Aktivity

Kategorie: Uncategorised Zveřejněno pondělí 17. září 2018 17:22 Napsal Super User

Preventivní program

 

V pondělí 23.3.2019 navštívily naší školu odborné pracovnice z Centra inkluze Opava, které  během komunitního kruhu pracovaly s žáky na mezilidských vztazích a vytváření pozitivní atmosféry a spolupráce ve třídě. Bylo to první setkání z řadydalších, která budou následovat. Tento program je zaměřen na prevenci vzniku socio-patologických jevů ve škole.

 

 „Hněvošická Superstar 2019“  

    V pátek  8.3. 2019 se konala na naší škole pěvecká soutěž „Hněvošická SUPERSTAR“.  Letos proběhl již 10. ročník. Zpíváme si pro radost, proto se soutěží s libovolnými písněmi, sólo, v duetech či skupinách, s hudebním či tanečním doprovodem. Soutěže se opět  zúčastnili  všichni žáci školy. V odborné porota  zasedla v tomto složení: pan ředitel Mazgaj, paní učitelky Ohnheiserová a Havlíčková, paní kuchařka Stříbná a zástupce dětí „ředitel“ Štěpán Daněk. Porota měla velmi těžký úkol, protože výkony soutěžících byly skvělé. Nakonec se na prvním místě umístilo duo Sofie Heimová a Lucie Strzibná. Nakonec jsme si zazpívali všichni společně, sladce se odměnili a už se těšíme na další ročník.

 

 

 

Řemesla

 

     Žáci a pedagogičtí pracovníci se dne 4. března 2019 zúčastnili aktivity implementace MAP v rámci projektu, Místní akční plán vzdělávání pro Hlučínsko západ II s názvem „Polytechnickéčinnosti pro žáky I. stupně ZŠ.“Tato akce se konala v KD ve Služovicích. Hravou formou si žáci vyzkoušeli práci pokrývače, kominíka, hasiče. Své znalosti prokazovali v třídění odpadového materiálu.Nechyběla ani tělesná zdatnost při práci kominíka nebo manuální zručnost při přibíjení hřebíků nebo vrtání. Získali rovněž informace o dodržování bezpečnosti při práci.

 Děkujeme  všem pořadatelům, kteří jednotlivé aktivity pro děti připravili a paní ředitelce

Mgr. Bc. Haně Častulíkové za pozvání .

 

Beseda v OKPB  

  V pátek 1.března 2019 vyjeli žáci 1., 3. a 4. ročníku do Opavy. Jejich cílem byla návštěva pobočky OKPB v Kateřinkách. V knihovně nebyli poprvé, a proto se moc těšili. Po prohlídce knihovny je paní knihovnice seznámila s velmi pěknou knihou spisovatelky Petry Braunové „Nejhorší den třeťáka  Filipa L.“ Kniha byla velmi napínavá a poučná. A skupinová práce s textem děti moc bavila. Poté jim paní knihovnice ukázala knižní kuriozity jejich pobočky (nejmenší, nejstarší, nejdelší knihu…). Na závěr měly děti dostatek času na důkladné prozkoumání knižních titulů v regálech a směly si zapůjčit každý 2 knihy do školy nebo domů. Návštěva knihovny se všem moc líbila.  

 

Poskytování první pomoci

 

Tématický celek Lidské tělo zakončili žáci 2. a 5. ročníku ve čtvrtek 28. února 2019

pod odborným vedením zdravotní sestry paní Radky Babákové. Beseda s praktickými ukázkami byla zaměřena především na poskytování první pomoci.Žáci byli rovněž informováni o laické resuscitaci, aplikaci záchrance a krevním tlaku.Ve dvojicích si vzájemně měření tlaku vyzkoušeli.Velmi důležitou informací byla APLIKACE ZÁCHRANKA, která pomůže s rychlýmpřivoláním pomoci v různých místech. 

Za ochotu a praktické ukázky poskytování první pomoci žáci paní Babákové poděkovali.

 

Florbal v Kobeřicích

V pátek 8.2.2019 proběhlo přátelské utkání ve florbalu se stejně starými florbalisty z Kobeřic, kteří trénují také v rámci svého kroužku. O něco větší kobeřická tělocvična při hře 3+1 dala všem zabrat. Po třech třetinách, hraných na 12 minut, bylo konečné skóre 8:4 pro Hněvošické florbalisty odměnou za jejich výkon.

 

 

 

Divadelní představení Prodaná nevěsta

 

Na poslední divadelní představení školního roku 2018/2019 jeli žáci 2. a 5. ročníku

ve čtvrtek 7. února 2019. Hráli komickou operu Bedřicha Smetany Prodanou nevěstu.

