.1.     8:00  -  Loutkové divadlo-  – 3., 4. roč. – Opava – od 10.00    Oh
5.1.    13:30 -  Pracovní porada  -  Tř. uč.
5.1.     Příprava recitační soutěže – třídní kolo (1. – 5. roč.)  - školní kolo se uskuteční 
           28. 1. 2014 pod vedením Mgr. Ohnheiserové    Tř.uč.
20.1.  Uzavření klasifikace, uzavření absence k 20. 1. 2015
20.1.  14:20 - 15:30 - Pedagogická rada
           15:30 - 18:00 - Třídní schůzky
22.1.   Kreslení s předškoláčky v MŠ– organizuje Mgr. Havlíčková   
23.1.   8:00  -  Divadlo Opava – Cesta kolem světa – 5. roč. – od 10.00   
28.1.   9:00  -  Soutěž v recitaci – školní kolo (1. - 5. roč.) – organizuje Mgr. Ohnheiserová    Tř.učitelky
28.1.  12:00 -  Vydávání pololetního výpisu vysvědčení
                        Vyučování zkráceno na 4 vyuč. hodiny, zápis do ŽK. Zápis do TK – žáci byli poučeni o
                        chování a bezpečnosti. Třídní učitelé učí ve své třídě.   
29.1.   Zájezd na hory – Tošovice (29. 1.) – inf. u  Mgr. Ohnheiserové ve spolupráci s KRPŠ
           (náhradní program ZŠ – sportovní den v TV)   
30.1.   30. 1. 2015 – jednodenní pololetní prázdniny – poučení do TK a zápis do ŽK    Tř. učitelky      

Ovoce do škol - DLE NABÍDKY - 2X měsíčně
Soukromá výuka: flétna, logopedický kroužek     

 
Připravuje se:
Dětský karneval ŠD – 6. 2. -   Ku
Od 9. – 15. 2. 2015 – jarní prázdniny – poučení do TK a zápis do ŽK   
Zápis do 1. třídy a výroba dárků, předběžný termín - 3. 2. 2015 od 12:00-17:00   -  Ha, Ai   
Dětský MAŠKARNÍ PLES -  KRPŠ  - 7. 2. 2015   
           
           
           

 

 

PROSINEC 2014

 

1. 12. Od 8:40 - 3., 4. roč. – Giganti doby ledové – Opava Oh
4. 12. Od 08:00 Školení  - Ostrava ŘŠ
5. 12. Od 08:00 Mikulášská nadílka – v MŠ, ZŠ - KRPŠ
5. 12. Od 10:00 Divadelní představení v Opavě – Mikuláš – 3., 4. roč. Oh
5. 12. Pečení perníčků – ŠD – Ku, slečna praktikantka
5. 12. Předvánoční posezení pro zaměstnance ZŠ a MŠ – Kravaře – organizuje Mgr. Onheiserová
5. 12. Od 10:30 Plavecký výcvik + badminton - zápis o chování a bezpečnosti do TK (1. - 5. roč.) Tř. uč.
6. 12. Rozsvícení vánočního stromu v obci + prodejní výstavka KRPŠ
7. 12. Od 14:00 Vystoupení s kulturním programem - vítání občánků, organizuje Bc. M. Kubínová
9. 12. Od 10:00 Ukázková hodina matematiky v 1., 2. roč. pro předškoláky ŘŠ, Vá
10. 12. Od 10:00 Vánoční vystoupení pro seniory – zkouška – Obecní sál Všichni
11. 12. Od 10:00 Vánoční vystoupení pro seniory – Obecní sál Všichni
12. 12. Od 10:30 Plavecký výcvik + badminton - zápis o chování a bezpečnosti do TK (1. - 5. roč.) Tř. uč.
12. 12. Od 16:00 Vánoční posezení s rodiči – 1., 2. roč. – tvoření Ai, ŘŠ
15. 12. Inventarizace dle pokynů ŘŠ
15. 12. Plavecký výcvik + badminton – cestovné odevzdat do 15. 12. 2014 ředitelce školy, rozpis na nástěnce 
16. 12. Od 16:00 Vánoční besídka ve 3. a 4. roč. s rodiči Oh
19. 12. Od 10:30 Plavecký výcvik  + badminton - zápis o chování a bezpečnosti do TK (1. - 5. roč.) Tř. uč.
19. 12. 9:30 Vánoční koledování ZŠ v 1. poschodí – společné setkání s MŠ Tř. uč.

