Škola

Kategorie: Uncategorised Zveřejněno čtvrtek 6. únor 2020 11:07 Napsal admin

 

 

 


Základní škola  a Mateřská škola Hněvošice, okres Opava, příspěvková organizace 

 

Kontakt:            

adresa: Lesní 147, Hněvošice 747 35

email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

tel.: 553 762 685 (ZŠ)

tel.: 553 762 675 (MŠ)

tel.: 777 088 043 (ŠD)

tel.: 727 830 239, 724 831 494 (školní jídelna Opava, Šrámkova 4)

 

Základní charakteristika školy


Název a adresa školy, právní forma:

Základní škola a Mateřská škola Hněvošice, okres Opava, příspěvková organizace                  
Lesní 147
Hněvošice

747 35

IČO: 750 26 805

Zřizovatel:                    
Obec Hněvošice
Opavská 170
Hněvošice

747 35

Ředitel školy (statutární zástupce školy):
Mgr. Radek Mazgaj
Zařazení v síti škol: 600 142 736

 

Základní škola v Hněvošicích

 je malou vesnickou školou, která si klade za cíl vytvořit žákům 1. – 5. ročníku bezpečné a příjemné prostředí a kromě vzdělání určeného rámcovým vzdělávacím programem motivovat děti k hlubšímu zájmu o ekologii a ochranu životního prostředí a vést je k zapojení se do života obce. Krédem, kterého se budeme jako pedagogičtí pracovníci držet, je budování vzájemných vztahů důvěry v klidném pracovním prostředí. Škola je zapojena do sítě tvořivých škol.
Umístění naší školy je zvláštností: není jako jiné školy v centru obce, ale leží na jejím okraji. Proto často využíváme ve vyučování i mimoškolních aktivitách možnosti kontaktu s přírodou. Škola je na okraji lesa v blízkosti přírodní rezervace. 
Naše základní škola  je školou málotřídní. I tohoto se snažíme využít ve prospěch žáků. Ve spojených třídách vyučuje zkušený pedagog, který vede děti ke vzájemné spolupráci a dokáže vytvořit podnětné prostředí pro jejich rozvoj. Nízkého počtu dětí navštěvujících naši školu využíváme k tomu, že se můžeme často společně všichni setkávat a také spolupracovat na vytváření společných programů.
Součástí základní školy je školní družina, která připravuje pro děti pestrý program a výdejna stravy. Úzce spolupracujeme s mateřskou školou, která je součástí našeho právního subjektu a leží v těsné blízkosti základní školy. Ve škole pracuje  několik zájmových kroužků.

 

 

Spolupráce se Školskou radou, Klubem rodičů, Obecním úřadem a jinými školami a subjekty

Ve škole pracuje Školská rada, která přispívá k rozvoji naší školy. Školská rada zasedá nejméně dvakrát ročně, školská rada při Základní škole  je tříčlenná. Činnost školské rady vychází z jejich kompetencí vymezených v § 168 školského zákona. Velmi dobrá je dlouholetá spolupráce s Klubem rodičů a přátel školy, se kterou společně pořádáme akce pro děti i pro širokou veřejnost nejenom v rámci naší obce, ale celého okolí. Jsou to pravidelné drakiády, oslavy Dne dětí, výstavy, zimní či letní zájezdy na hory a podobně. Většinu akcí pořádáme i společně s mateřskou školou. Rádi se také zapojujeme do obecních akcí. Naše děti se podílejí na vánočních vystoupeních a výrobě dárků pro seniory, oslavách Dne matek, vítání občánků, návštěvách starších spoluobčanů apod. Ze strany obce máme pro rozvoj naší školní i mimoškolní činnosti plnou podporu. Spolupracujeme i s okolními školami, zvláště Základní školou v Kobeřicích, kam odchází většina našich žáků do šesté třídy. Spolupráce je jak mezi pedagogy, tak i formou vzájemných návštěv žáků pátých ročníků. 

 

 

Součásti školy: 

Základní škola - Hněvošice, Lesní 147    IZO 102 432 121   kapacita: 95
Mateřská škola - Hněvošice, Strmá 205    IZO 107 629 232    kapacita: 50
Školní družina - Hněvošice, Lesní 147    IZO 120 004 364    kapacita: 30
Školní jídelna - výdejna - Hněvošice, Lesní 147    IZO 120 004 372    neuvádí se


Vzdělávací program

 

V 1. – 5. ročníku se vyučuje podle ŠVP pro základní vzdělávání – TVOŘIVÁ ŠKOLA „Máme blízko k přírodě“.    

 

 

Vyučující třídní učitelé:   

Mgr. Jana Havlíčková

Mgr. Vlasta Ohnheiserová       

Mgr. Anna Halfarová                                      

                                             
Učitelé:

Pan Farář: MGR. Ján Bujňák - výuka nábožentví 


 

Bc. Petra Václavíková

Klára Konečná

Hana Bartošová

Michaela Ohřálová

Daniela Klímková 

 

 ŠD

 

Jana Dedková, DiS.


PROVOZ

 

Domovnice ZŠ: Danuše Mudráková

Výdej Jídla ZŠ: Renata Stříbná

Domovnice MŠ: Pavlína Granzerová

Výdej jídla MŠ: Lucie Obrusníková, Pavlína Granzerová
               

           

 

 

 

 

Zobrazeno: 31167