Plán školy

Kategorie: Uncategorised Zveřejněno pátek 25. červenec 2014 10:10 Napsal Super User

ČERVEN 2017


2.6.    Od 8.00    Sál v Hněvošicích - Den dětí – I. stupeň a MŠ podle organizace ZŠ a KRPŠ -  Tř. uč.
6.6.    Od 9.00    Beseda s ČP – I.s tupeň – organizuje Mgr. Ohnheiserová - Tř.uč.
7.- 8.6.  Sběrová akce netříděného papíru - obecní úřad
9.6.     od 8.00    školení FKSP – zástup 4., 5. roč. – Li (Oh)
13.6.    13.30-15.30 Pedagogická porada + metodické sdružení  - Tř. uč.
13.6.    Ukončení zájmových činnosti – uzavření tř. knih těchto činnosti a zápis do ŽK
15.6.    Od 9.00    Knihovna – 3. roč. - Ai
15.6.    Od 8.00 – 12.30    Žáci 4.,5. roč. – v ZŠ Kobeřice, vyplnění bezpečnostního pokynu – vyzvedněte u paní Mudrákové, lékárničku, poj. karty, zápis v TK (poučení o chování a bezpečnosti) - Oh
17.6.     Třídní výlet  - 5. roč. – Praha, vyplnění bezpečnostního pokynu – vyzvedněte u paní Mudrákové,
             lékárničku, poj. karty, písemný souhlas rodičů + zápis v TK (poučení o chování a bezpečnosti) -    Oh
19.6.      Od 19. 6. výběr knih a výměna – do 23. 6. a při poškození či ztrátě nahlásit Mgr. Sýkorové - Tř. uč.
21.6.    16.00    Rozloučení se školním rokem – 3. roč. - Ai
23.6.    16.00    Rozloučení se školním rokem – 4., 5. roč.    - Oh
23.6.    Do 14:00    Kontrola vysvědčení, TK -  odevzdat do ředitelny - Tř. uč.
22.6.    Od 15.30    Rozloučení se školním rokem – 1., 2. ročník - Ha - změna termínu z 26. na 22.6.
26.6.    Vyúčtování KRPŠ finančních prostředků - Tř. uč.
26.6.    Od 26. 6. je vyučování zkráceno na 4 vyučovací hodiny – tř.uč. ve svých třídách – zápis do ŽK - Tř. uč.
27.6.    Školní výlet – 1. – 5. roč. - vyplnění bezpečnostního pokynu – vyzvedněte u paní Mudrákové,
           lékárničku, poj. karty, písemný souhlas rodičů + zápis v TK (poučení o chování a bezpečnosti) - Tř. uč.
28.6.    Vystoupení pro MŠ + ZŠ – dramatický kroužek - Oh
22.6. 13.00-14.00    Pedagogická porada v MŠ - Tř. uč.
30.6. Od 8.00 do 9:35    Slavnostní ukončení školního roku – program – připraví Mgr. Ohnheiserová
        Vydávání vysvědčení – nevydaná vysvědčení odevzdat do ŘŠ - Tř. uč.
       
Začátek školního roku je 4. 9. 2017 (v pondělí)

 

 

KVĚTEN 2017


1.5.    Svátek práce – Svátek práce - vyvěšení státní vlajky   -  Mu
2.5.    Nástup pí Jaškové v MŠ – praxe (do 19.5.)  -  Chu
4.5.    Od 8.00    Školení – Novela zákona - Brno  -  ŘŠ
8.5.    Státní svátek – Den vítězství – vyvěšení státní vlajky  -  Mu
10.6.    Od 8.30    Společné fotografování – MŠ, ZŠ (po deváté hodině)
                Společná fotografie třídy pro žáky - cena = 30,- Kč/kus
                Fotografie jednotlivci – cena = 20,- Kč/kus    - Tř.uč.
10.5.    Od 9.00    Zápis do MŠ - Chu
12.5.    Od 9:00    Generálka v kulturním středisku Hněvošice     - Tř.uč.
14.5.    Od 14.30    Vystoupení ZŠ a MŠ Hněvošice – Den matek - Tř.uč.
18.5.    Od 8.00    Výběrové testování žáků 5. roč. ČŠI – JČ, M, AJ - ŘŠ
19.5.    9.00 – 14.00 Školení  - FKSP – Ostrava, zástup 4., 5. roč. – 1.,2.,3.,4.,5. hod – Oh (Li)    Oh
19.5.    Odevzdat seznam PS a učebnic pro žáky na nový šk. rok - paní Mgr. J. Sýkorové (kopie odevzdat do ředitelny)
25.5.    Od 13.00 - EVVO – společné setkání s p. Lokočem a p. Kubačkou – Bolatice - ŘŠ

30.5.    Od 16.00 - třídní schůzky s rodiči budoucích prňáků  organizuje Mgr. L. Aichmaierová

30.5.    Od 16.30 - třídní schůzky - 3. roč. - Ai

 

DUBEN 2017

2.4.        Od 14.30 - Velikonoční výstavka - KRPŠ   
6.4.        Ředitelské volno – technické důvody, zápis do TK, BOZ
6.4.        Matrika - ŘŠ
7.4.        Od 8.30 - odborný seminář – žáci s PAS - Li
10.4.      Od 10.00 - exkurze 4., 5. roč. - květinářství u sl. Flaschkové - květinová vazba - Oh
10.4.      Od 7.00 - 7.45 - Dopravní výchova - 4., 5. roč. - Oh
11.4.      Od 12.00-18.00  -  Zápis do 1. ročníku - Ai, Li
13. – 14.4. Velikonoční prázdniny, zápis do TK, BOZ    - Tř.uč.
17.4.      Velikonoční pondělí – svátek, zápis do TK, BOZ
20.4.      Od 7.00 - 7.45 - Dopravní výchova - 4., 5. roč. - Oh   
21.4.      Od 9.30 - Planetárium – Opavská univerzita – 4., 5. roč., BOZ - Oh
24.4.      Od 7.00 - 7.45 - Dopravní výchova - 4., 5. roč. - Oh
24.4.      Od 7.50  - Den Země – I. st. – ZOO Ostrava – organizuje Mgr. L. Aichmaierová,
             návrat kolem 14.00, zápis do TK, BOZ, ŠD v provozu - Tř.uč.
25.4.      Od 13.30 – 15.30 - Pedagog. porada
             Od16.00 – 18.00 - třídní schůzky + konzultace -Tř.uč.

27.4.      Od 7.00 - 7.45 - Dopraní výchova - 4., 5. roč. - Oh

             Ovoce do škol – dle dovozu – 2x v měsíci   
Připravuje se:           
             Vystoupení - Den matek – 14. 5. 2017 – tř.uč.

 

BŘEZEN 2017

6. 3.        Od 7.50    Preventivní program – RENARKON – III.blok (1. – 5. roč.)_Tř. uč.
6. 3.        Od 8.00    Elektro-revize – p. Pospěch – ZŠ a MŠ_Mu, Gr
9. 3.        Od 9.00    Beseda OKPB v Kateřinkách – beseda v knihovně 1., 2. roč._Ha
9. 3.        Od 13.00    Školení -  PPP – p. Pavelová_ŘŠ
15. 3.      Od 7.40 – 15.00 - DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ – 1. – 5. roč._Tř. uč.
17. 3.      Od 9.00    Beseda OKPB v Kateřinkách – beseda v knihovně 3. roč._Tř. uč.
20. 3.      Divadlo v Opavě – Popelka – 1. – 3. roč._Tř. uč.
28.3.        Den učitelů    
28. 3.      Od 8.00    Zdravé zoubky – projekt – 1., 2. roč._Ha
31.3. a 1.4. Od 16.00  Noc nad knihou – 4., 5. roč._Oh

ÚNOR 2017

1.2.    9.35 Vyhodnocení recitační soutěže – organizuje Mgr. V. Ohnheiserová_Oh
Od 27.1 – 2.2. 2017 Pythagoriáda- pro 5. roč._Oh
1.2.    Změna RH – ukončení plaveckého výcviku k 26. 1._Tř. uč.
2.2.    Zájezd na hory – Tošovice (2. 2.) – inf. u  Mgr. V. Ohnheiserové ve spolupráci s KRPŠ
         (náhradní program ZŠ – sportovní den v TV).
         Zápis do TK,  poučení o bezpečnosti a chování.   
3.2.    Jednodenní pololetní prázdniny – zápis do TK, poučení o bezpečnosti a chování_Tř. uč.
11.2.  Maškarní ples v sále - KRPŠ   
13.2.  od 10.00    Pohádka – ZŠ Kobeřice (4., 5. roč.)_Oh
13.2.  Porada v MŠ_ŘŠ
23.2.  Od 9.00  -  SUPERSTAR – pěvecká soutěž – organizuje Mgr. J.Havlíčková    _Ha
24.2.  Od 9.00-14.00    Dětská scéna – recitační soutěž – Opava – organizuje Mgr. V. Ohnheiserová


27.2. - 5.3. 2017  

Jarní prázdniny v době jednoho týdne od 27. 2. – 5. 3. 2017.

Zápis do TK a poučení o bezpečnosti a chování o prázdninách.

Nástup do školy 6. 3. 2017.   

Ovoce do škol.


Soukromé činnnosti, dramatická činnost, sportovní činnost dle rozpisu.

 

LEDEN 2017

1.1.  Nový rok , Den obnovy samostatného českého státu
3.1.  Zahájení provozu v MŠ a ZŠ - VšichniTř. uč.
5.1.  Příprava recitační soutěže – třídní kolo (1. – 5. roč.)  - školní kolo se uskuteční  31. 1. 2017 pod vedením Mgr. Ohnheiserové -Tř.uč.
5.1.  10.00 - Plavecký výcvik – ZŠ – zápis do TK-Tř. uč.
6.1.  Od 8.00 - Preventivní program – BLOK č. 2 – 1. - 5. roč. (Renarkon)-Tř. uč.
9.1.  10.45 - Náhradní termín plavecké výuky za 2.2.2017 - zápis do TK - Tř. uč.
12.1.10.00 - Plavecký výcvik – ZŠ – zápis do TK-Tř. uč.
        KRPŠ – maškarní ples
19.1.10.00 - Plavecký výcvik – ZŠ – zápis do TK-Tř. uč.
23.1. Od 10.00 - Divadelní představení – MRAZÍK – Opava (4., 5. ročník)-Oh
24.1. Uzavření klasifikace, uzavření absence k 24. 1. 2017-Tř.učitelky
24.1  Od 13:30-15:30 a od 15:30 -18:00 - Pedagogická rada, třídní schůzky
26.1. 10.00 - Plavecký výcvik,  – ZŠ  – zápis do TK-Tř. uč.
31.1. od 9:50 - Soutěž v recitaci – školní kolo (1. – 5. roč.) – organizuje Mgr. Ohnheiserová + tř.učitelky
31.1. od 11:00 - Vydávání pololetního výpisu vysvědčení, vyučování zkráceno na 4 vyuč. hodiny, zápis do ŽK.
        Zápis do TK – žáci byli poučeni o chování a bezpečnosti. Třídní učitelé učí ve své třídě.-Tř.učitelky
        Ovoce do škol
Připravuje se:
2.2.  Zájezd na hory – Tošovice (2. 2.) – inf. u  Mgr. Ohnheiserové ve spolupráci s KRPŠ (náhradní program ZŠ – sportovní den v TV)
2.2. ZMĚNA VÝUKY – odvolán plavecký výcvik - nahrazeno dne 9. 1. 2017 od 10.45 - 11.45
3. 2. 2017 – jednodenní pololetní prázdniny – poučení  a zápis do TK-Tř. učitelky
Od 27. 2. – 5. 3. 2017 – jarní prázdniny – poučení do TK a zápis do ŽK
Zápis do 1. třídy a výroba dárků, probíhá v tomto roce v termínu od 1. 4. - 30. 4. 2017 - termín bude upřesněn, vyvěšen na vývěsce a vyhlášen obecním rozhlasem.