Ovoce do škol - 1ks/banán,  pro každého žáka 1 nápoj KUBÍK pomeranč-mango 200 ml

Od soboty 20. 12. 2014 do neděle 4. 1. 2015 – vánoční prázdniny, vyučování začne
v pondělí 5. 1. 2015, zápis do ŽK nebo do deníčků + zápis o bezpečnosti a chování přes prázdniny do TK , (zaměstnanci čerpají dovolenou nebo samostudium).

 

LISTOPAD 2014


4. 11.     Od 8.00    Divadlo loutek Opava – MŠ + ZŠ (1., 2. roč.) - Chu, Ku
5. 11.     Optys – schůzka dle objednávky (do 17.00) - Tř. uč., ŘŠ
6. 11.     Podzimníček v MŠ - Chu
7. 11.     Nácvik ve ŠD – vítání občánků na Obecním úřadě (7.12.) - Ku
12. 11.   Od 8.00    Divadlo loutek Ostrava – ZŠ (3., 4. 5. roč.) – Čtyřlístek zasahuje - Oh, Ha
14. 11.   Plavecký výcvik a badminton – rekonstrukce do 20. 11. 2014 (odvolat, zápis v ŽK), pokračuje se až 21. 11. + náhradní termíny    
14. 11.   ŠD - pečení pizzy - Ku
17. 11.   Státní svátek – vyvěšení vlajky - Mu

18. 11.   Keramická dílna s MŠ - předškoláci - Ha
19. 11.   Fotografování – Vánoce ZŠ – od 8.00 + MŠ – od 7.30     - Tř. uč.
19. 11.   Od 8.00    Beseda s pejsky v MŠ a ZŠ - Tř. uč.
21. 11.   ŠD – Výtvarná soutěž – „Vánoční symbol“    - Ku
25. 11.   Od 8.45  -   Divadlo Štenberk – v MŠ - Chu
25. 11.   14.30 – 15.30 + 15.30 – 18.00 - Pedagogická porada + Konzultační schůzky 

27. 11.   Výstava  - Gigaanti doby ledové - Opava (3., 4. roč.) - Oh  
28.11.    Od 12.00    Kontrola katalogových listů a třídních výkazů - ŘŠ
28. 11.   Výroba vánočních ozdob - ŠD - Ku
30.11.    Kontrola učeben, TK, ŽK + Kontrola chodeb, kabinetů, úklidu a ŠJ

ŠD - nácvik kult. programu na akci "Vítání občánků"

     - zahájní Vv soutěže "Vánoční symbol"

     - keramické odpoledne - tvořivá dílna

     - výroba výtvarných prací a předání pro ASSP UPOL Olomouc - charitativní činnost

     - praktikantka - sl. M. Kolková ve ŠD


Ovoce do škol : 1x Hello jablko 100%, 1 x kaki
Soukromá výuka  - hra na flétnu - sl. Hoňková (do 15.45)
Připravuje se:
        Nácvik -  vystoupení pro seniory (11. 12. 2014 - sál; generálka 10. 12. 2014) - Tř.uč. ZŠ a MŠ
        Vítání občánků na OÚ – 7. 12. 2014 - Ku    
        Mikulášská nadílka – ZŠ, MŠ – 5. 12. 2014 - KRPŠ    
        Rozsvícení vánočního stromku v obci – 6. 12. - KRPŠ    
        Koledování v ZŠ + návštěva MŠ – 19. 12.    

 