Z tohoto představení měli žáci mnoho zážitků.  Hned při vstupu k šatnám bylipřivítáni chlebem a solí. Nechyběly ani první hudební tóny a zpěv. Následovalo další občerstvení. Sezení v přízemí – lóže.Po prvním dějství měli všichni možnost vstoupit na jeviště, zatančit si, pobavit se s herci,vzít si perníčky a vyfotit se.Celé představení se všem moc líbilo. 

 

 

Jednodenní výjezd do Tošovic

    Poslední den 1. pololetí patří tradičně jednodennímu výjezdu na hory.Ten letošní se uskutečnil ve čtvrtek 31. ledna 2019. Na cestu do Tošovicvyjely dva autobusy s dětmi a jejich rodiči. Někteří upřednostnili dopravuvlastní.Počasí nám mimořádně přálo, takže si všichni výborně zalyžovali, zabobovalia zajezdili na snowtubingu, který dětem uhradil Klub rodičů.Den v Tošovicích se zkrátka vydařil.    

 

Recitační soutěž

 

 V den předávání pololetního vysvědčení 30. ledna 2019 proběhlo v naší škole  

školní kolo recitační soutěže.Soutěžilo se ve třech kategoriích.

       0. kategorie – žáci 1. ročníku - 2

       I. kategorie – žáci 2. a 3. ročníku – 15 

      II. kategorie – žáci 4. a 5. ročníku – 14

 

     Do okrskového kola byli porotou vybráni z :

       I. kategorie - Ellen Grancerová – 2. ročník

                          - Emily Šarjaková  – 3. ročník

     II. kategorie  - Barbora Nováková – 5. ročník 

- Přemysl Müller – 5. ročník

      Do okresního kola se tito žáci neprobojovali, přesto jim děkujeme za vzornou reprezentaci školy.                           

 

 

Hrajeme v Domově důchodců

Výchova dětí ke starším občanům prolíná nejenom vyučovacími předměty, ale je také

prováděna prakticky.V úterý 29. ledna 2019 jely děti z dramatického kroužku hrát své již sedmé vystoupení -pohádku Peklem s čertem. Tentokrát to bylo do Domova důchodců v Opavě – Vila Vančurova.Milé přivítání, opakující se potlesk pro účinkující a velké poděkování hercům i vedoucí

kroužku svědčilo o tom, že se vystoupení líbilo.Po představení  si ještě chvíli děti s babičkami a dědečky povídaly. Byli jsme osloveni k dalšímu vystoupení, na které se již všichni moc těší .

 

 

 

 

 

 

Třídní kolo recitační soutěže

 

     Třídní kolo recitační soutěže proběhlo u žáků 2. a 5. ročníku v pátek 25. ledna 2019.

Porota byla trojčlenná a tvořili ji žáci 5. ročníku, kteří hodnotili druháčky. Také druháci měli možnost vyzkoušet si roli porotců, když hodnotili výkony páťáků.Na  závěr každý porotce ústně zhodnotil jednotlivé soutěžící. Upozornil na chyby, vyzvedl klady.Třídní kolo bylo menší přípravou před kolem školním, které se uskutečnilo 30. ledna 2019.

 

 

Den otevřených dveří

Ve čtvrtek 24.ledna2019 se naše škola otevřela i pro budoucí prvňáčky a jejich rodiče. Chtěli jsme rodičům i dětem dát možnost nahlédnout do naší školy ještě dříve než přijdou k zápisu do 1.ročníku.  Předškoláky společně s paní učitelkou Petrou Václavíkovou a s rodiči nejprve provedl pan ředitel Mgr. Radek Mazgaj prostorami školy. Ukázal jim vybavení, odborné učebny, třídy, školní družinu, školní jídelnu. Rodiče měli možnost získat informace o provozu školy,  o ŠVP, o mimoškolních aktivitách, o kroužcích pořádaných školou, atd. 

Poté se návštěva zúčastnila výuky v obou třídách. Rodiče viděli, že výuka ve třídách se spojenými ročníky probíhá velmi aktivně, přináší dětem nejen vědomosti, ale i sociální vzdělávání. Předškolní děti byly v obou třídách zapojeny do činnosti právě probíhající ve výuce. Po odchodu rodičů si děti z MŠ vyzkoušely práci ve smíšené pracovní skupině a společně s žáky 1.,3. a 4. ročníkuse zapojily do výtvarné dílny. Starší kamarádi jim pomohli s výrobou papírového medvěda. Spokojení předškoláci odcházeli před obědem zpět do MŠ. Doufáme, že spokojeni byli i rodiče, kteří se budou brzy rozhodovat o výběru školy pro svého prvňáčka.