 

Vážení a milí kolegové, rodičové a přátele školy, dovolte, abych Vám poděkovala za spolupráci v uplynulém roce a do roku nového Vám popřála radost, spokojenost a úspěch jak v pracovním, tak v osobním životě.

Přeji radost a ještě s větší chutí a láskou žitý nový rok 2017 Vám všem.

 

 

PROSINEC 2016


4.12.    Od 14:00   Vystoupení s kulturním programem - vítání občánků, organizuje pí Sýkorová   
5. 12.   Od 08:00   Mikulášská nadílka – v ZŠ, MŠ, KRPŠ
5. 12.   Náboženství - odvoláno    Bu
7.12.    Od 13.30   MS – v Kobeřicích    Oh, ŘŠ
8. 12.    Od 9.00  Plavecký výcvik – zápis o chování a bezpečnosti do TK (1. – 5. roč.)    Tř. uč.
14. 12.    Od 16.00  Vánoční besídka v MŠ    Tř.uč.
15. 12.    Od 9:00    Plavecký výcvik - zápis o chování a bezpečnosti do TK (1. - 5. roč.)    Tř. uč.
20. 12.    Od 16.00  Vánoční besídka ve 4. a 5. roč. s rodiči    Oh
21. 12.    Od 9.50    Vánoční koledování v MŠ    Tř. uč.
22. 12.    Od 9.00    Plavecký výcvik - zápis o chování a bezpečnosti do TK (1. - 5. roč.),cestovné odevzdat do 15. 12. 2016 ředitelce školy   
                                Caruso show - ŠD    Sý

Od 23. 12. 2016 do pondělí 2. 1. 2017 – vánoční prázdniny, vyučování začne v úterý 3. 1. 2017, zápis do ŽK nebo do deníčků + zápis  o bezpečnosti a chování přes prázdniny do TK.


Ovoce do škol   
Zájmová činnost, soukromé kroužky   


Informace předem:

24. 1. 2017 – třídní schůzky, výdej výpisu vysvědčení 31. 1. 2017 ve čtvrté vyučovací hodině (vyučování zkráceno  - 4 hod.) – zápis do ŽK,
31. 1. 2017 – školní kolo recitační soutěže (Oh), 2. 2. 2017 ve čtvrtek – výlet s rodiči – Tošovice – informace u Mgr. Ohnheiserové ,
3. 2. 2017 - jednodenní pololetní prázdniny – zápis do ŽK + zápis o bezpečnosti a chování přes prázdniny do TK.   
         

 

ŘEDITELSKÉ VOLNO 


Dne 18. 11. 2016 vyhlašuje ředitelka školy ředitelské volno

pro žáky ZŠ z organizačních důvodů.

Provoz školní družiny a mateřské školy nepřerušen.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Harmonogram plavecké výuky 2016/2017

 DEN VÝUKY        ZAHÁJENÍ LEKCE        UKONČENÍ LEKCE
ZŠ čtvrtek            od 9.00                          do 10.00

Termíny: 22., 29.11., 8., 15., 22. 12. 2016, 5., 12., 19., 26.1., 2. 2. 2017

Autobus Vás bude vyzvedávat pravidelně ve čtvrtky v 8:20 u školy, odjezd zpět ke škole je naplánován na 10:20.

Ceny:

ZŠ(60 min):provozní náklady 500,- ( platí škola všem žákům)

                  náklady na mzdy 320,- ( platí škola 2.,3., 4. roč.)

                  náklady na pomůcky 60,- ( platí škola 2.,3., 4. roč.)

Celkem: 880,- Kč/ŽÁK

                1. roč. – 380,- + autobus (asi 400,-)
                2. roč. – 4. roč. - zdarma + autobus (asi 400,-)
                5. roč. – 380,- + autobus (asi 400,-)
                Termín výběru - bazén: do 15. 12. 2016

 

 

 

LISTOPAD 2016

 1. 11. - zástup za Ai (Li, Vi)   
 7. 11. - Náboženství odvoláno - Bu
 7. 11. - od 8.00 a od 10.00 - Preventivní program I. blok – 1. – 5. roč.- Tř. uč.
 9. 11. - Beseda s myslivcem - 4., 5. roč. od 10.50 - Oh
10. 11. - Hrabyně – edukační program – 4., 5. roč. - Oh
11. 11. - DVPP – Portfolio dítěte v MŠ - Chu
             Nácvik ve ŠD – vítání občánků na Obecním úřadě - Sý
14. 11. - Náboženství odvoláno  - Bu
17. 11. - Státní svátek – vyvěšení vlajky – poučení pro žáky – zápis v TK    Tř.uč.
18. 11. - od 9.00 – 10.00 - Ředitelské volno, ŠD zajištěna   
22. 11. - ZMĚNA TERMÍNU - 1. a 2. LEKCE
    Plavecký výcvik – (zápis do ŽK  a TK)
               1. roč. – 380,- + autobus (asi 400,-)
               2. roč. – 4. roč. zdarma + autobus (asi 400,-)
               5. roč. – 380,- + autobus (asi 400,-)
             - autobus bude přistaven ke škole kolem 8.20 (bude upřesněno)
             - změna termínu 22., 29. 11. a pak každý čtvrtek od 8. 12. do 2. 2. 2017 - Tř. uč.
22. 11. - 14.00 – 15.30 Pedagogická porada
           - 15.30 – 18.00 Konzultační schůzky - ŘŠ, tř.uč.
25. 11. - od 9.00 - Generálka – vystoupení pro seniory   
26. 11.  - Adventní dílna – pořádá KRPŠ   
28. 11. - od 10.00 - Vystoupení pro seniory – ZŠ a Mš - Tř. uč.
29. 11. - od 9.00 – 10.00 - Bazén -  změna termínu – zápis do TK - Tř. uč.
30. 11. a 1. 12. - Sběr netříděného papíru ve spolupráci s obcí   
           
Ovoce do škol   
Zájmové činnosti a soukromé činnosti dle rozpisu   
        Připravuje se:
                    ŠD – Pěvecká soutěž – „Superstar“   
        Vítání občánků na OÚ  - 4. 12.        
        Mikulášská nadílka – ZŠ, MŠ – 5. 12.   
        Rozsvícení vánočního stromku v obci    
        Koledování v ZŠ + návštěva MŠ – 21. 12.   

 

ŘÍJEN 2016

3. 10.     Zájmová činnost a vedení nápravy 1x týdně – dle rozpisu - Oh,Ai

3. -7. 10.Týden zdraví – projekt – organizuje Mg. Ohnheiserová
             místo a čas upřesní paní učitelka pro vyučující do 3. 10.
             výstava ovoce a zeleniny – chodba 1. p. + vyhodnocení - tř. uč.
4. 10.     Matrika - ZŠ - ŘŠ
11.10.    od  8.00 - BOZP – p. Chalupa - ŘŠ

Od října  - 14.00 - Soukromá činnost - tanečky Beruška - p. Krömerová (do 14.45)

Od října  - 16.00 - Soukromá činnost – hra na flétnu – sl. Hoňková (do 18.00)   

Od října  - 12.30 - Soukromá činnost – logopedické cvičení – sl. Hartmannová (do 15.00)   

Od října - dramatický kroužek - Mgr. V. Ohnheiserová

Od října - florbalový kroužek - Mgr. L. Aichmaierová


13. 10.   od 7.50  -  Landek – Hornické muzeum – 4., 5. roč. - Oh
25. 10.   od 8.30 -  DVPP -  Hry s padákem a šátky – (do 13.30) - Ku, Sý
26., 27.10.Podzimní prázdniny – zápis do ŽK a TK – poučení
                  o bezpečnosti a chování - všichni tř.uč
28. 10.      Den vzniku samostatného československého státu - st. svátek - Mu
                  Drakiáda se ŠD - den bude upřesněn v deníčcích od 13.30 - Sý
    .             Pochod broučku  - KRPŠ  - Šv

        Sběr netříděného papíru – kontejner v obci u obchodního střediska
        (informace přes zaslání lístků rodičům) - ještě na listopad bude přistaven - Obec úřad
        ŠD – Caruso schow - Sý
        Návštěva dětí MŠ v 1. ročníku  - Chu
        Ovoce do škol – 2x měsíčně - Mu
    

 

 

ZÁŘÍ 2016

1.9. od 8.00 - slavnostní zahájení šk. roku 2016/2017    všichni
1.9. Poučení o šk.řádu a BOZ, zápis do TK (nepřítomné žáky proškolit po nástupu do školy a
provést zápis s datem a jménem dítěte, že bylo poučeno a seznámeno se ŠŘ, s bezpečností a chováním)
Omluvenky žáků dle tiskopisu nebo zápis do ŽK. Pokud rodič žádá dřívější ukončení výuky z různých důvodů,
musí uvést na omluvence, že za žáka přebírá zodpovědnost v době, kdy je uvolněn z vyučování.
V opačném případě žák nebude propuštěn ze školy ani po telefonické domluvě. Prosím, dodržujte tento
požadavek a informujte znovu o tom rodiče i děti. Totéž platí i ve ŠD.   - tř. uč.
2.9. Výuka od 2. – 9. 9. – vyučování zkráceno  na 4 vyuč. hod. a 1. roč. na 3 vyuč. hod.,
dohled od 2. 9. v jídelně a na chodbě – vyvěšen ve sborovně, od 12. 9. – výuka podle RH na šk. rok 2016/17
a dohledy, které jsou platné od 2. 9. 2016
19.9. - Náboženství – výuka dle rozvrhu (doplnit do RH)  - vyučuje p. J. Bujňák
20.9. - od 16.00 - Plenární schůzka a školská rada
21.9. - Den otevřených dveří ve stacionáři Mraveneček – 4., 5. roč. - Oh
28.9. - Státní svátek – vyvěšení st. vlajky - Mu
        
„Ovoce do škol“ – dodávky 2x měsíčně pro žáky 1. - 5. ročníku            
Cvičení v přírodě – dle zápisu
Kroužky začnou být v provozu od 1. 10. 2016, přihlášky budou rozdané žákům v měsící září.