ŘÍJEN 2014

1. 10.    Výuka kroužku a vedení individuálního doučování 1x týdně – dle rozpisu    Oh,Ai,Ha
2. 10.    10.45 - Matrika - ZŠ - ŘŠ
2. 10.    Od 12.45 - Soukromá výuka – hra na flétnu – sl. Hoňková (do 15.45)   
3. 10.    Od 9.00 - Plavecký výcvik a badminton (5. roč.) - Oh, Ai, Ha
3. 10.    Drakiáda ŠD  - Kub
6. -10. 10.    Týden zdraví – projekt – organizuje Mg. Ohnheiserová
                     - výstava ovoce a zeleniny – chodba 1. p. + vyhodnocení - Tř. uč.
8. 10.      Od 8.00    Školení KVIC – seminář AJ – Ai (do 12.30) – zástup v 1., 2. roč. – Ku - Ai
9. 10.      Od 8.00    Školení KVIC – Co nabízí písnička - Chu
10. 10.    Od 9.00    Plavecký výcvik a badminton (5. roč.) - Oh, Ai, Ha
17. 10.    Od 9.00    Plavecký výcvik a badminton (5. roč.) - Oh, Ai, Ha
    . 10.    Pochod broučku  - KRPŠ  - Šv, Dor           
24. 10.    Od 9.00    Plavecký výcvik a badminton (5. roč.) - Oh, Ai, Ha
27. až 29. 10.    Podzimní prázdniny – zápis do ŽK a TK –
                                poučení o bezpečnosti a chování - Všichni tř.uč
28.10.        Den vzniku samostatného československého státu - st. svátek - Mu
31. 10.    Od 9.00    Plavecký výcvik a badminton (5. roč.) - Oh, Ai, Ha
        ŠD – Caruso schow - Ku
        Návštěva dětí MŠ v 1. ročníku  - Št, Vá
        Drakiáda ŠD - Kub
        Ovoce do škol – 2x měsíčně - Mu
        Cvičení v přírodě: 1.,2. roč., 3., 4. roč., 5. roč. - podle počasí   

Ovoce do škol - pro každého žáka to bude 1 JABLKO (české jablko)

ZÁŘÍ 2014

1.9.    8.00    Slavnostní zahájení šk.roku 2014/2015 - všichni
1.9.        - třídnické práce, kontrola seznamů a dokumentace - Tř.uč.
1.9.        - seznámení žáků s rozvrhem, rozdávání ŽK    
1.9.        - zapsat informace o plaveckém výcviku (od 12. 9. 2014 – 14. 11. 2014) – 10x každý v pátek od 9.00 do 10.00 hod. – 1., 2., 3., 4 roč. a 5. roč. – výuka badmintonu  Tř. uč.
1.9.        Poučení o šk.řádu a BOZ, zápis do TK (nepřítomné žáky proškolit po nástupu do školy a provést zápis s datem a jménem dítěte, že bylo poučeno a seznámeno se ŠŘ, s bezpečností a chováním)
Omluvenky žáků dle tiskopisu nebo zápis do ŽK. Pokud rodič žádá dřívější ukončení výuky z různých důvodů, musí uvést na omluvence, že za žáka přebírá zodpovědnost v době, kdy je uvolněn z vyučování. V opačném případě žák nebude propuštěn ze školy ani po telefonické domluvě. Prosím, dodržujte tento požadavek a informujte znovu o tom rodiče i děti. Totéž platí i ve ŠD.    Tř.uč.
1.9.    10.00    Porada tř.uč., aktualizace stavu žáků ve třídách
2 .9.    od 13.00    proškolení BOZP - Všichni
2.9.    do 13.00    Odevzdání rozvrhů hodin k podpisu do ředitelny - Tř.uč.
5.9.    do 13.00    Odevzdání třídních výkazů a katalogových listů ke kontrole do ŘŠ.
                             Odevzdání předmětových a individuálních plánů do 30. 9. 2014.
8.9.      Náboženství – výuka dle rozvrhu (doplnit do RH) - vyučující, Bl
23.9.    9.00    BOZP - kontrola - ŘŠ
23.9.    do 13.00    Vyhotovení záznamů o práci v zájmových mimoškolních útvarech - od 1. 10. 2014  -  Vyučující
23.9.    do 13.00    Zpracování rozvrhů zájmových mimoškolních činností  -  Vyučující
23.9.    od 16.00    Třídní schůzky +  Školská rada  + (plenární schůzka  s rodiči od 15.30)
28.9.    Státní svátek – vyvěšení st.vlajky

28.9.    Drakiáda - od 14.30 - 16.00 - KRPŠ + od 16.00 - vyhodnocení a opékání párků
29. 9.   Divadlo v Opavě - 3., 4. ročník + rozhledna HLÁSKA- Oh   
22.-28.9.2014 -  „Ovoce do škol“ – dodávky 2x měsíčně pro žáky 1. - 5. ročníku  

30.9.   Cvičení JÓGY - v MŠ od 17.00 - 18.00 (p. Stuchlý)

 

Plán školy

V období hlavních prázdnin (červenec, srpen 2014) se bude provádět úprava okolí školy pod záštitou Obecního úřadu.

 

Přípravný týden - od 25. 8. 2014