 

 

 

Setkání se spolužáky z Kobeřic

 

     V úterý 22. ledna  2019  zavítali žáci z V.A a V.B z Kobeřic do ZŠ v Hněvošicích, 

aby se seznámili se svými budoucími spolužáky. V první části společně s třídními učiteli Mgr. Věrou Drobilíkovou a Mgr. Jiřím Lasákemzhlédli divadelní představení Peklem s čertem. 

Následovala prohlídka školy s prezentací naší obce. Ve třetí části setkání se žáci vzájemně představili, sdělili své zájmy a záliby. Čtvrtá část byla literárně-dramatická  a hudební.Všichni se rozdělili do skupin a dostali úkol. Připravit si v průběhu 15 minut takový program, kterým by pobavili ostatní.Na závěr  udělala paní školnice společné foto a spolužáci z Kobeřic se vydali zpět do školy. Setkání se všem moc líbilo a každý si už našel svého kamaráda.

 

Divadelní představení Rusalka

 

     Žáci 2. a 5. ročníku zhlédli v pondělí 14. ledna 2019 ve Slezském divadle v Opavě

operu Rusalka, která patří mezi nejlepší, nejhranější a nejoblíbenější české opery.

Přináší mnoho otázek o lidském životě, který je omezen v čase, o lidských citech 

a touze po absolutní pohádkové dokonalosti. Především  žáci 5. ročníku měli možnost srovnání divadelního představení s literární předlohou.

 

Návštěva žáků ze Služovic

Za kulturou přišli ve čtvrtek 10. ledna 2019 do naší školy žáci ze Služovic.Děti z dramatického kroužku jim zahrály pohádku Peklem s čertem.Vesele naladěni se přesunuli všichni do jídelny na svačinu a k menšímupopovídání, protože byli časově vázáni na autobus.

Setkání bylo zakončeno malou vzpomínkou na Vánoce a společnými písněmi.

Divadelní představení Babička drsňačka

V pátek 7. prosince 2018 jeli žáci 2. a 5. ročníku do Opavy na představení Babička drsňačka.První zastávku měli na Dolním náměstí, kde vložili do JEŽÍŠKOVY POŠTY své dopisy,které napsali v hodině slohu.Druhé zastavení bylo svačinové v OC Breda&Weinstein.

Hlavní náplní výjezdu však bylo představení ve Slezském divadle - činohra Babička drsňačka. 

Příběh o předsudcích a toleranci, o překvapivých odhaleních a jedné šíleně troufalé loupeži.

Všechny děti si oblíbily hlavní postavu, jedenáctiletého Bena, který ani netuší, jaký měla

jeho babička dobrodružný život. Tento chlapec jim také ukázal, že by mladí lidé měli být

ke starým laskavější.Poslední zastavení bylo opět na Dolním náměstí. Všichni si prošli Vánoční trhy, zvláštní pozornost věnovali ručně vyrobeným suvenýrům. Sladkým trdelníkem a dětským punčem jsme ukončili návštěvu Opavy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Florbal

V posledním předvánočním týdnu poměřili žáci našeho florbalového kroužku své dovednosti a schopnosti se sportovci ze základní školy v Bohuslavicích. Emocemi nabité utkání se nám podařilo dovézt k vítězství. Děkuji dětem, rodičům i učitelům za podporu a obci Hněvošice za půjčení obecního auta.

f (1)
f (1) f (1)
f (2)
f (2) f (2)
f (3)
f (3) f (3)
f (4)
f (4) f (4)
f (5)
f (5) f (5)
f (6)
f (6) f (6)
f (7)
f (7) f (7)
 

Advent v naší obci

Advent jsme v naší obci zahájili v neděli, 2. prosince 2018, slavnostním rozsvícením vánočního stromu. Celé této události  předcházelo vystoupení našich žáků ze školní družiny na vítání občánků na Obecním úřadě. Poté jsme se všichni sešli v Obecním sále, kde žáci dramatického kroužku pod vedením p.uč. Ohnheiserové zahráli pohádku Peklem s čertem. Za své výborné herecké výkony sklidili malí herci velký potlesk diváků.

Život v kutně

       Edukační program Život v kutně si prožili žáci 2. a 5. ročníku ve čtvrtek 29. listopadu 2018.

V Domě umění se seznámili s dějinami dominikánského kláštera. Zjišťovali, kde vlastně dominikáni vzali své jméno, co obnášel klášterní život, jak to v klášteře vypadalo a co se v něm

dělo.

     Trpělivou práci mnichů si vyzkoušeli ve scriptoriu při výrobě vlastní knižní záložky.