 

 

Organizace školního roku 2016/2017Období školního vyučování ve školním roce 2016/2017 začne ve čtvrtek 1. září 2016.

Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno v úterý 31. ledna 2017.
Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek
30. června 2017.

Podzimní prázdniny připadnou na středu 26. října a čtvrtek 27. října 2016.

Vánoční prázdniny budou zahájeny v pátek 23. prosince 2016 a skončí v pondělí
2. ledna 2017. Vyučování začne v úterý 3. ledna 2017.

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 3. února 2017.

Jarní prázdniny budou od 27. února - 5. března 2017.

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 13. dubna a pátek 14. dubna 2017.

Hlavní prázdniny budou trvat od 1. července 2017 do 1. září 2017.

Období školního vyučování ve školním roce 2017/2018 začne
v pondělí 4. září 2017.

 

Plán akcí základní školy ve školním roce 2016/2017


Září:
•    Slavnostní zahájení školního roku 
•    Třídní schůzky ZŠ, plenární zasedání KRPŠ, schůzka školské rady – 20. 9. 2016
•    Cvičení v přírodě

Říjen:
•    Týden zdraví (3. 10. - 7. 10. 2016)
•    Caruso schow ŠD
•    Drakiáda ŠD
•    Výstava ovoce a zeleniny
•    Cvičení v přírodě
Listopad:
•    Nácvik kulturního programu pro seniory a výroba dárků
•    ŠD vítání občánků
•    Účast ve výtvarné soutěži
•    Třídní schůzky ZŠ – 22. 11. 2016
•    Učitelská dílna (MŠ + ZŠ) 
Prosinec:
•    Vystoupení pro seniory
•    Výtvarná soutěž „Vánoční symbol“ ŠD
•    Návštěva dětí MŠ v 1. třídě
•    Mikulášská nadílka – 6. 12. 2016
•    Vítání občánků – ŠD vystoupení
•    Vánoční besídky
•    Vánoční koledování s MŠ – 21. 12. 2016
Leden:
•    Dětský karneval KRPŠ
•    Třídní schůzky ZŠ – 24. 1. 2017
•    Školní kolo recitační soutěže – 31. 1. 2017 + výpis vysvědčení
•    Společný výlet s rodiči – Tošovice – 2. 2. 2017
•    Pololetní prázdniny – 3. 2. 2017
•    Dětský karneval ve ŠD
Únor:
•    Superstar – pěvecká soutěž
•    Jarní prázdniny (od 27. 2. – 5. 3. 2017)
•    Návštěva kulturního programu (1. - 5. roč.) – Popelka, Šíleně smutná princezna
•    Soutěž Vlaštovka ŠD
Březen:
•    Jarní výzdoba školy a výroba velikonočních dárků
•    Besedy v knihovně
•    Výtvarná soutěž ŠD
•    Velikonoční výstavka + prodej – KRPŠ – Kulturní dům Hněvošice
Duben:
•    Dopravní kurz 4. ročník – Malé Hoštice
•    Duhové Velikonoce – 12. 4. 2017. 2016
•    Oslava Dne Země + ZOO Ostrava - 21. 4. 2017
•    Výroba dárků ke Dni matek
•    Třídní schůzky ZŠ – 25. 4. 2017
•    Návštěva dětí MŠ v 1. třídě
•    Zápis žáků do 1. třídy ZŠ od 1. 4. – 30. 4. 2017
Květen:
•    Den otevřených dveří u hasičů
•    Zápis dětí do MŠ – 2. 5. – 16. 5. 2017
•    Hněvošický(á) rekordman(ka)
•    Den matek – besídka  – Kulturní dům Hněvošice
•     „Družina má talent v roce 2017“ – soutěž ŠD
Červen:
•    Oslava dne dětí v obci – KRPŠ a OÚ
•    Třídní schůzky ZŠ – 13. 6. 2017
•    Školní výlet
•    Návštěva páťáků v Kobeřicích
•    Policie ČR – I. stupeň
•    Environmentální výchova – návštěva školy z Polska + oslava Dne dětí
•    Rozloučení se školním rokem – k 30. 6. 2017


Preventivní program: (7. 11. 2016, 4. 1. 2017, 6. 3. 2017 – I., II., III. blok od 8.00 – 1., 2., 3. roč, od 10.00 – 4., 5. roč.)

Plán akcí byl schválen na pedagogické radě 1. září 2016.

______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

ČERVEN 2016

1.6. Od 9.00 Den dětí – návštěva polské školy – V. Sczeborzyce – I. stupeň Tř.uč.
3.6. Od 10.00Společné focení v MŠ a ZŠ (škola až od 11.00) Tř. uč.
3.6. Od 8.00 - DVPP – Novela školského zákona 2016, zástup - 1., 2. hod. (M) - Ha - ŘŠ
9.6. Od 9.00 Beseda o hasičích – p. Gebauer – dobrovolný hasič – pro I. stupeň a MŠ Tř.uč.

9.6. Od 13.30 Beseda s myslivcem - ŠD
10.6. Od 8.00 ZŠ Kobeřice – 4., 5. roč. Oh
14.6. Od 8.30 - NIDV – školení Společné vzdělávání OP VVV - Opava ŘŠ
14.6.Od 14.30-15.30    Pedagogická porada + metodické sdružení Tř. uč.
16.6.Od 13.00-14.00    Pedagogická porada v MŠ Tř. uč.

od 16.6. - 22.6. - výběr učebnic + objednávka - tř. uč., pí. vychovatelka
16. -17.6.    Školní dvoudenní výlet – 5. roč. – Malá Morávka+ vyplnění bezpečnostního pokynu – vyzvedněte u paní Mudrákové,
    lékárničku, poj. karty, písemný souhlas rodičů + zápis v TK (poučení o chování a bezpečnosti)    Oh
21.6.    Školní výlet – 1., 2., 3. roč. – Hradec n. Moravicí+ vyplnění bezpečnostního pokynu – vyzvedněte u paní Mudrákové,
    lékárničku, poj. karty, písemný souhlas rodičů + zápis v TK (poučení o chování a bezpečnosti)    Ha, Ai
24.6. Od 16.00 MŠ – besídka a spaní ve školce    Ch, Š, V
24.6. Od 16.00 Školní besídka pro rodiče – 4., 5. roč.    Oh

23.6. Volba "Ředitele školy" z řad žáků

23.6. Pěvecká soutěž ve ŠD - vyhodnocení, diplomy

24.6. Od 13.30 - konbcert ve ŠD - SOUKROMÝ KROUŽEK FLÉTNY - sl. Hoňková
27.6.Od 27. 6. je vyučování zkráceno na 4 vyučovací hodiny – tř.uč. ve svých třídách – zápis do ŽKTř. uč.
27.6. Vyúčtování KRPŠ finančních prostředků Tř. uč.
28.6.Od 16.00 Školní besídka pro rodiče – 1., 2., 3. ročník Ai, Ha

ŠD - vyhodnocení soutěží: výtvarná soutěž - "Zvířátka"  

                                                                      - "Mořský svět"

                                                                      - "Titanic"
30.6.Od 7.50 do 9:35 Slavnostní ukončení školního roku – program – připraví Mgr. Ohnheiserová
Vydávání vysvědčení – nevydaná vysvědčení odevzdat do ŘŠ  -  Tř. uč.


Začátek školního roku je 1. 9. 2016 (ve čtvrtek), slavnostní zahájení od 7.50 na nádvoří školy (změna dle počasí).

Přejeme všem sluníčkové prázdniny.


OVOCE DO ŠKOL dle dovozu – 2x v měsíci   

 

KVĚTEN 2016

1.5.         Svátek práce – Svátek práce - vyvěšení státní vlajky - Mu
2.5. Od 15.00    Schůzka s MUDr. G. Kalvarovou - ŘŠ
4.5. Od 13.00    Schůzka s rodiči – pí Stříbná - ŘŠ, Ha, Ku
5.5. Od 9.00    Zápis do MŠ - Chu
5.5. Od 8:00    Generálka v kulturním středisku Hněvošice    -Tř.uč.
8.5. Od 15.00    Vystoupení ZŠ a MŠ Hněvošice – Den matek - Tř.uč.
8.5.        Státní svátek – Den vítězství – vyvěšení státní vlajky - Mu
10.5. Od 16.00    Třídní schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků - Ha
11.5. Od 9.00    Školení NIDV – INSPIS – Ostrava – p. Richecký - ŘŠ
12.5. Od 8.00    Školení DVPP – Vítkovice - ŠVP    ŘŠ
16.5.        Sběr hliníku – ukončit do 16. 5.   
17.5.        MŠ – Skřivan – soutěž ve zpěvu - Služovice Tř.uč.
19.5.        Odevzdat seznam PS a učebnic pro žáky na nový šk. rok paní Bc. M. Kubínovou (kopie odevzdat do ředitelny) Tř.uč.
22.5. Od 8.30    Sv. přijímání – 3., 4. roč.   
23.5. Od 8.30    Školení DVPP – Vítkovice – Novela školského zákona    
25.5. Od 13.00    Školení v Opavě – PPP – Mgr. Pavelová    ŘŠ
26.5.        Divadélko v MŠ    Tř.uč.   
PŘIPRAVUJE SE:       
1.6. Od 9:00 Den dětí  - program pro děti připravila polská škola Wielkie Sciborzyce – mgr Jolanta Bluj – ředitelka školy (informace zaslat rodičům + pasy) Tř. uč.
3.6. Od 10.00    Společné fotografování – MŠ, ZŠ
Společná fotografie třídy pro žáky - formát 13x18cm, cena = 30,- Kč/kus
Fotografie jednotlivci – á 3 kusy - formát 10x15cm, cena = 60,- Kč/sada   

OVOCE DO ŠKOL  dle dovozu – 2x v měsíci   

 

DUBEN 2016

1.4. Od 8:30 - Soutěž v AJ, Happy English Day, 4 žáci (v Opavě), zástup 4.,5. roč. (Li za Oh)
5.4. Od 8.00 - Fotografování dětí ZŠ a MŠ ve ŠD – třídy nastupují podle vyzvání
5., 6.4. Od 8.30 - DVPP – Jak Ti mohu pomoci se čtením a psaním? - zástup 2., 3. roč. (Li za Ai)
6.4. Od 9.45 - Planetárium – Ostrava – 2., 3., 4., 5. roč., Oh, Li

8.4. Od 12.10 - pracovní porada

15.4. od 13.00 - ŠD - závody na koloběžkách
19. 4. Od 8.15 - Dopravní hřiště – M. Hoštice – 4., 5. roč., Oh

21.4. od 12.00 - florbalové utkání - Ostrava - Dubina, organizuje Mgr. Aichmaierová
22. 4. Od 7.50 - Projekt – Den Země – ZŠ, MŠ, tř.uč..
26. 4. od 14.30 – 16.00, od16.00 – 18.00 - pedagog. porada + KRPŠ + konzultace + ŠR, tř. uč.

28.4. od 9.15 - 12.35 - Opava - Optys - knihovna - 1. roč., Ha
           
Ovoce do škol – dle dovozu – 2x v měsíci   
Příprava vystoupení na Den matek – 8. 5. 2016 – tř. uč.   
Výroba dárků ke Dni matek (vystoupení v sále a besídky ve třídách)   

 

BŘEZEN 2016

1.3.    Od 13.00 -  Divadelní představení v tělocvičně pro seniory – dramatický kroužek  -  Oh
2.3.    10.00, 8.30 - Divadelní představení  - „Káťa a Škubánek“, Opava – 2., 3., 4., 5. roč. -   Oh, Ai
4.3.    9:15 - Divadelní představení – „Popelka“, Opava - 1. roč. + MŠ  -  Ha, Chu
4.3.    7:50 -  Beseda s ornitologem s p. Křempkem - 4., 5. roč.  -  Oh
4.3.    Od 8.30-14.30 - DVPP – Jak sestavit plán reedukační péče, zástup Li (1. - 4. hod.)  -  Ai
11.3.  Okresní kolo recitační soutěže – Jonáš Stříbný – 1. roč.   
13.3.  Prodejní výstavka v obecním sále – pro občany obce  -  žáci, tř.uč.
15.3.  Zdravé zoubky – projekt – 1. roč.  - Ha

18.3.  Matematická soutěž - KLOKAN (2. - 5. roč.)
21.3.  Pythagoriáda – 5. roč. -   Oh

23.3.  Velikonoční obyčeje - společné posezení - organizuje p. uč. Ohnheiserová (jednobarevné oblečení)
24.3.  Od 9.00 – 16.00    DVPP – Řízení školy - Ostrava  -  ŘŠ

24. a 25.3. - Velikonoční prázdniny - zápis v TK - tř. uč.

25.3. Velký pátek - svátek

28.3.  Velikonoční pondělí - svátek


28.3.  Den učitelů – program je 31. 3. – divadelní představení – organizuje pí uč. Ohnheiserová -  zaměstnanci školy
2. - 31.3. -  Ovoce do škol    

Beseda v knihovně, rozpis dle ročníků.

 Připravuje se:


5.4. - fotografování v ZŠ a MŠ od 8.00 hodin ve ŠD

6.4. - PLANETÁRIUM v Ostravě - 2.,3.,4.,5. roč.- (Oh, Ai, Li)

21. 4. - florbal - soutěž vybraných žáků - (Ai)

ÚNOR 2016


1.2.    9.35    Vyhodnocení recitační soutěže – organizuje Mgr. V. Ohnheiserová - Oh
2.2.    Od 12.00    Zápis do 1. roč. – organizuje Mgr. J. Havlíčková, spoluúčast – Mgr. L. Aichmaierová – do 18.00- dle rozpisu - Ha, Ai
4.2.    Od 9.00    Plavecký výcvik + bowling – poučení- zápis do TK, autobus v 8.25 u školy -Tř.uč
8.2.    Od 14.00    Zasedání – Bolatice - ŘŠ
8.2.    Změna RH – ukončení plaveckého výcviku -Tř. uč.
8. 2.   Hospitace – 2., 3. roč. PČ - Oh  - ŘŠ
9.2.    od 9.00    Kino – představení 2., 3., 4., 5. roč. – Malý princ -Oh, Ai, Li
11. 2. Od 8.30    MŠ  - od 8. 30, ZŠ od 8.30 – SPC – Mgr. Diatilová -Ai, Chu, ŘŠ
11. 2. Od 10.00   Florbal - v ZŠ Kobeřice (vybraní žáci) - organizuje Mgr. L. Aichmaierová, zástup - dle rozpisu
12. 2. od 8.30     Návštěva - 5. roč. ze ZŠ Kobeřice přijedou na představení - pohádka - organizuje Mgr. V. Ohnheiserová
15. - 21.2.  Jarní prázdniny v době jednoho týdne od 15. – 21. 2. 2016. Zápis do TK a poučení o bezpečnosti a chování o prázdninách.
                                Nástup do školy 22. 2. 2016.   
18.2.  Od 8.30    Školení  ŠJ – pí Granzerová M., pí Stříbná R., Opava  - Gr, St
19.2.  Od 8.30    Školení – Reedukační péče – Mgr. L. Aichmaierová, Ostrava -Ai
23. 2. Od 8.15     Domov důchodců (od 10.00 do 11.00 hod) - 4., 5. roč. - představení pohádky - organizuje Mgr. V. Ohnheiserová
23.2    Kontrola výsledků činností žáků – výkresy, písemné pololetní práce -ŘŠ
23.2.   Kontrola dohledů ve ŠJ -ŘŠ
24.2.   Od 13.00    Porada ředitelů škol -ŘŠ
25.2.   Od 9.40    SUPERSTAR – pěvecká soutěž – organizuje Mgr. J.Havlíčková   
26.2.   Od 11.30-14.00 Dětská scéna – recitační soutěž – Opava – organizuje Mgr. V.Ohnheiservá   

___________________________________________________________________________________________________

LEDEN 2016

Vážení a milí kolegové, rodičové a přátele školy, dovolte, abych Vám poděkovala za spolupráci v uplynulém roce a do roku nového Vám popřála radost, spokojenost a úspěch jak v pracovním, tak v osobním životě.

Přeji radost a ještě s větší chutí a láskou žitý nový rok 2016 Vám všem.

_____________________________________________________________________________


1.1.        Nový rok , Den obnovy samostatného českého státu   
4.1.        Nástup nový žákyň do 2. roč. a 4. roč.
4.1.        Zahájení provozu v MŠ a ZŠ   
4.1.        Inventarizace – odevzdat opravené seznamy dle předmětů – elektronicky do 16. 1. 2016   
6.1.        Divadelní představení pro I. stupeň a MŠ v 9.30 – dramatický kroužek – organizuje Mgr. Ohnheiserová 

7.1.        Plavecký výcvik a badminton - ZŠ a MŠ - tř. uč.

8.1.        CIRKUS - HUBERT - vystoupení pro děti a žáky  ZŠ a MŠ Hněvošice - v TV - vstupné 50,- Kč

11.1.      NÁBOŽENSTVÍ - ODVOLÁNO
11.1.      Beseda - na téme: Osvoboz. boje v Hněvošicích - 4., 5. roč. - Oh

14.1.      Plavecký výcvik a badminton - ZŠ a MŠ - tř. uč.

17.1.      Maškarní ples - KRPŠ
19.1.      Kontrolní pol. práce z M, JČ, AJ – informace podat ŘŠ  -  Tř. uč.
19.1.      Uzavření klasifikace, uzavření absence k 19. 1. 2016   
19.1.      Pedagogická rada - 14:30- 15:30, 15:30 – 18:00 - Třídní schůzky, konzultace   
20.1.      Ukončení inventarizace - Komise

21.1.      Plavecký výcvik a badminton - ZŠ a MŠ - ZMĚNA VÝUKY - od 9.00

31.1.      ŠD - Okresní soutěž v plavání - od 13.00 - 15.00 (Městské lázně v Opavě) - organizuje Mgr. Rotherová
27.1.      Soutěž v recitaci – školní kolo (1. - 5. roč.)  od 9. 00 – organizuje Mgr. Ohnheiserová
27.1.      Vydávání pololetního výpisu vysvědčení
               Vyučování zkráceno na 4 vyuč. hodiny, zápis do ŽK. Zápis do TK – žáci byli poučeni o chování a bezpečnosti.
               Třídní učitelé učí ve své třídě.
28.1.      Zájezd na hory – Tošovice (28. 1.) – inf. u  Mgr. Ohnheiserové ve spolupráci s KRPŠ
               - (náhradní program ZŠ – sportovní den v TV) - plavání a badminton - odvolán, náhradní termíny 21.1 a 4.2.
29.1.      29. 1. 2016 – jednodenní pololetní prázdniny – poučení do TK a zápis do ŽK   
       
Připravuje se:
        Dětský karneval ŠD -    p.vychovatelka
        Od 15. – 21. 2. 2016 – jarní prázdniny – poučení do TK a zápis do ŽK   
        Zápis do 1. třídy a výroba dárků, předběžný termín -  2. 2. 2016 od 12:00-17:00
        Ovoce do škol    
        Dětský MAŠKARNÍ PLES -  KRPŠ  - 17.1.   
        Kroužky a školní činnosti dle programu   
           

 

 

PROSINEC 2015

 

1. 12.  Nástup do ŠD – Mgr. P. Rotherové za Bc. M. Kubínovou do 12. 2. 2016
3. 12. Od 9.30 - Plavecký výcvik + badminton - zápis o chování a bezpečnosti do TK (1. - 5. roč.)
4. 12. Od 08:15 - Mikulášská nadílka – v MŠ, ZŠ - KRPŠ
6. 12.Od 14:00 - Vystoupení s kulturním programem - vítání občánků, organizuje Bc. M. Kubínová
6. 12.Od 16.00 - Rozsvícení vánočního stromu v obci KRPŠ
10. 12.Od 9:30 - Plavecký výcvik + badminton - zápis o chování a bezpečnosti do TK (1. - 5. roč.)
                           Vánoční trhy – 2., 3. roč. - Ai
15. 12. - Vánoční besídka ve 4. a 5. roč. s rodiči - Oh
17. 12. - Vánoční koledování v MŠ - Tř. uč.
17. 12. - Plavecký výcvik + badminton – zápis o chování a bezpečnosti do TK (1. - 5. roč.), cestovné odevzdat do 15. 1. 2016 ředitelce školy,   rozpis bude na nástěnce (celková částka je 15. 199,- Kč) - Tř. uč.
18. 12. Od 9:30 - Vánoční koledování ZŠ v 1. poschodí – společné setkání s MŠ - Tř. uč.

Ovoce do škol - dle nabídky projektu - 2 x v měsíci

Soukromá činnost dle harmonogramu.