     Druhým velkým zážitkem byly vánoční trhy na Dolním náměstí. Žáci měli možnost vidět

tradiční Slezskou zabíjačku, betlém, poslat dopis Ježíškovi a zazvonit si Zvonkem štěstí.

                                      Třídní učitelka 2. a 5. ročníku Mgr. Vlasta Ohnheiserová

 

 

 

Beseda s hněvošickou rodačkou

 

     Žáci 5. ročníku byli ve čtvrtek 22. listopadu 2018 na besedě s hněvošickou rodačkou

paní Annou Kremserovou .

     Beseda byla zaměřena na období 2. světové války a její průběh v obci Hněvošice.

Žáci měli možnost  porovnávat minulost a současnost obce, proměny způsobu života, bydlení

a předměty denní potřeby. Rovněž se seznámili, kde byla dříve škola a jak se vyučovalo.

     Na květen pozvali žáci paní Kremserovou do školy, kde budou  průvodci školy  současné .

                                             Třídní učitelka 2. a 5. ročníku Mgr. Vlasta Ohnheiserová          

     

    Dne 21.11.2018 přijali pozvání do základní školy  naši malí kamarádi z naší mateřské školy.

   Žáci základní školy pro ně přichystali výtvarnou keramickou dílnu. Společně vyráběli různými technikami keramický vánoční zvoneček. Školáci si užili role asistentů paní učitelky a všemožně malým tvořílkům pomáhali. Dětem z MŠ se tvoření moc líbilo, někteří z hlínou pracovali poprvé.

    Také si vyzkoušeli techniku frotáže přes embossovací kapsu. Takové malé kouzlení s plochými voskovkami. Všem se kouzlo podařilo a obrázek použijí v MŠ pro další tvoření.    

    Společně jsme prožili příjemně tvořivé dopoledne, naučili se něco nového a v praxi vyzkoušeli své dovednosti, ochotu pomáhat, toleranci a trpělivost. Akce se pod vedením paní učitelek z MŠ a ZŠ zúčastnilo 30 předškoláků a 20 žáků 1.,3.a 4.ročníku. (Mgr. Jana Havlíčková)

 

Týden zdraví

 

     Druhý říjnový týden patří ve škole tradičně Týdnu zdraví. Ten letošní byl poněkud odlišnější

než v předcházejících letech.

  Vyučující si podle časových možností a probíraného učiva zařadili takové prvky jako

např. vaření zeleninové polévky, pečení jablkového závinu, příprava zeleninových a ovocných salátů, nechyběla ani výroba ovocných jednohubek.

                                                                                  Mgr. Vlasta Ohnheiserová

 

 

Hornické muzeum Landek

 

     Pocity horníka od příchodu na šachtu, převlékání a fárání zažili žáci 2. a 5. ročníku

ve čtvrtek 1.listopadu 2018.

     Zkušený havíř v roli průvodce seznámil žáky s fyzicky náročnou práci v dole.

V improvizovaných průlezkových chodbách měli možnost si vyzkoušet prolézání

a formou hry si prožít práci horníka.

     V expozici báňského záchranářství se žáci seznámili s technologiemi a poslechli si zážitky

ze záchranných akcí v podzemí.

     Návštěva Landeku byla zakončena focením s lovcem mamutů a s mamutem.

                                     Třídní učitelka 2. a 5. ročníku Mgr. Vlasta Ohnheiserová

 

Hasík

 

     V měsíci říjnu dvakrát navštívili školu zástupci hasičského sboru z Kravař.

Seznámili žáky 1. 2. a 5. ročníku s vybavením , oblečením a potřebami hasičů.

Procvičili, jak přivolat pomoc, když hoří. Jak se chovat při požáru a jak se před ním co nejlépe chránit.

     Na závěr si žáci měli možnost oblečení a obutí vyzkoušet.

                                       Třídní učitelka 2. a 5. ročníku Mgr. Vlasta Ohnheiserová

 

Cvičení v přírodě

 

     Podzimní cvičení v přírodě měli žáci 2. a 5. ročníku 11. září 2018.

     Jeho cílem bylo pozorování podzimní krajiny , určování hlavních znaků podzimu , sběr materiálu pro výstavku a návštěva sousední obce Kobeřice.

     V ZŠ v Kobeřicích si prohlédli školu a  zhlédli ukázku výcviku dravců, kterou připravila společnost Zayferus.

     Tato společnost provádí přednášky a ukázky pro veřejnost v Lednickém parku.

     Výukový program – environmentální výchova a krása letu dravých ptáků seznámil žáky

jak s nejmenšími druhy dravých ptáků, tak s těmi většími jako např. kondoři, supi.

                                        Třídní učitelka 2. a 5. ročníku Mgr. Vlasta Ohnheiserová      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Zobrazeno: 5822