Od 19. 12. 2015 do neděle 3. 1. 2016 – vánoční prázdniny, vyučování začne
v pondělí 4. 1. 2016, zápis do ŽK nebo do deníčků + zápis  o bezpečnosti a chování přes prázdniny do TK , (zaměstnanci čerpají dovolenou nebo samostudium) -Tř. uč.
Od 21., 22. 12. ŘEDITELSKÉ VOLNO – pro žáky ZŠ z organizačních důvodů. Provoz školní družiny a mateřské školy nepřerušen.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Informace předem: od 4. 1. 2016 – nástup 2 žákyň – 2. roč. – Barbora Nováková, 4. roč. - Marie Nováková,
19. 1. 2016 – třídní schůzky, výdej výpisu vysvědčení 27. 1. 2016 ve čtvrté vyučovací hodině (vyučování zkráceno  - 4 hod.) – zápis do ŽK, 27. 1. 2016 – školní kolo recitační soutěže (Oh), 27. a 28. 1. 2016 – sběr netříděného papíru v obci, 28. 1. 2016 ve čtvrtek – výlet s rodiči – Tošovice – informace u Mgr. Ohnheiserové , 29. 1. 2016 - jednodenní pololetní prázdniny – zápis do ŽK + zápis o bezpečnosti a chování přes prázdniny do TK.

 

LISTOPAD 2015


2. 11.    Vycházka na obecní hřbitov – 1. roč.    Ha
2. 11.     15.00 - schůzka s paní Tyburcovou – mzdy a personalistika - ŘŠ
 4. 11.     Optys – schůzka dle objednávky     ZŠ,MŠ
 4. 11.    17.00 - schůzka – Obecní úřad – seznámení se stavem dětí v MŠ a dofinancování p.uč. - ŘŠ
         Nácvik ve ŠD – vítání občánků na Obecním úřadě - Ku
10. 11.     8. 30 – 17. 30 - KVIC – školení DVPP – zástup v 2., 3. roč. a 4., 5. roč. – (Ai ) – Li (1. – 5. hod.)   
11. 11.     8.00 – 13.00 - KVIC – školení DVPP – zástup v 2., 3. roč. – (Ai) – Li (1. – 3. hod.)   
14. 11.     ŠD - pečení pizzy - Ku
17. 11.    Státní svátek – vyvěšení vlajky – poučení pro žáky – zápis v TK    - Tř.uč.
19. 11.     8.00 – 13.00 - KVIC – školení DVPP – MŠ - Vá   
19. 11.    Plavecký výcvik a badminton – (zápis do ŽK  a TK)
                1. roč. – 320,- + 60,- + autobus (asi 400,-)
                2. roč. – 4. roč. zdarma + autobus (asi 400,-)
                5. roč. – badminton (vlastní úhrada) + autobus (asi 400,-)
                Termín výběru - bazén: do 15. 12. 2015 ( dá se proplatit pojišťovnou – info na TS)
                MŠ – 280,- + 53,- + autobus (asi 400,-)   

Harmonogram plavecké výuky a badmintonu 2015/2016

DEN VÝUKY        ZAHÁJENÍ LEKCE        UKONČENÍ LEKCE
ZŠ čtvrtek            od 9.30                        do 10.30
MŠ čtvrtek           od 9.30                        do 10.15
Termíny: 19., 26.11., 3., 10., 17.12., 7., 14., 21., 28.1., 4.2.2015/2016

Autobus Vás bude vyzvedávat pravidelně ve čtvrtky v 8:50 u školy, odjezd zpět ke škole je naplánován na 10:45.
Tělocvičnu pro druhou skupinku dětí máte zajištěnou.

Ceny:

ZŠ(60 min):provozní náklady 500,-

                  náklady na mzdy 320,-

                  náklady na pomůcky 60,-

Celkem: 880,- Kč/ŽÁK

                1. roč. – 320,- + 60,- + autobus (asi 400,-)
                2. roč. – 4. roč. zdarma + autobus (asi 400,-)
                5. roč. – badminton (vlastní úhrada) + autobus (asi 400,-)
                Termín výběru - bazén: do 15. 12. 2015 ( dá se proplatit pojišťovnou – info na TS)

Ceny:

MŠ (45 min):provozní náklady 437,50

                    náklady na mzdy 280,-

                    náklady na pomůcky 52,50

Celkem: 770,- Kč/DÍTĚ


                MŠ – 280,- + 53,- + autobus (asi 400,-)  

               Termín výběru - bazén: do 15. 12. 2015 ( dá se proplatit pojišťovnou – info v MŠ)


21. 11.     ŠD – Pěvecká soutěž – „Superstar“ - Ku
24. 11.     14.30 – 15.30 +15.30 – 18.00 - Pedagogická porada, konzultační schůzky - ŘŠ, tř.uč.
27. 11.     Od 12.00 - Kontrola katalogových listů a třídních výkazů - ŘŠ
30. 11.     Kontrola učeben, TK, ŽK
               Kontrola chodeb, kabinetů, úklidu a ŠJ
               Fotografování – Vánoce ZŠ, MŠ - Tř. uč. (termín bude upřesněn)   
               Zájmové činnosti a soukromé činnosti dle rozpisu   
           
Ovoce do škol:    1 JABLKO Gala + 100 % HELLO Jablko - mrkev 250 ml       
           
           
        Připravuje se:   
        Vítání občánků na OÚ – 6. 12.    
        Mikulášská nadílka – ZŠ, MŠ – 4. 12.   
        Rozsvícení vánočního stromku v obci – 5. 12.   
        Koledování v ZŠ + návštěva MŠ – 18. 12.   
        Od 1. 12. 2015 – zástup za paní vychovatelku Bc. M. Kubínovou do 29. 2.2016   

 

 

ŘÍJEN 2015

 

1. 10. - Zájmová činnost a vedení nápravy - info rodičům - Oh,Ai,Ha,Li
1. 10. - 9.00 - Školení Opava – OZO (zástup ve ŠD – Li) - Ku, Vá
1. 10. - 9.00 - DVPP – KVIC Opava – Nové postupy ve výuce slohu (zástup ve 4., 5. roč – 1., 2., 3., 4. hod. – Li) - Oh
2., 9., 16., 23. 10. - Od 12.45 - Soukromá činnost – hra na flétnu – sl. Hoňková (do 15.45)   
2., 9., 16., 23. 10. - Od 12.30 - Soukromá činnost – logopedické cvičení – sl. Hartmannová (do 14.00)   
5. - 9. 10. - Týden zdraví – projekt – organizuje Mgr. Ohnheiserová - místo a čas upřesní paní učitelka pro vyučující do 2. 10.
                   výstava ovoce a zeleniny – chodba 1. p. + vyhodnocení - Tř. uč.
5. 10. - Od 8.30 - Metodické sdružení pro ředitelky MŠ - Li, Chu
6., 13., 20., 27.10.  - Od 13.00 - Soukromá činnost – tvořivá dílna – pí Bolacká (do 14.00)   
8. 10.  - Od 13.30 - Drakiáda se ŠD - Ku
26, 27.10. - Sběr netříděného papíru – kontejner v obci u obchodního střediska
(informace přes zaslání lístků rodičům) - Obec, ZŠ, MŠ (26.10. - od 11.00 - 17.00, 27.10. - od 8.00 - 14.00)
28. 10. - Den vzniku samostatného československého státu - st. svátek  -  Mu
29., 30.10.  - Podzimní prázdniny – zápis do ŽK a TK – poučení o bezpečnosti a chování - Tř. uč.

OVOCE DO ŠKOL- 1ks/žák - MANDARINKA

19.10. - odvoláno náboženství

 Připravuje se:

Pochod broučku - KRPŠ - Šv

 

 ZÁŘÍ 2015


1.9.    8.00 Slavnostní zahájení šk. roku 2015/2016
1.9.    Poučení o šk.řádu a BOZ, zápis do TK (nepřítomné žáky proškolit po nástupu do školy a provést zápis s datem a jménem dítěte,
že bylo poučeno a seznámeno se ŠŘ, s bezpečností a chováním).
Omluvenky žáků dle tiskopisu nebo zápis do ŽK. Pokud rodič žádá dřívější ukončení výuky z různých důvodů, musí uvést na omluvence,
 že za žáka přebírá zodpovědnost v době, kdy je uvolněn z vyučování.
V opačném případě žák nebude propuštěn ze školy ani po telefonické domluvě. Prosím, dodržujte tento požadavek. Totéž platí i ve ŠD.   
2.9.    informace o plaveckém výcviku (od 19. 11. 2015 – 4. 2. 2016 - každý čtvrtek od 9.30 – 10.30 hod./10 lekcí) pro MŠ a ZŠ:
- cena pro MŠ 770,- Kč – dítě/333,- a škola/437,- Kč,
- cena pro ZŠ 880,- Kč – žák/380,- Kč a škola/500,- Kč - platí jen 1. ročník (možné využít proplacení zdravotní pojišťovnou)
 a výuka badmintonu pro 5. roč. ve šk. roce 2015/2016 (Bully Aréna Kravaře) - cena dle domluvy – od 19. 11. 2015 – 4. 2. 2016).
Doprava – autobus na objednávku (cena dle nabídky) – hrazeno rodiči.
2.9.     Výuka od 2. – 4. 9. – vyučování zkráceno  - 1. roč. – 3 vyuč. hod.,
2. – 5. roč. – 4 vyuč. hod., třídní učitelé jsou ve svých třídách, dohled od 2. – 4. 9. v jídelně a na chodbě – vyvěšen ve sborovně,
od 7. 9. – výuka podle RH na šk. rok 2015/16 a dohledy, které jsou platné od 7. 9. 2015

10.9.    od 8.00 - focení v 1. ročníku - Ha
14.9.    Náboženství – výuka dle rozvrhu (doplnit do RH)  - vyučuje p. J. Bujňák
(každé pondělí – začíná v I. třídě od 12. 45 - 13.30, pak přechází do II. třídy od 13.35 - 14.20 a od 14.30 - 15.15 hodin)
22.9.    od 16.00 - Plenární schůzka a školská rada
23.9.    do 13.00 - Zpracování rozvrhů zájmových mimoškolních činností ( dramatická činnost, keramická dílna, angličtinka)
23.9.    do 13.00 - Vyhotovení záznamů o práci v zájmových mimoškolních útvarech -  od 1. 10. 2015 - dle přihlášek   
23.9.    do 13.00 - Zpracování rozvrhů výuky integrovaných žáků – odevzdat do 23. 9. 2015 - výuka od 1. 10. 2015   

25.9.    od 9.00 - Den otevřených dveří - VĚTRNÁ ELEKTRÁRNA - Oldřišov - exkurze pro I. stupeň a občany obce
28.9.    Státní svátek – vyvěšení st. vlajky - Mu
       
„Ovoce do škol“ – dodávky 2x měsíčně pro žáky 1. - 5. ročníku ( 1žák/1 hruška),( 1žák/1 jablko)
Cvičení v přírodě
Výuka soukromá: hra na flétnu, logopedická činnost

 

Plán akcí základní školy ve školním roce 2016/2017


Září:
•    Slavnostní zahájení školního roku 
•    Třídní schůzky ZŠ, plenární zasedání KRPŠ, schůzka školské rady – 20. 9. 2016
•    Cvičení v přírodě

Říjen:
•    Týden zdraví (3. 10. - 7. 10. 2016)
•    Caruso schow ŠD
•    Drakiáda ŠD
•    Výstava ovoce a zeleniny
•    Cvičení v přírodě
Listopad:
•    Nácvik kulturního programu pro seniory a výroba dárků
•    ŠD vítání občánků
•    Účast ve výtvarné soutěži
•    Třídní schůzky ZŠ – 22. 11. 2016
•    Učitelská dílna (MŠ + ZŠ) 
Prosinec:
•    Vystoupení pro seniory
•    Výtvarná soutěž „Vánoční symbol“ ŠD
•    Návštěva dětí MŠ v 1. třídě
•    Mikulášská nadílka – 6. 12. 2016
•    Vítání občánků – ŠD vystoupení
•    Vánoční besídky
•    Vánoční koledování s MŠ – 21. 12. 2016
Leden:
•    Dětský karneval KRPŠ
•    Třídní schůzky ZŠ – 24. 1. 2017
•    Školní kolo recitační soutěže – 31. 1. 2017 + výpis vysvědčení
•    Společný výlet s rodiči – Tošovice – 2. 2. 2017
•    Pololetní prázdniny – 3. 2. 2017
•    Dětský karneval ve ŠD
Únor:
•    Superstar – pěvecká soutěž
•    Zápis žáků do 1. třídy
•    Jarní prázdniny (od 27. 2. – 5. 3. 2017)
•    Návštěva kulturního programu (1. - 5. roč.) – Popelka, Šíleně smutná princezna
•    Soutěž Vlaštovka ŠD
Březen:
•    Jarní výzdoba školy a výroba velikonočních dárků
•    Besedy v knihovně
•    Výtvarná soutěž ŠD
•    Velikonoční výstavka + prodej – KRPŠ – Kulturní dům Hněvošice
Duben:
•    Dopravní kurz 4. ročník – Malé Hoštice
•    Duhové Velikonoce – 12. 4. 2017. 2016
•    Oslava Dne Země + ZOO Ostrava - 21. 4. 2017
•    Výroba dárků ke Dni matek
•    Třídní schůzky ZŠ – 25. 4. 2017
•    Návštěva dětí MŠ v 1. třídě
•    Zápis žáků do 1. třídy ZŠ od 1. 4. – 30. 4. 2017
Květen:
•    Den otevřených dveří u hasičů
•    Zápis dětí do MŠ – 2. 5. – 16. 5. 2017
•    Hněvošický(á) rekordman(ka)
•    Den matek – besídka  – Kulturní dům Hněvošice
•     „Družina má talent v roce 2017“ – soutěž ŠD
Červen:
•    Oslava dne dětí v obci – KRPŠ a OÚ
•    Třídní schůzky ZŠ – 13. 6. 2017
•    Školní výlet
•    Návštěva páťáků v Kobeřicích
•    Policie ČR – I. stupeň
•    Environmentální výchova – návštěva školy z Polska + oslava Dne dětí
•    Rozloučení se školním rokem – k 30. 6. 2017


Preventivní program: (7. 11. 2016, 4. 1. 2017, 6. 3. 2017 – I., II., III. blok od 8.00 – 1., 2., 3. roč, od 10.00 – 4., 5. roč.)

Plán akcí byl schválen na pedagogické radě 1. září 2016.

 


______________________________________________________________________________________________________________  

Informace školy

 

1. Organizační opatření – zřízení ranní ŠD (od 7.00 do 7.35) - od 2. 9. 2015, podklady pro paní vychovatelku od 1. 9. (zápisové lístky) – rodiče

budou seznámení paní vychovatelkou Bc. M. Kubínovou.

Provozní doba ŠD je stanovena takto:

ráno 7.00 - 7.35 hodin (do 7.20 hodin - příchod do ŠD); odpoledne 11.40 - 16.00 hodin.

______________________________________________________________________________________________________________
Vstup na nádvoří školy je otevřen od 7.00, zodpovědnost za žáka přebírá zákonný zástupce.

Budova se pro žáky otevírá od 7.35 hodin - ( viz. vnitřní řád školy).

Přicházejí-li žáci do ŠD, zazvoní na vyučujícího a to od 7.00 do 7.20 hodin, který je do budovy vpustí - ( viz. vnitřní řád školní družiny).

 

2. Personální změny:

Byl uzavřen pracovní poměr s paní Monikou Grancerovou – výdej jídla v MŠ.

Výuka náboženství – změna vyučujícího od šk. roku 2015/16, náboženství bude vyučovat nový pan farář.

 

3. Přidělení tříd a úvazků na další školní rok –        I. třída – 1. roč. – Mgr. Havlíčková

         II. třída – 2. a 3. roč. – Mgr. Aichmaierová

         III. třída – 4. a 5. roč. – Mgr. Ohnheiserová

 

4. Předběžný seznam pro další školní rok má 41 žáků, tj. pokles o 1 žáka.

 

5. Návrh ředitelky školy na uložení důtky ředitele školy byl: - 0 - a napomenutí třídního učitele: - 3 -

 

6. Návrh na udělení pochvaly ředitelky školy byl:  - 22 - a pochvaly třídního učitele: - 20 -

 

7. Návrh na udělení pochvaly ve ŠD byl: - 32 –

 

8. Sběrová akce – starý papír – vyhlášení výsledků a předání odměn – paní Mgr. J. Havlíčková,

informace vystavené na chodbě školy a školních stránkách.

 

9. Ukončení projektu 5. roč. - „Jak nám chutná“ a vyhlášení výsledků – paní Mgr. J. Havlíčková,

informace vystavené na chodbě školy.

 

10. Organizace závěru školního roku 2014/2015

- období školního vyučování ve druhém pololetí bylo ukončeno v úterý 30. června 2015, žáci po předání vysvědčení odcházeli domů, školní družina nebyla v provozu, obědy se nevydávaly.

 

11. Výuka plavání ve školním roce 2015/2016 (plavecká škola Hastrmánek – Bully Aréna Kravaře) – od 19. 11. 2015 – 4. 2. 2016 (každý čtvrtek od 9.30 – 10.30 hod./10 lekcí) pro MŠ a ZŠ (1. - 4. roč.):

- cena pro MŠ 770,- Kč – dítě/333,- a škola/437,- Kč,

- cena pro ZŠ 880,- Kč – žák/380,- Kč a škola/500,- Kč - (2. - 4. roč. výuka placena školou v rámci ŠVP).

Výuka badmintonu pro 5. roč. ve šk. roce 2015/2016 (Bully Aréna Kravaře) – od 19. 11. 2015 – 4. 2. 2016 – cena bude upřesněna na začátku šk. roku.

Doprava – autobus na objednávku (cena dle nabídky) – hrazeno rodiči.

 

12. Volba zástupců školy pro nový školní rok 2015/2016 mezi žáky (vyhodnotila paní Bc. M. Kubínová) – nejvíce hlasů získali: Filip Stříbný a Adam Bolacký.

 

13. Období školního vyučování ve školním roce 2015/2016 začne v úterý 1. 9. 2015 slavnostním přivítáním na nádvoří školy (podle počasí - od 7.50 hod. nástup a v 8.00 hod. zahájení).

Po ukončení programu žáci odcházejí domů. Školní družina není v provozu a obědy se v tento den nevydávají.

Zápisové lístky do ŠD pro prvňáky si je možné vyzvednou u paní vychovatelky do 10.00 hod. osobně, ostatním žákům budou předány

ve třídách.

 

ČERVEN 2015

1.6.        Den dětí – výuka dle rozvrhu    Tř.uč.
2.6.    Od 9.30    Planetárium – 1. – 5. roč. + MŠ – v budově MŠ    Tř.uč.
3.6.    Od 10.00    Loutkové divadlo Ostrava – Hodina Komenského – 3., 4. roč.    Oh
3.6.    Loutkové divadlo Ostrava – pohádka pro MŠ – dle domluvy    Tř.uč.
8.6.    Od 7.45    Společné focení v MŠ a ZŠ – cena 30,- Kč a 15,- Kč skupinka    Tř. uč.
9.6.     Pěvecká soutěž „ Skřivánek“ v MŠ – Služovice – dle domluvy    Tř. uč.
10.6.   Beseda o Bangladeži ve ŠD – MUDr. Moskala    Ku
12.6.   Cvičení v přírodě – 3., 4. roč.  - Stříbrné jezero
16.6.   14.30-15.30    Pedagogická porada + metodické sdružení     Tř. uč.
o bezpečnosti a chování v době letních prázdnin + odevzdat do ŘŠ.    Tř. uč.
17.6.    9.30    Vystoupení pro MŠ v ZŠ – POHÁDKA pro děti (vystoupí dramatický kroužek)    Oh
18.6.    13.00-14.00    Pedagogická porada v MŠ    Tř. uč.
19.6.     MŠ – besídka a spaní ve školce   
             Beseda ve ŠD – Větrná elektrárna Oldřišov + exkurze    K
22.6.    Od 17. 6. výběr knih a výměna – do 22. 6.
22.6.    Vyučování zkráceno na 4 vyučovací hodiny – tř.uč. ve svých třídách – zápis do ŽK    Tř. uč.
23.6.        Školní výlet (1. – 5. roč.) – JESENÍKY – organizuje Mgr. Havlíčková
+ vyplnění bezpečnostního pokynu – vyzvedněte u paní Mudrákové, lékárničku, poj. karty, písemný souhlas rodičů + zápis v TK (poučení o chování a bezpečnoti)    Tř. uč.
24.6.        Vyúčtování KRPŠ finančních prostředků.    Tř. uč.
25.6.        Besídka pro rodiče – 3., 4. ročník   
25.6.        MŠ – besídka a rozloučení   
26.6.       Od 15:30    Besídka pro rodiče – 1., 2. ročník + 5. ročník (spaní ve škole do 27. 6. – zápis do TK - žáci seznámení s chováním a bezpečnosti) + informace pro rodiče    Ho
30.6.       Do 9:35    Slavnostní ukončení školního roku – program – připraví  Mgr. Havlíčková
Vydávání vysvědčení – nevydaná vysvědčení odevzdat do ŘŠ    Tř. uč.

Ovoce do škol – dle dovozu – 2x v měsíci
                                Náboženství - dle rozpisu
                                Soukromá výuka hry na flétnu - dle rozpisu
                                Soukromý kroužek logopedie - dle rozpisu

KVĚTEN 2015


1.5.    Svátek práce – Svátek práce - vyvěšení státní vlajky – zápis do TK a zapsat poučení o bezpečnosti a chování    
4.5.    Od 8:00    Školení – Zdravotník -Ha
5.5.    Od 8:00    Školení – DVPP – Práce s dětmi s odliš. projevy v chování - MŠ - Vá

5.5.     Od 10:00 - Opava - Den čistých rukou - 3., 4. roč. - Oh
8.5.     Státní svátek – Den vítězství – vyvěšení státní vlajky – zápis do TK a zapsat poučení o bezpečnosti a chování    
10.5.   Od 15:00 – 15:30 Vystoupení pro maminky – Den matek – obecní sál (I. stupeň a MŠ), tř. uč.
11.5.   Od 8:00    Školení – DVPP - Makrame – Ha

18. 5.  Od 8:00 - HASÍK - beseda pro 1., 2. roč. - práce hasičů a zkouška evakuace školy

19.5.   Od 8:00 - Gypstrend Kobeřice - exkurze + cyklistika 3., 4. roč. - Oh

20.5.  Od 8:00 - cyklistický výlet do Oldřišova + přátelská vybíjená - 3., 4. roč. - Oh
22.5.   Od 9:00    Beseda s ČESKOU POLICIÍ  pro I. stupeň – organizuje Mgr. V. Ohnheiserová - všichni
25.5.   Od 7.30    ZMĚNA !!!- Kapka medu pro Verunku – 1., 2., 3., 4., 5. roč. - Opava -  Ai, Oh, Ha - ZMĚNA!!!

Z DŮVODU NÍZKÉHO POČTU ŠKOL BYLO PŘEDSTAVENÍ ZRUŠENO, NÁHRADNÍ PROGRAM - Svět techniky v Ostravě


28.5.  Od 16:00 -  Třídní schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků - informace Mgr. Havlíčková
          
29.5.  Od 9:00    Den dětí  - program pro děti ze ZŠ, MŠ a Polska – organizuje Mgr. J. Havlíčková + tř. uč.
           
           

        Ovoce do škol – dle dovozu – 2x v měsíci
                                Náboženství - dle rozpisu
                                Soukromá výuka hry na flétnu - dle rozpisu
                                Soukromý kroužek logopedie - dle rozpisu

DUBEN 2015

1.4.        od 8:30 - Divadlo v Opavě – Popelka – 1., 2. roč. - Ai a doprovod pí Hanušová
1.4.        Vyhodnocení VV soutěže ve ŠD - Ku
2., 3.4    Velikonoční prázdniny – 1. stupeň ZŠ
               Zápis do TK – poučení o chování a bezpečnosti.   
6.4.        Velikonoční pondělí
               Všem zaměstnancům ZŠ a MŠ přeji krásné prožití velikonočních svátků a mokrou pomlázku.     
7.4.        Nástup do školy.   
7.4.       Od12.50  -  Matrika - ŘŠ
10.4.     Od 11.40    ŠD – zástup za Bc. Kubínovou – Mgr. Havlíčková (od 11.40 – 16.00) - Ha
10.4.     Od 19.00    Divadelní představení v Opavě pro zaměstnance školy – Den učitelů - všichni
16.4.     Vystoupení pro ZŠ Kobeřice – pohádka Dlouhý, Široký a Bystrozraký – dramatický kroužek pod vedením Mgr. Ohnheiserové
16.4.     Od 8.30  -  Školení ŠVP – Ostrava-Kunčičky -  ŘŠ
17.4.     ŠD – závody na kolech a koloběžkách -  Ku
20. 4.    Od 10.45    Projekt – Den Země – EVVO – divadelní představení Ententýny pro ZŠ a MŠ - Tř.uč.
22.4.     Od     Projekt – Den Země – čajování, soutěže – ZŠ, organizuje Mgr. Havlíčková   - Tř.uč.
23.4.     Od 8.00    Den mláďat – 3., 4. roč.    Oh
28.4.     9:00 – 15:00    Zápis do MŠ -  Tř.uč.
28.4.     14.20 – 16.00
              16.00 – 18.00    Pedagog. porada + konzultace s rodiči  -    Tř.uč.

       
        Ovoce do škol – dle dovozu – 2x v měsíci (jablko 2x/žák), pro každého žáka1 kornout ředkviček +100% Hello JABLKO 250ml
                                Náboženství - dle rozpisu
                                Soukromá výuka hry na flétnu - dle rozpisu
                                Soukromý kroužek logopedie - dle rozpisu
        RH - změna od 1. 4. 2015 - Tř. uč.

 BŘEZEN 2015 

 

  3.3.    8:00    OKPB v Opavě – 5. roč. - Ha
  4.3.    8:00    IQ park + velikonoční tradice a tvoření v Opavě – 3., 4. roč. - Oh
  5.3.    od 14.00    OPTYS – Den otevřených dveří    - Tř. uč.   
  9.3.    od   8:45    Duhový týden – organizuje Mgr. Havlíčková - Ha
12. 3.   od 13:00    Koncert ve ŠD - vystoupí kroužek flétny pod vedením pí uč. Hoňkové
13.3.    od 16:00    Velikonoční tvoření ve třídě – 1., 2. roč. - Ai, Li
19.3.    od   8:00    Národní systém hodnocení vzdělávací soustavy v ČR – seminář - Ostrava - ŘŠ
22.3.                      Prodejní výstavka v obecním sále – pro občany obce a přátelé - žáci, tř.uč.
24.3.    od 13:00   Návštěva knihovny v Hněvošicích - ŠD

25.3.    od 9:40     Sázení ovocných stromů na školní zahradě - p. Lokoč a žáci I. stupěně ZŠ

25.3.                     Osobní návštěva paní Bc. M. Kubínové v polské škole, předání přání za školu

                              a převzetí pozvánky na vel.výstavku v Polsku

27.3. od 9:00        Školní soutěž v anglickém jazyce - ZŠ - Vrchní, Opava - žáci 5. roč. + Mgr. Aichmaierová
28.3.                     Den učitelů
2. - 31.3.        Ovoce do škol - 2ks rajčat/žák, balíček hrachových lusků/žák, pro každého žáka  1 BLUMA žlutá + 100% Hello JABLKO-VIŠEŇ          250 ml                                            

Soukromá výuka a kroužek: hra na flétnu, logopedie- dle domluvy.
Beseda v knihovně, rozpis dle ročníků.

ÚNOR 2015

 

2.2.    9.35    Vyhodnocení recitační soutěže – organizuje Mgr. V. Ohnheiserová    Oh
2.2.    Změna RH z důvodu opravy tělocvičny – do odvolání    Tř. uč.
3.2.    Od 12.00    Zápis do 1. ročníku – od 12.00 – 17.00 – dle rozpisu – organizuje
           Mgr. J. Havlíčková, Mgr. L. Aichmaierová     Ha, Ai
5.2.    Od 16.00    Školská rada    Ku, ŘŠ, Do, Hl
6.2.    14:00    Maškarní ples – ŠD, soutěž o nejkrásnější masku    Ku
7.2.     Maškarní ples - KRPŠ   
9. – 15.2. Jarní prázdniny v době jednoho týdne od 9. – 15. 2. 2015. Zápis do TK a poučení o bezpečnosti a chování o prázdninách.
            Nástup do školy 16. 2. 2015.   
16.2    Kontrola výsledků činností žáků – výkresy, písemné pololetní práce    ŘŠ
17.2.   Kontrola dohledů ve ŠJ    ŘŠ
18.2.   Od 13.00    Porada ředitelů škol    ŘŠ
20.2.   Od 9.00    Dětská scéna – recitační soutěž – Opava – organizuje Mgr. V.Ohnheiservá    Oh
26.2.   Od 9.40    SUPERSTAR – pěvecká soutěž – organizuje Mgr. J.Havlíčková    Ha

Ovoce do škol - ovocný 100% džus, 2ks pomerančů/1 žák

Soukromá výuka a kroužek: hra na flétnu, logopedie- dle domluvy

 

 ..............................................................................................................

 

Vážení a milí zaměstnanci školy, rodičové, žáci a přátelé školy a školky,

 

dovolte, abych Vám poděkovala za spolupráci v uplynulém roce a do roku

 

nového Vám popřála radost, spokojenost a úspěch jak v pracovním, tak

 

v osobním životě.

 

Přirozenotí života je hrát si, bavit se, radovat se a tvořit svobodně:-)


Ať štěstí a tvořivost jsou po celý rok 2015 nablízku Vám všem.

 

Anděla Lintnerová

 

 LEDEN 20151.1.     Nový rok , Den obnovy samostatného českého státu   
5.1.     Zahájení provozu v MŠ a ZŠ
            Rozvrh hodin – změna- informace pro žáky, výměna ve třídách   
5.1.     8:00  -  Loutkové divadlo-  – 3., 4. roč. – Opava – od 10.00    Oh
5.1.    13:30 -  Pracovní porada  -  Tř. uč.
5.1.     Příprava recitační soutěže – třídní kolo (1. – 5. roč.)  - školní kolo se uskuteční 
           28. 1. 2014 pod vedením Mgr. Ohnheiserové    Tř.uč.
20.1.  Uzavření klasifikace, uzavření absence k 20. 1. 2015
20.1.  14:20 - 15:30 - Pedagogická rada
           15:30 - 18:00 - Třídní schůzky
22.1.   Kreslení s předškoláčky v MŠ– organizuje Mgr. Havlíčková   
23.1.   8:00  -  Divadlo Opava – Cesta kolem světa – 5. roč. – od 10.00   
28.1.   9:00  -  Soutěž v recitaci – školní kolo (1. - 5. roč.) – organizuje Mgr. Ohnheiserová    Tř.učitelky
28.1.  12:00 -  Vydávání pololetního výpisu vysvědčení
                        Vyučování zkráceno na 4 vyuč. hodiny, zápis do ŽK. Zápis do TK – žáci byli poučeni o
                        chování a bezpečnosti. Třídní učitelé učí ve své třídě.   
29.1.   Zájezd na hory – Tošovice (29. 1.) – inf. u  Mgr. Ohnheiserové ve spolupráci s KRPŠ
           (náhradní program ZŠ – sportovní den v TV)   
30.1.   30. 1. 2015 – jednodenní pololetní prázdniny – poučení do TK a zápis do ŽK    Tř. učitelky      

Ovoce do škol - DLE NABÍDKY - 2X měsíčně
Soukromá výuka: flétna, logopedický kroužek     

 
Připravuje se:
Dětský karneval ŠD – 6. 2. -   Ku
Od 9. – 15. 2. 2015 – jarní prázdniny – poučení do TK a zápis do ŽK   
Zápis do 1. třídy a výroba dárků, předběžný termín - 3. 2. 2015 od 12:00-17:00   -  Ha, Ai   
Dětský MAŠKARNÍ PLES -  KRPŠ  - 7. 2. 2015   
           
           
           

 

 

PROSINEC 2014

 

1. 12. Od 8:40 - 3., 4. roč. – Giganti doby ledové – Opava Oh
4. 12. Od 08:00 Školení  - Ostrava ŘŠ
5. 12. Od 08:00 Mikulášská nadílka – v MŠ, ZŠ - KRPŠ
5. 12. Od 10:00 Divadelní představení v Opavě – Mikuláš – 3., 4. roč. Oh
5. 12. Pečení perníčků – ŠD – Ku, slečna praktikantka
5. 12. Předvánoční posezení pro zaměstnance ZŠ a MŠ – Kravaře – organizuje Mgr. Onheiserová
5. 12. Od 10:30 Plavecký výcvik + badminton - zápis o chování a bezpečnosti do TK (1. - 5. roč.) Tř. uč.
6. 12. Rozsvícení vánočního stromu v obci + prodejní výstavka KRPŠ
7. 12. Od 14:00 Vystoupení s kulturním programem - vítání občánků, organizuje Bc. M. Kubínová
9. 12. Od 10:00 Ukázková hodina matematiky v 1., 2. roč. pro předškoláky ŘŠ, Vá
10. 12. Od 10:00 Vánoční vystoupení pro seniory – zkouška – Obecní sál Všichni
11. 12. Od 10:00 Vánoční vystoupení pro seniory – Obecní sál Všichni
12. 12. Od 10:30 Plavecký výcvik + badminton - zápis o chování a bezpečnosti do TK (1. - 5. roč.) Tř. uč.
12. 12. Od 16:00 Vánoční posezení s rodiči – 1., 2. roč. – tvoření Ai, ŘŠ
15. 12. Inventarizace dle pokynů ŘŠ
15. 12. Plavecký výcvik + badminton – cestovné odevzdat do 15. 12. 2014 ředitelce školy, rozpis na nástěnce 
16. 12. Od 16:00 Vánoční besídka ve 3. a 4. roč. s rodiči Oh
19. 12. Od 10:30 Plavecký výcvik  + badminton - zápis o chování a bezpečnosti do TK (1. - 5. roč.) Tř. uč.
19. 12. 9:30 Vánoční koledování ZŠ v 1. poschodí – společné setkání s MŠ Tř. uč.

Ovoce do škol - 1ks/banán,  pro každého žáka 1 nápoj KUBÍK pomeranč-mango 200 ml

Od soboty 20. 12. 2014 do neděle 4. 1. 2015 – vánoční prázdniny, vyučování začne
v pondělí 5. 1. 2015, zápis do ŽK nebo do deníčků + zápis o bezpečnosti a chování přes prázdniny do TK , (zaměstnanci čerpají dovolenou nebo samostudium).

 

LISTOPAD 2014


4. 11.     Od 8.00    Divadlo loutek Opava – MŠ + ZŠ (1., 2. roč.) - Chu, Ku
5. 11.     Optys – schůzka dle objednávky (do 17.00) - Tř. uč., ŘŠ
6. 11.     Podzimníček v MŠ - Chu
7. 11.     Nácvik ve ŠD – vítání občánků na Obecním úřadě (7.12.) - Ku
12. 11.   Od 8.00    Divadlo loutek Ostrava – ZŠ (3., 4. 5. roč.) – Čtyřlístek zasahuje - Oh, Ha
14. 11.   Plavecký výcvik a badminton – rekonstrukce do 20. 11. 2014 (odvolat, zápis v ŽK), pokračuje se až 21. 11. + náhradní termíny    
14. 11.   ŠD - pečení pizzy - Ku
17. 11.   Státní svátek – vyvěšení vlajky - Mu

18. 11.   Keramická dílna s MŠ - předškoláci - Ha
19. 11.   Fotografování – Vánoce ZŠ – od 8.00 + MŠ – od 7.30     - Tř. uč.
19. 11.   Od 8.00    Beseda s pejsky v MŠ a ZŠ - Tř. uč.
21. 11.   ŠD – Výtvarná soutěž – „Vánoční symbol“    - Ku
25. 11.   Od 8.45  -   Divadlo Štenberk – v MŠ - Chu
25. 11.   14.30 – 15.30 + 15.30 – 18.00 - Pedagogická porada + Konzultační schůzky 

27. 11.   Výstava  - Gigaanti doby ledové - Opava (3., 4. roč.) - Oh  
28.11.    Od 12.00    Kontrola katalogových listů a třídních výkazů - ŘŠ
28. 11.   Výroba vánočních ozdob - ŠD - Ku
30.11.    Kontrola učeben, TK, ŽK + Kontrola chodeb, kabinetů, úklidu a ŠJ

ŠD - nácvik kult. programu na akci "Vítání občánků"

     - zahájní Vv soutěže "Vánoční symbol"

     - keramické odpoledne - tvořivá dílna

     - výroba výtvarných prací a předání pro ASSP UPOL Olomouc - charitativní činnost

     - praktikantka - sl. M. Kolková ve ŠD


Ovoce do škol : 1x Hello jablko 100%, 1 x kaki
Soukromá výuka  - hra na flétnu - sl. Hoňková (do 15.45)
Připravuje se:
        Nácvik -  vystoupení pro seniory (11. 12. 2014 - sál; generálka 10. 12. 2014) - Tř.uč. ZŠ a MŠ
        Vítání občánků na OÚ – 7. 12. 2014 - Ku    
        Mikulášská nadílka – ZŠ, MŠ – 5. 12. 2014 - KRPŠ    
        Rozsvícení vánočního stromku v obci – 6. 12. - KRPŠ    
        Koledování v ZŠ + návštěva MŠ – 19. 12.    

 

ŘÍJEN 2014

1. 10.    Výuka kroužku a vedení individuálního doučování 1x týdně – dle rozpisu    Oh,Ai,Ha
2. 10.    10.45 - Matrika - ZŠ - ŘŠ
2. 10.    Od 12.45 - Soukromá výuka – hra na flétnu – sl. Hoňková (do 15.45)   
3. 10.    Od 9.00 - Plavecký výcvik a badminton (5. roč.) - Oh, Ai, Ha
3. 10.    Drakiáda ŠD  - Kub
6. -10. 10.    Týden zdraví – projekt – organizuje Mg. Ohnheiserová
                     - výstava ovoce a zeleniny – chodba 1. p. + vyhodnocení - Tř. uč.
8. 10.      Od 8.00    Školení KVIC – seminář AJ – Ai (do 12.30) – zástup v 1., 2. roč. – Ku - Ai
9. 10.      Od 8.00    Školení KVIC – Co nabízí písnička - Chu
10. 10.    Od 9.00    Plavecký výcvik a badminton (5. roč.) - Oh, Ai, Ha
17. 10.    Od 9.00    Plavecký výcvik a badminton (5. roč.) - Oh, Ai, Ha
    . 10.    Pochod broučku  - KRPŠ  - Šv, Dor           
24. 10.    Od 9.00    Plavecký výcvik a badminton (5. roč.) - Oh, Ai, Ha
27. až 29. 10.    Podzimní prázdniny – zápis do ŽK a TK –
                                poučení o bezpečnosti a chování - Všichni tř.uč
28.10.        Den vzniku samostatného československého státu - st. svátek - Mu
31. 10.    Od 9.00    Plavecký výcvik a badminton (5. roč.) - Oh, Ai, Ha
        ŠD – Caruso schow - Ku
        Návštěva dětí MŠ v 1. ročníku  - Št, Vá
        Drakiáda ŠD - Kub
        Ovoce do škol – 2x měsíčně - Mu
        Cvičení v přírodě: 1.,2. roč., 3., 4. roč., 5. roč. - podle počasí   

Ovoce do škol - pro každého žáka to bude 1 JABLKO (české jablko)

ZÁŘÍ 2014

1.9.    8.00    Slavnostní zahájení šk.roku 2014/2015 - všichni
1.9.        - třídnické práce, kontrola seznamů a dokumentace - Tř.uč.
1.9.        - seznámení žáků s rozvrhem, rozdávání ŽK    
1.9.        - zapsat informace o plaveckém výcviku (od 12. 9. 2014 – 14. 11. 2014) – 10x každý v pátek od 9.00 do 10.00 hod. – 1., 2., 3., 4 roč. a 5. roč. – výuka badmintonu  Tř. uč.
1.9.        Poučení o šk.řádu a BOZ, zápis do TK (nepřítomné žáky proškolit po nástupu do školy a provést zápis s datem a jménem dítěte, že bylo poučeno a seznámeno se ŠŘ, s bezpečností a chováním)
Omluvenky žáků dle tiskopisu nebo zápis do ŽK. Pokud rodič žádá dřívější ukončení výuky z různých důvodů, musí uvést na omluvence, že za žáka přebírá zodpovědnost v době, kdy je uvolněn z vyučování. V opačném případě žák nebude propuštěn ze školy ani po telefonické domluvě. Prosím, dodržujte tento požadavek a informujte znovu o tom rodiče i děti. Totéž platí i ve ŠD.    Tř.uč.
1.9.    10.00    Porada tř.uč., aktualizace stavu žáků ve třídách
2 .9.    od 13.00    proškolení BOZP - Všichni
2.9.    do 13.00    Odevzdání rozvrhů hodin k podpisu do ředitelny - Tř.uč.
5.9.    do 13.00    Odevzdání třídních výkazů a katalogových listů ke kontrole do ŘŠ.
                             Odevzdání předmětových a individuálních plánů do 30. 9. 2014.
8.9.      Náboženství – výuka dle rozvrhu (doplnit do RH) - vyučující, Bl
23.9.    9.00    BOZP - kontrola - ŘŠ
23.9.    do 13.00    Vyhotovení záznamů o práci v zájmových mimoškolních útvarech - od 1. 10. 2014  -  Vyučující
23.9.    do 13.00    Zpracování rozvrhů zájmových mimoškolních činností  -  Vyučující
23.9.    od 16.00    Třídní schůzky +  Školská rada  + (plenární schůzka  s rodiči od 15.30)
28.9.    Státní svátek – vyvěšení st.vlajky

28.9.    Drakiáda - od 14.30 - 16.00 - KRPŠ + od 16.00 - vyhodnocení a opékání párků
29. 9.   Divadlo v Opavě - 3., 4. ročník + rozhledna HLÁSKA- Oh   
22.-28.9.2014 -  „Ovoce do škol“ – dodávky 2x měsíčně pro žáky 1. - 5. ročníku  

30.9.   Cvičení JÓGY - v MŠ od 17.00 - 18.00 (p. Stuchlý)

 

Plán školy

V období hlavních prázdnin (červenec, srpen 2014) se bude provádět úprava okolí školy pod záštitou Obecního úřadu.

 

Přípravný týden - od 25. 8. 2014

 

Zobrazeno: 15597